Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

MODLITWA WIERNYCH NA 88. ROCZNICĘ OBRONY LWOWA

Modlitwa autorstwa Pawła Należniaka, odmówiona w Bazylice Mariackiej w Krakowie w czasie uroczystej Mszy św. rocznicowej.
1.
Słowa premiera Winstona Churchilla: Niewiele jest zalet, których by Polacy nia posiadali, ale też niewiele jest wad, których zdołaliby się ustrzec.
Módlmy się za rządzących naszym krajem, aby przez mądrą i rozważną politykę zagraniczną przyczynili się do dobra i pomyślności naszych Rodaków za wschodnią granicą. Módlmy się, aby pamięć i troska o dziedzictwo historyczne pozostawione na Kresach była tym, co łączy Polaków niezależnie od różnic i sympatii politycznych. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

2.
Słowa Matki Elżbiety Czackiej: Gdyby nasze linie przerwano, nasze barykady zburzono, twierdzami, których nikt nie zdobędzie, musimy być już tylko my sami.
Módlmy się za naszych Rodaków, mieszkających na Kresach, aby mogli bez przeszkód kultywować narodową kulturę i tradycję. Módlmy się za obecne władze miasta Lwowa, aby umiały odrzucić wszystko, co wypływa z ducha nacjonalizmu, i zgodziły się na otwarcie Domu Polskiego we Lwowie, a także zwrot zagrabionych świątyń: kościoła i klasztoru ss. Benedyktynek oraz kościoła pw. św. Marii Magdaleny ich prawowitym właścicielom. Ciebie prosimy...

3.
Słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego: Zwycięstwa odnoszone wbrew prawom moralnym są zapowiedzią klęski, która przyjdzie.
Módlmy się o przywrócenie funkcji sakralnych wielu kościołom i kaplicom, barbarzyńsko zdewastowanym na Kresach przez bezbożny komunizm. Módlmy się, aby wśród chrześcijan zamieszkujących tamte ziemie zapanował duch jedności i pokoju, a także, by prawa mniejszości narodowych do liturgii mszy świętej w ich własnym języku były szanowane. Ciebie prosimy...

4.
Słowa marszałka Ferdynanda Focha: W chwili, kiedy wykreślano granice Europy, biedząc się nad pytaniem, jakie są granice Polski, Lwów wielkim głosem odpowiedział: Polska jest tutaj!
Módlmy się za wszystkich, którzy walczyli w obronie Lwowa i Kresów południowo-wschodnich w latach 1918–1920. Módlmy się o dar życia wiecznego dla śp. Zdzisława Tatara-Trześniowskiego, Czesława Mączyńskiego, Tadeusza Rozwadowskiego, Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego, Mieczysława Boruty-Spiechowicza, Romana Abrahama, Bolesława Zajączkowskiego, arcybiskupa Józefa Teodorowicza, Rudolfa Indrucha, Jerzego Bitschana i wszystkie Orlęta, za żołnierzy francuskich i lotników amerykańskich, legionistów i peowiaków, ofiarnie walczących ochotników-cywilów, lekarzy i pielęgniarki. Ciebie prosimy...

5.
Słowa poety Władysława Bełzy: Ojców naszych ziemio święta, ziemio wielkich cnót
i czynów, tyś na wskroś jest przesiąknięta krwią ofiarną swoich synów.
Módlmy się za dusze naszych żołnierzy, którzy w tragicznym wrześniu 1939 roku bronili ziem kresowych przed niemiecko-bolszewickim najazdem. Polecajmy Bogu obrońców Lwowa, idące z odsieczą miastu oddziały armii „Małopolska”, ofiary niemieckich nalotów, sowieckich deportacji, zamęczonych w wiązieniach Lwowa, Złoczowa, Łucka, niewinnie pomordowanych przez nacjonalistów ukraińskich, żołnierzy Armii Krajowej poległych w akcji „Burza” i represjonowanych po wojnie. Prośmy, aby dzięki ich zasługom ojczyzna nasza cieszyła się trwałym pokojem i błogosławieństwem, szacunkiem i powagą wśród innych narodów. Ciebie prosimy...
Msza św. rocznicowa w Bazylice Mariackiej 22 XI ’07. Od lewej: ks. infułat S. Małysiak, ks. prof. J. Wołczański, ks. J. Pyrek

6.
Słowa poety Jana Kochanowskiego: A jeśli komu droga otwarta do nieba – Tym co służą ojczyźnie – Wątpić nie potrzeba.
Módlmy się o rychłe wyniesienie na ołtarze Sług Bożych o. Serafina Kaszuby i ks. Władysława Bukowińskiego oraz wszystkich kapłanów – męczenników kresowych. Prośmy za dusze śp. biskupów Jana Cieńskiego, Jana Olszańskiego, Rafała Kiernickiego, księży Henryka Mosinga, Wenantego Katarzyńca i wielu innych – aby za swe zasługi w obronie wiary i polskości otrzymali wieczną nagrodę w niebie. Ciebie prosimy...

7.
Słowa biskupa Michała Kozala: Od przegranej orężnej bardziej boli upadek ducha u ludzi. Watpiący staje się mimo wszystko sojusznikiem wroga.
Dziękując Bogu za odnowienie i poświęcenie Cmentarza Obrońców Lwowa, módlmy się w intencji osób, które na czele ze śp. Józefem Bobrowskim przyczyniły się do realizacji tego wielkiego dzieła. Polecając Bogu wszystkich zmarłych członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
-Wschodnich, prośmy, aby błogosławieństwo Boże wspierało wszystkich, którzy przyczyniają się do ratowania zabytków polskiej historii i kultury na Kresach. Ciebie prosimy...

8.
Słowa papieża Jana Pawła II: Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali.
Módlmy się za nas samych, aby nigdy nie zabrakło wśród nas ludzi mocnych wiarą, nadzieją i miłością, ofiarnie i szczerze kochających swą Ojczyznę. Prośmy za młodzież, aby na wzór Orląt nie bała się podejmować trudu pracy nad sobą, stroniąc od wszystkiego, co rodzi się z pokusy łatwego życia, pychy, lenistwa i egoizmu. Ciebie prosimy...