Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

ILU POLAKÓW?

W miesięczniku „Wspólnota Polska” 1/03 opublikowano dwa materiały na temat r z e- k o m e g o spadku liczebności Polaków w państwie ukraińskim, wedle spisu powszechnego z 2001 r. (wyniki dopiero niedawno podane do wiadomości!). Jeden z tych materiałów to wypowiedzi tamtejszych Polaków – opublikowane w „Dzienniku Kijowskim” 3/03 – które w większości przekonywająco kwestionują rzetelność wyników.

W sprzeczności z powyższymi pozostaje drugi materiał: wywody prof. Piotra Eberhardta (nie znamy osoby), który wyniki spisu przyjmuje bez cienia wątpliwości i tworzy w sposób uczony nową mitologię. Za pozytywne należy uznać zwrócenie uwagi przez Eberhardta, iż część winy za wynarodowianie się Polaków ponoszą ludzie Kościoła rzymskokatolickiego (ściślej jego hierarchia i pewna część kleru i zakonnic w państwie Ukraina). Prawda leży zapewne gdzieś pośrodku, ale do tego zainteresowany musi dojść samodzielnie. Szkoda jednak, że gorliwe analizy profesora mogą wejść do obiegu naukowego, a na pewno zostaną wykorzystane przez tych, dla których problem Polaków za wschodnią granicą jest uciążliwy lub nawet obcy.

Patrz także CL 3/03, s. 36.