Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Lekarz oddany nauce i ludziom

   W sierpniu zmarł w Krakowie prof. dr Eugeniusz Nikodemowicz, znakomity lekarz ftyzjatra i pulmonolog, em. profesor Akademii Medycznej i Collegium Medicum UJ w Krakowie. Był prezesem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego.
   Urodził się we Lwowie* w 1916 r. Należał do znanej rodziny: ojciec Marian (1890–1952, zmarły we Lwowie, którego nie opuścił) był wybitnym architektem lwowskim, a z dwóch braci – Aleksander, również architekt, pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej, oraz Andrzej, znakomity kompozytor, osiadły od 1980 r. w Lublinie.  
   Życiorys Eugeniusza Nikodemowicza zamieściliśmy w CL 4/97 po jego artykule o prof. Stanisławie Hornungu, którego uważał za swego mistrza. Przypomnijmy tu najważniejsze dane: studia medyczne ukończył na UJK we Lwowie w 1940 r. Po paroletniej pracy na Wołyniu (z „nakazu pracy”) od 1944 r. był asystentem w Lwowskim Instytucie Medycznym. Po ekspatriacji pracował w Łańcucie i Wrocławiu, a od 1952 na AM w Krakowie pod kierunkiem prof. Hornunga. Od 1967 r. był docentem, od 1976 profesorem, a od 1986 na emeryturze. Dorobek naukowy Nikodemowicza obejmuje 124 prace z zakresu ftyzjatrii i pulmonologii.
   Poza wspomnianym artykułem o St. Hornungu, zamieścił E. Nikodemowicz w naszym kwartalniku niezwykle ciekawe wspomnienia: Medycyna we Lwowie w okresie okupacji sowieckiej (CL 5/2000).

* O lwowskim pochodzeniu Profesora nie wspomniano nie tylko w żadnym nekrologu ze strony instytucji naukowych, ale nawet w w zamieszczonym przez Rodzinę w krakowskiej prasie. Tych pierwszych możemy zrozumieć – chętnie przywłaszczają sobie znakomitych Lwowian...