Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Remigiusz Węgrzynowicz, NIE ZACIERAJMY ŚLADÓW NASZEJ KRESOWEJ PRZESZŁOŚCI

   W ubiegłym roku ukazał się zestaw biografii pt. Wybitni polscy lekarze weterynarii w XX wieku w nauce i zawodzie, pod redakcją prof. dr hab. Edmunda Prosta. Niestety... w dokumencie biograficznym, który jest cennym przyczynkiem do dziejów polskiej weterynarii, Pan Profesor pominął zupełnie nie tylko uczonych, ale również wybitnych lekarzy weterynarii, pracujących na dawnych kresach RP w XX wieku.
   Akademia Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie była ośrodkiem naukowym o światowej renomie. Była kuźnią kadr lekarzy weterynarii, praktyków wysoko cenionych, jak również wybitnych specjalistów, których znaczący udział w rozwoju wielu ośrodków naukowych w kraju i poza jego granicami jest znany.
   W poczuciu powinności wobec wielkich nauczycieli i kolegów pozwoliłem sobie na kilka uwag pt. Suum cuique, wysyłając do wolnej trybuny zawodowej „Życie Weterynaryjne”, z nadzieją na zrozumiały rezonans społeczności naszego zawodu, a może w wyniku dyskusji inicjację do wznowienia wydania (?), uwzględniającego pominiętą historię kresowej nauki i zawodu.
   Niestety po pięciu miesiącach milczenia Redaktor Naczelny p. prof. Antoni Schellenberger (w odpowiedzi telefonicznej)... nie widział potrzeby zamieszczenia artykułu w wydawanych zeszytach (zgodnie z przysługującym prawem!). Trudno, dura lex sed lex...
   Artykuł wysłałem do „Biuletynu Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej” i bez oporów ukazał się drukiem. Należy nadmienić, że wielu lekarzy weterynarii na Pomorzu Zachodnim to kresowiacy (ekspatrianci) względnie ich potomkowie, u których głęboko zakodowana jest świadomość narodowa. Chwała Im!
   Niestety zasięg „Biuletynu” jest regionalny, natomiast ranga problemu uzasadnia propozycję zamieszczenia artykułu w czasopiśmie o szerszym zasięgu poświęconego Kresom.
   Czynimy starania, aby historia nasza, również ta – sięgająca poza obecne granice kraju – była nośnikiem prawdy narodowej. Nie należy zacierać faktów niewygodnych (dla niektórych...?), jak czynił to „Wielki Konstruktor”, ustalając granice państw Europy Wschodniej. Usiłował on wymazać z pamięci historię narodów, nie pasującą do ustalonych przez niego granic! Obecnie lękają się ujawniania prawdy historycznej tylko resztki homo sovieticus.
   Utrwalanie naszej kresowej przeszłości w pamięci narodowej czynione jest nieprzerwanie przez kresowiaków w licznych publikacjach zamieszczanych w miesięcznikach, periodykach, m.in w „Cracovia–Leopolis”, „Semper Fidelis”, „Rocznikach Lwowskich”, jak również w wydaniach książkowych, autorów nie wyłącznie „gente-Cresovia”.
   Stanowisko p. Redaktora Naczelnego „Życia Weterynaryjnego” trudno komentować. Marginalizując rangę i upowszechnianie pamięci wybitnych Polaków – twórców nauki i kultury polskiej na Kresach, nie dał możliwości polemiki, a nawet ustosunkowania się do krytycznych uwag p. prof. Prostowi? [...]

   Od Redakcji CL
   Wydaje się, że zaprezentowana bezmyślna postawa obu „uczonych” nie może ujść uwadze ogółu. A może po prostu: homines novi?

   Prof. dr Remigiusz Węgrzynowicz jest emerytowanym profesorem medycyny weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Szczecinie.