Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

UWAGA BYLI UCZNIOWIE SZKOŁY NR 30 WE LWOWIE

o wzięcie czynnego udziału w przygotowaniu materiałów do pamiątkowego albumu uczniów uczęszczających do polskiej Szkoły nr 30 we Lwowie w całym okresie jej istnienia. Pragniemy w ten sposób pozostawić ślad w pamięci zbiorowej o tej garstce Polaków, którzy zostali po tzw. repatriacji 1946 roku we Lwowie.

Podejmujemy się redakcji, wydania oraz zdeponowania powstałego albumu w Ossolineum we Wrocławiu. Album zostanie opracowany według podanej niżej ankiety. Ponieważ podczas redagowania może pojawić się potrzeba uściślenia bądź uzupełnienia nadesłanych informacji, prosimy o przesłanie aktualnych adresów, numerów telefonów, ewent. numerów fax.

Termin nadsyłania materiałów: 31 grudnia 2003 r.

Z poważaniem

doc. dr hab. med.

Krystyna Węgier-Maksymowicz

Proponowana ankieta:

1. Dane osobowe: imię, nazwisko (u pań panieńskie i po mężu), data i miejsce urodzenia, adres z czasów szkolnych (ulica i dzielnica zamieszkania) oraz adres obecny.

2. Data rozpoczęcia i ukończenia lub przerwania nauki w Szkole nr 30.

3. Przebieg (ewentualnej) dalszej edukacji, studiów i pracy zawodowej.

4. Prezentacja ciekawego, wzruszającego lub zabawnego epizodu z życia szkolnego
w Szkole nr 30.

5. Opis innego istotnego wydarzenia z życia b. ucznia Szkoły nr 30, nie związanego ze szkołą.

Prosimy o dołączenie fotografii z czasów młodości i współczesnych lub, w razie braku takowych, z dowolnego okresu życia.

Adres kontaktowy:

05-840 Brwinów k. Warszawy,

ul. Kępińska 7A,

tel. (022) 729-41-36