Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

KLUB ZŁOCZOWSKI

Klub Złoczowski od wielu lat – zgodnie z postanowieniami statutu – realizuje swoje cele i zadania przede wszystkim w zakresie integracji Złoczowian w kraju i za granicą, a w szczególności zapewnia pomoc charytatywną (zapomogi i leki) dla Rodaków na Wschodzie. Klub Złoczowski promuje też polską kulturę i tradycje narodowe na terenie Kresów Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej.

W maju br. zorganizowano – wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” – już VI Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej pt. „Skamandryci” w państwie Ukraina. Konkurs, który odbył się pod patronatem Gminy Kraków, adresowany był do młodzieży polskiej uczęszczającej na zajęcia do szkółek sobotnio-niedzielnych oraz szkół ukraińskich z językiem polskim. Udział w konkursie wzięło 126 osób z 16 miast tamtego państwa. Przesłuchania uczestników odbywały się w Mościskach, Stanisławowie i Złoczowie, gdzie wyłaniano kandydatów z różnych regionów tamtego obszaru.

Laureatem pierwszej nagrody został Andrzej Rozowski z Kamieńca Podolskiego, podopieczny nauczycielki p. Ewy Link. Młodzież uczestnicząca w konkursie otrzymała dyplomy oraz nagrody książkowe, odtwarzacze kasetowe, a laureaci I, II i III miejsca – pięknie wydane słowniki języka polskiego.

Na zakończenie w Złoczowie wystąpili krakowscy artyści ze spektaklem Kabareton Juliana Tuwima – jutro będzie lepiej oraz młodzieżowy zespół „Promyki Krakowa”.

W 2003 roku przypada 480. rocznica nadania miastu Złoczów praw miejskich (1523) oraz 130. rocznica założenia Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego (obecnie mieści się w jego gmachu Szkoła Średnia nr 3, gdzie odbył się finał konkursu).

Barbara Dudzik