Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO

Naszym pierwotnym zamiarem było poświęcenie Słowa w tym numerze tematowi zapowiedzianego wejścia Polski do Unii Europejskiej. Z wydarzeniem tym bowiem wiąże się wiele nowych problemów dla S p r a w y, która dla nas, ludzi S t a m t ą d jest najbliższa, ale jeszcze bardziej istotna jest dla naszych Rodaków odciętych jałtańskim kordonem, który staje się naraz granicą między dwoma światami. Zostawmy jednak te rozważania na czas właściwszy – po Nowym Roku. Zwróćmy się tymczasem ku paru ważnym wydarzeniom z ostatnich miesięcy, które – choć szerzej omawiane w innych miejscach tego numeru – warto jednak podkreślić.

 

Pierwsze z nich – chronologicznie – to XV-LECIE TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH, obchodzone w jego macierzystym Wrocławiu. Na jubileuszowy zjazd zjechało się wielu delegatów z niemal 80 oddziałów z całej RP. Piętnaście lat – piękna sprawa: dzieci deklamujące, śpiewające i tańczące w czasie rocznicowej uroczystości na cześć polskiego Lwowa, miały tych lat sporo mniej albo nie było ich jeszcze wcale. Lwów więc znają – choć z daleka – od urodzenia!

W Krakowie będziemy obchodzić XV-lecie TMLiKPW niedługo, z początkiem nadchodzącego Roku. Już teraz zapraszamy!

Drugie wydarzenie, to przyznanie ANDRZEJOWI PRZEWOŹNIKOWI prestiżowej NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ W IMIENIU POLSKIEJ RACJI STANU. Gratulacje zamieszczamy wewnątrz numeru, tu zaś pozwalamy sobie zacytować (ze skrótami) słowa Prezydenta A. Kwaśniewskiego, wypowiedziane z tej pięknej okazji:

Chcę powiedzieć bardzo szczerze, iż ta nagroda nie mogła dostać się w lepsze ręce. Z panem ministrem Andrzejem Przewoźnikiem mam okazję współpracować od wielu, wielu lat. I chcę powiedzieć państwu, że nigdy nie zapomnę chwil, które przeżywaliśmy razem. Nigdy nie zapomnę ciszy w Katyniu, lasu, gdzie właściwie nie ma żadnego ptaka, żadnego dźwięku, a gdzie razem otwieraliśmy polski cmentarz. Nie zapomnę Charkowa [...]. I również, szanowny panie ministrze, nigdy nie zapomnę Porycka – uroczystości 60-lecia zbrodni na Wołyniu – gdzie razem mieliśmy okazję być, i gdzie padły wielkie słowa. [...] Andrzej Przewoźnik jest znakomitym, apolitycznym, jak to zostało podkreślone, urzędnikiem. Andrzej Przewoźnik jest świetnym ministrem. Andrzej Przewoźnik jest człowiekiem o nadzwyczajnej wrażliwości w kontaktach między sąsiadami, między ludźmi – w bardzo trudnych sprawach. Ale tak naprawdę – i to jest moje uzasadnienie nie tylko tej nagrody, ale i tego, co chcę o Andrzeju powiedzieć – drodzy państwo, macie przed sobą przede wszystkim dobrego człowieka.

 

h h h

 

Naszym Czytelnikom, Autorom, Dobrodziejom, Współpracownikom
i Przyjaciołom

z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
składamy serdeczne życzenia

zdrowia i pomyślności oraz dobrej nadziei.

Niech nadchodzący Rok 2004 przyniesie spodziewane i tak bardzo oczekiwane

zmiany na lepsze

w życiu naszego Narodu, n a c a ł e j p o l s k i e j Z i e m i.

 

 

h h h