Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

NOTATKI

— W Warszawie w kwietniu zmarł Andrzej Ziemilski, socjolog, dziennikarz i pisarz, taternik, narciarz, człowiek w dobrym, przedwojennym stylu. W czasie okupacji był członkiem AK, po wojnie – krótko – PPS-owcem anty-PPR-owskim.

Był z urodzenia lwowianinem – rocznik 1923. Swemu Miastu poświęcił część niedawno wydanych wspomnień Znalezione nad jeziorem Wiartel (odnotowaliśmy niedawno w CL). Jego żoną była Małgorzata z Dzieduszyckich, córka Wojciecha (Pana Tunia) Dzieduszyckiego, b. ambasador RP w Kanadzie.

— W CL 3/02 pisaliśmy o zjeździe klanu Duninów, który miał oczywiście także lwowskie odniesienia. I oto następne spotkanie: małopolskiej rodziny Huczkowskich herbu Prus II. Sprawa jest o tyle oryginalna, że większość Huczkowskich żyje w krajach skandynawskich – w Szwecji, Finlandii, Norwegii, a tylko niewielu w Polsce. Na zjazd do Krakowa w lipcu ’02 – zresztą już drugi, bo pierwszy odbył się w 2000 r. w Helsinkach – przybyło 66 osób ze Skandynawii (na I zjeździe było ich 150!) i 12 z Polski.

Skąd tylu Huczkowskich na północy? Oto po upadku Powstania Styczniowego jego uczestnik (przedtem jako student brał udział w Wiośnie Ludów w Pradze, walczył pod Bemem na Węgrzech i pod Garibaldim we Włoszech), Wiktor Emanuel Huczkowski, uszedł i osiedlił się w Szwecji. Tam się ożenił, a rodzina rozmnożyła się, jak widać, dość obficie.

Wiktor urodził się w 1829 r., był synem Józefa, wnukiem Jana, a ich gniazdem była Nehrybka w Z i e m i P r z e m y s k i e j. W 1782 r. Łukasz Huczkowski otrzymał potwierdzenie swego szlachectwa przed sądem grodzkim we Lwowie. Warunkiem uzyskania takiego dokumentu było przedstawienie historii rodziny o kilka pokoleń wstecz. W 1. poł. XX w. we Lwowie żył Tadeusz Huczkowski i jego potomstwo: Zdzisław (zm. w Krakowie 1985) oraz Irena zam. Medyńska (też znane we Lwowie nazwisko).

To dobry przykład dla innych rodzin o korzeniach wschodniomałopolskich.