Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

NOTATKI

— Z opóźnieniem – przepraszamy – informujemy, że Zarząd Główny TMLiKPW, na wniosek Zarządu Oddziału Krakowskiego, przyznał Złote Odznaki Towarzystwa:

l Ks. infułatowi STANISŁAWOWI MAŁYSIAKOWI, za serdeczną pamięć o tych, którzy na nią sobie zasłużyli walką z przemocą i ofiarą życia o wolność Polski i Lwowa w obu wojnach światowych; za wielokrotne przewodniczenie naszym wspólnym modlitwom za Lwowskie Orlęta i poległych lwowskich AK-owców, oraz w intencji żywych.

l Ks. infułatowi JERZEMU BRYLE, za niezmienną życzliwość i sprzyjanie naszemu Towarzystwu; za coroczne przyzwolenie kwestowania na rzecz ratowania historycznego Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie – na czcigodnym Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie, gdzie spoczęło tak wielu wygnańców lwowskiej elity.

l KOMENDZIE HUFCA ZWIĄZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ, za wielką życzliwość dla polskiej historii Lwowa i Małopolski Wschodniej oraz bohaterskiego zrywu niepodległościowego Orląt Lwowskich, wyrażającą się w stałym udziale Harcerzy i Pocztów Sztandarowych w naszych uroczystościach, przede wszystkim pod komendą Druha Ryszarda Wcisły – utrwalającym w młodych sercach i umysłach pamięć o tamtej, odciętej od Macierzy umęczonej Ziemi.

— Z rozmowy, przeprowadzonej przez red. Adama Rymonta w „Dzienniku Polskim” (dość dawno, bo w nrze 145/02) dowiedzieliśmy się o istnieniu w Krakowie Stowarzyszenia „Dziedzictwo Karpat”, którego prezesem jest właśnie rozmówca dziennikarza, dr Andrzej Czech. Stowarzyszenie to otwiera (a może już otworzyło?) sklep internetowy, przez który zamierza sprzedawać wyroby sztuki ludowej... Huculszczyzny. A. Czech wyjaśnia, że u podstaw takiego właśnie wyboru leży fakt przetrwania w owym regionie autentycznego rękodzieła ludowego – kilimów, haftów, ceramiki, przedmiotów z drewna, pisanek. Dochody z handlu mają wspierać samych rękodzielników.