Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Ks. Marian Skowyra, ZGINĘLI, BO BYLI POLAKAMI

ŚWIADKOWIE WIARY ARCHIDIECEZJI LWOWSKIEJ OB. ŁACIŃSKIEGO 1939–1945
 
Poniższą listę przedstawiamy (ze skrótami w zakresie mniej istotnych danych personalnych) za zgodą autora – ks. Mariana Skowyry. Lista była wcześniej w całości publikowana w „Gazecie Lwowskiej” nr 17/paźdz.’01). Wymienia osoby duchowne, które zginęły zarówno w trakcie działań wojennych (bombardowania, walki frontowe), jak i – w przeważającej liczbie – zostały zamordowane. Wśród tych ostatnich pewna liczba stała się ofiarami władz lub żołdactwa okupantów hitlerowskich i sowieckich, jednak niekwestionowana większość zginęła z rąk nacjonalistycznych band ukraińskich.
Trzeba zwrócić uwagę, że prezentowana lista nie obejmuje duchownych z terenu diecezji przemyskiej i wołyńskiej, a jedynie z archidiecezji lwowskiej.
Lista została poprzedzona przez autora wstępem, który pomijamy. Ks. M. Skowyra powołuje się tam m.in. na słowa ks. kardynała Mariana Jaworskiego, który mówi między innymi, że „wyłania się wielka potrzeba aby gromadzić świadectwa męczenników XX wieku, nazwanym przez Papieża  w i e k i e m   m ę c z e ń s t w a.  Był to wiek, w którym ludzka nienawiść wobec Boga i Kościoła Katolickiego, czy też innych obrządków chrześcijańskich, osiągnęła punkt kulminacyjny”. Z naszej strony pragnęlibyśmy zwrócić uwagę, iż bezprzykładna hekatomba Polaków – rzymskich katolików na terenach południowo-wschodnich II RP miała podłoże raczej nacjonalistyczne niż antyreligijne. Wielka liczba ofiar wśród duchowieństwa jest tylko częścią wymordowanej w niebywale okrutny sposób rzeszy polskiej ludności cywilnej, wraz z dziećmi i starcami. Literatura na ten temat jest już dość bogata.    (Red.)
 
Lp. – nazwisko, imię – rok ur. – funkcja, miejscowość – data śmierci – okoliczności śmierci
DUCHOWIEŃSTWO DIECEZJALNE

 1.    Bieńkowski Franciszek (ur. 1881). Proboszcz, Żulin. 5–6.IV.44. Zamordowany.
 2.    Bieńko Piotr (1881). Proboszcz, Kowalówka. 15.XII.43. Więzienie w Czortkowie.
 3.    Biliński Władysław (1910). Wikary, Brzeżany. 15.XII.43. Zamordowany.
 4.    Bogucki Karol (1868). Ksiądz, generał WP, zam. Brody. Data śmierci? Więzienie w Brodach.
 5.     Bojarczak Jan (1905). Adm. par. Nowosiółki Biskupie. 1941. Zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach.
 6.     Bosak Marian (1889). Proboszcz, Mariampol. 23.VIII.41. Zamordowany w lesie pod Mariampolem.
 7.     Charczuk Bazyli (1913). Neoprezbiter. Aresztowany, zaginął w niewyjaśn. okoliczn.
 8.     Chłopecki Romuald (1875). Emeryt, Kołomyja. 26.II.43. Zamordowany w obozie konc. Majdanek.
 9.     Chwastyk Michał (1896). Katecheta gim. Tarnopol. Areszt. III.1944. Zaginął.
10.    Ciecierski Kazimierz (1907). Kapelan szpit. na Woli, Warszawa. 5.VIII.44. Zamordowany w szpitalu Wolskim w powst. warszaw.
11.    Czuba Błażej (1889). Adm. par. Dołha Wojniłowska. 6.IV.44. Zamordowany.
12.    Czwaczka Antoni (1903). Katech. gim. Lwów. 1939 lub 9.IX.40. Zginął na froncie lub zmarł.
13.    Drzyzga Adam (1906). Wikary, Nadwórna. 23.XI.44. Zamordowany.
14.    Duszeńko Michał (1888). Adm. par. Hallerczyn. Areszt. IX.43. Zamordowany.    
15.    Dymitrowski Jakub (1886). Proboszcz, Bełz. IX.41. Zamordowany.
16.    Dziamarski Marian (1900). Adm. par. Nowosiółki-Bekerów. 2.III.45. Zamordowany.
17.    Dziuban Jan (1875). Proboszcz, Barysz. 13.IV.44. Ranny w walkach front.
18.    Dziwok Wincenty (1892). Adm. par. Ludwikówka. Data śm.? Zmarł w więzieniu.
19.    Faranowski Antoni (1889). Prob. Podwysokie. 29.I.43 lub 30.I.44. Zamordowany.
20.    Ferens Mikołaj (1894). Adm. par. Markowa. 5.I.44. Zamordowany.
21.    Frankl Stanisław (1903). Rektor Semin. Duchow. Lwów. 26.VI.44. Ukrywał się w klasztorze Reformatów we Lwowie, tam zmarł.
22.    Gach Jan (1893). Adm. par. Kotów. 19.IV.44. Zamordowany.
23.    Gajdek Tadeusz (1909). Adm. par. Kociubińce. 1944. Zginął po aresztowaniu.
24.    Gąsiorek Stefan (1894). Katecheta, Nadwórna. Zginął pod Monte Cassino.
25.    Gromadowski Adam (1912). Wikary, Waręż. Zaginął.
26.    Gryźlak Antoni (1909). Katecheta, Rohatyn. 4.III.45. Ob. konc. Gross-Rosen.
27.    Grzesiowski Jan (1891). [brak danych] 24.VII.43. Zamordowany.
28.    Gustkowicz Stanisław (1916). Wikary, Lubaczów. Areszt. 1943. Uwięziony w Rawie Ruskiej, zaginął.
29.    Jaglarz Jerzy (1909). Katecheta III Lic., Stanisławów. Zmarł w więzieniu, Stryj.
30.    Janiszewski Józef (1880). Proboszcz, Chliboka. 17.VIII.40. Obóz konc. Gusen.
31.    Jurasz Szczepan (1879). Proboszcz, Czerwonogród. II.45. Zamordowany.
32.    Kaczorowski Józef (1906). Adm. par. Wołków. 9.II.44. Zamordow. w okrutny sposób.
33.    Kaściński Leopold (1873). Proboszcz, Śniatyn. 23.III.43. Zginął w ob. konc. Majdanek.
34.    Klakla Władysław (1912). Wikary, Wojniłów. 14.IX.43. Zamordowany.
35.    Kluz Józef (1873). Katecheta szkól zawod. Kołomyja. Zaginął.
36.    Kłonowski Marian (1905). Adm. par. Chlebowice Wielkie. 25.VIII.44. Zamordowany.
37.    Komornicki Władysław (1911). Docent UJK. 2 lub 4.VII.41. Rozstrzelany.
38.    Kośmider Wojciech (1885). Katecheta, Kołomyja. 12.IV.44. Ob. konc. Gross-Rosen.
39.    Kraśnicki Andrzej (1895). Proboszcz, Jazłowiec. 8.XII.43. Zamordowany w Jazłowcu.
40.    Kraska Władysław (1910). Wikary, Dunajów. 1941. Zginął przejechany (auto wojsk.).
41.    Krzak Wilhelm (1904). Proboszcz, Michalcze (w czasie wojny wikary, Wróblówka, archidiec. krak.). 10.VIII.42. Zginął w transporcie.
42.    Kucab Michał (1899). Adm. par. Bednarów. 9.II.44. Zamordowany.
43.    Kuszyński Jan (1915). Wikary, Toporów. 14.II.44. Zamordowany.
44.    Kwiatkowski Stanisław (1880). Proboszcz, Świrz. 13.II.44. Zamordowany w drodze z pogrzebu innego księdza.
45.    Majka Bronisław (1913). Wikary, Tłuste. 13.IX.43. Zamordowany.
46.    Mołdoch Adam (1890). Katecheta, Lwów. Zaginął.
47.    Mróz Bronisław (1912). Wikary, Malechów. 15.III.44. Prawdopod. zginął w więzieniu, Lwów.
48.    Peciak Ludwik (1889). Proboszcz, Kołomyja. 16.IV.43. Obóz konc.
49.    Perenc Stanisław (1889). Proboszcz, Otynia. 1944–45. Zmarł w więzieniu.
50.    Perucki Leon (1912). Wikary, Kowalówka. 17.I.44. Rozstrzelany.
51.    Pikota Józef (1912). Adm. par. Pieniaki. 27.II.44. Zamordowany.
52.    Procyk Karol (1878). Proboszcz, Baworów. 2.XI.43. Zamordowany.
53.    Puchała Walenty (1874). Emer. katecheta, Trembowla. VII–VIII.44. Zamordowany.
54.    Rogowski Wojciech (1894). Katecheta gim. Żółkiew. 27.I.45. Zamordowany.
55.    Rupnicki Józef (1910). Neoprezbiter. 1940. Zginął przy przekracz. granicy węgier.
56.    Rysiowski Stanisław (1900). Proboszcz, Wojniłów. Zaginął.
57.    Sarna Władysław (1907). Adm. par. Malechów. 15.III.44. Rozstrzelany pod Lwowem wraz
z ss. Służebniczkami Starowiejskimi.
58.    Schiller Jan (1914). Sekretarz arcybiskupa. (Data śm.?) 1941 areszt. przez NKWD, deportowany na Syberię.
59.    Siekierski Włodzimierz (1911). Wikary, Koszlaki. 5.XI.44. Zamordowany.
60.    Skrabalak Jan (1902). Proboszcz, Budki Nieznanowskie. 24.V.44. Zmarł w szpitalu w Sanoku po napadzie nacjonalistów.
61. Smaczniak Józef (1896). Proboszcz, Nadwórna. 1942–43. Zginął w więzieniu, Stanisławów.
62.    Sorys Franciszek (1886). Proboszcz, Koropiec. 25.IX.42. Zmarł w więzieniu.
63.    Stokłosa Józef (1909). Katecheta, Rawa Ruska. Areszt. 1940. Zaginął.
64.    Stroński Tadeusz (1899). Adm. par. Cieszanów. 12.X.43. Zamordowany po zwolnieniu z więzienia.
65.    Stuglik Stefan (1906). Prof. Seminarium, Lwów. 17.XII.43. Zmarł w ob. konc. Dachau.
66.    Suszyński Józef (1909). Adm. par. Babulice. 3.III.44. Zamordowany.
67.    Szady Józef (1914). Neoprezbiter. VI.41. Zamordowany.
68.    Szarzewicz Franciszek (1895). Proboszcz, Stojanów. 16.VII.44. Zamordowany.
69.    Szczepankiewicz Stanisław (1906). Adm. par. Ihrowica. 24.XII.44. Zamordowany.
70.    Szczur Bolesław (1913). Neoprezbiter. 1945. Zmarł w więzieniu.
71.    Szewczyk Jan (1908). Katecheta, Tartaków. 26.VIII.41. Zamordowany.
72.    Szklarczyk Wiktor (1879). Adm. par. Sarniki Dolne. 10.II.44. Zamordowany.
73.    Szkodziński Stanisław (1886). Proboszcz, Tłuste. 15.IX.43. Zamordowany.
74.    Szwed Bronisław (1895). Katecheta, Stanisławów. Areszt.1939–40. Zaginął.
75.    Tabaczkowski Edward (1872). Proboszcz, Tłumacz. 1941–43? Zmarł w więzieniu, Stanisławów.
76.    Teliga Tadeusz (1880). Adm. par. Werbka. Okoliczności areszt. i śmierci nieznane.
77.    Tokarski Lucjan (1887). Katecheta gim. Stanisławów. 1941. Zamordow. w więzieniu.
78.    Walniczek Jan (1879). [brak danych] 7.II.45. Zamordowany.
79.    Węgrzyniak Izydor (1887). Proboszcz, Cieszanów. 11.VI.42. Zginął w transporcie, Linz.
80.    Wieczorek Józef (1899). Adm. par. Pieniaki. 26.VI.41. Zamordowany.
81.    Wierzbowski Antoni (1905). Adm. par. Bybło. 12.X.43. Zamordowany.
82.    Wilkoń Stanisław (1877). Katecheta, Podwołoczyska. 23.X.41. Zamordowany.
83.    Wiszniowski Jan (1912). Wikary, Stare Sioło. 28.II.44. Zamordowany.
84.    Witek Jan (1887). Proboszcz, Szczurowice. 25.III.44. Zamordowany w więzieniu, Lwów.
85.    Władyka Stanisław (1880). Proboszcz, Opryłowice. 1941. Zamordowany.
86.    Wojtuś Franciszek (1892). Proboszcz, Pieniaki. 8.VII.42. Areszt.1939, zmarł po zwolnieniu,
Oleszyce.
87.    Żak Franciszek (1901). Adm. par. Ponikwa. Uwięziony w Stanisławowie, zaginął.
88.    Żygiel Władysław (1905). Adm. par. Bieniawa. 13.II.44. Zamordowany.

KLERYCY
 1.    Janas Józef (1919). 1939. Zamordowany.

DUCHOWIEŃSTWO ZAKONNE MĘSKIE

JEZUICI
 1.    Konopka Kazimierz (1879). Lwów. 26.VI.41. Zabity w czasie walk, Lwów.
 2.    Wnęk Stanisław (1859). Lwów. 27.IV.44. Zginął w Domu Rekolekcyjnym podczas nalotu, Lwów.

KARMELICI BOSI
 1.    Gleczman Józef Kamil od św. Sylwestra (1909). Wiśniowiec. 6.II.44. Zamordowany.
 2.    Lasoń Jan Cyprian od św. Michała (1879). Brat zakonny, Wiśniowiec. 6.II.44. Jw.

BERNARDYNI
 1.    Biegus Wiktor (1893). Lwów, wikary par. św. Andrzeja. 14.IX.39. Zginął podczas nalotu, Lwów.
 2.    Mucha Mieczysław Stanisław (1917). Sokal. 1945. Zamordowany, Drohiczyn.
 3.    Gałek Jan Franciszek (1915). Lwów. 14.II.40 lub 27.VI.41. Zamordowany.

FRANCISZKANIE KONWENTUALNI
 1.    Haczela Jan Peregryn (1865). Gwardian, Halicz. 27.VII.42. Rozstrzelany, Stanisławów.
 2.    Wójcik Antoni Remigiusz (1899). Proboszcz, Halicz. 27.VII.42. Jw.
 3.    Kotowski Wiesław (1921). Kleryk, student filozofii, Lwów. 1945. Zginął przy przeprawie przez Wisłę.
 4.    Kosiorek Franciszek (1909). Brat zakonny, furtian, mechanik, Lwów. 26.VII.42. Rozstrzelany,
    Stanisławów.

KARMELICI
 1.    Czosnek Piotr Bartłomiej (1911). Wikary, Bołszowce. 13.III.44. Zamordowany.
 2.    Huczyński Augustyn Bolesław (1904). Przeor, Rozdół. 8.V.44. Zmarł z ran pod Monte Cassino.
 3.    Kostuś Józef Rafał (1907). Brat zak. Lwów. 20.VI.44. Zabity podczas nalotu, Lwów.

DOMINIKANIE
 1.    Kaniak Czesław (1892). Lwów. 1941. Zamordowany w więzieniu.
 2.    Longawa Franciszek Hieronim (1872). Czortków. 2.VII.41. Zamordowany.
 3.    Masiuta Stanisław Jacek (1909). Proboszcz, Czortków. 2.VII.41. Rozstrzelany, ciało spalono.
 4.    Spyrlak Jan Justyn (1895). Superior, Czortków. 2.VII.41. Rozstrzelany, jw.
 5.    Znamirowski Adam Anatol (1910). Wikary, Czortków. 2.VII.41. Rozstrzelany, jw.
 6.    Bojakowski Stanisław Andrzej (1897). Brat zak., Czortków. 2.VII.41. Rozstrzelany, jw.
 7.    Czerwonka Marcin Reginald (1857). Brat zak., Czortków. 2.VII.41. Rozstrzelany, jw.
 8.    Iwaniszczów Karol Metody (1910). Brat zak., Czortków. 2.VII.41. Rozstrzelany, jw.
SALETYNI
 1.    Schleis Klemens (1900). Katecheta, Lwów. 17.IX.39. Zginął podczas nalotu, Lwów.
 2.    Wołek Ludwik (1900). Adm. par. Zniesienie, Lwów. 17.IX.39. Zginął jw.
 3.    Zajchowski Stanisław (1898). Proboszcz, Kobylanka. 17.IX.39. Zginął jw.

ZMARTWYCHWSTAŃCY
 1.    Sztukowski Ignacy (1914). Kleryk, student III r., Lwów. 1940. Zmarł w Niemczech.
 2.    Korman Józef (1901). Brat zak., Skole. 30.VI.41. Zamordowany, Stryj.

ZGROMADZENIA ZAKONNE ŻEŃSKIE

SAKRAMENTKI
 1.    Rajzer Maria Romana (1901). Oblatka zewn. Lwów. 14.IX.39. Zginęła podczas nalotu, Lwów.

URSZULANKI
 1.    Barg Leontyna (1898). Stanisławów. Areszt.1943, zaginęła w Stanisławowie.

SALWATORIANKI
 1.    Falkuś Agnieszka Stanisława (1901). Mikułów. 27.I.45. Zamordowana, Mikułów.
 2.    Ludwig Gertruda Leopolda (1901). Mikułów. 17.I.45. Zamordowana jw.

MARIANKI (FRM)
 1.    Sitarska Helena (1919). Lwów, ul. Piekarska. 14.IX.39. Zginęła podczas nalotu, Lwów.
 2.    Trudzińska Ludwika (1903). Ceperów k. Lwowa. 3.XI.44. Zamordowana w Ceperowie.

SZARYTKI
 1.    Bronikowska Henryka (1875). Czerwonogród. 2.II.45. Zamordowana przez żołnierzy w zakrystii.
 2.    Linowska Klara (1875). Czerwonogród. 2.II.45. Zamordowana jw.
 3.    Dul Maria (1905). Malechów. 1942. Zastrzelona.
 4.    Sarna Genowefa (1903). Malechów. 1942. Zginęła w więzieniu.
 5. Dybiżbańska Antonina (1874). Drohobycz. 20.VII.44. Zginęła w Drohobyczu w czasie działań wojennych.
 6.    Górska Marianna (1877). Drohobycz. 20.VII.44. Zginęła jw.
 7.    Kaźnica Monika (1895). Lwów. 26.VI.41. Zamordowana w więzieniu.
 8.    Piskozub Julia (1911). Lwów. 26.VI.41. Zamordowana jw.
 9.    Puszkar Józefa (1902). Lwów. 20.XII.42. Zmarła w drodze na Syberię.
10.    Meliger Weronika (1880). Derżów. 8.V.44. Zamordowana.
11.    Misiak Wiktoria (1879). Derżów. 8.V.44. Zamordowana.
12.    Płoszczyńska Bronisława (1889). Tarnopol. 1.VII.41. Zginęła podczas nalotu, Tarnopol.
13.    Rębacz Maria (?). Tarnopol. 3.VII.41. Zginęła podczas nalotu, Tarnopol.
14.    Poniecka Agnieszka (?). Rozdół. 8.V.44. Zamordowana.

NIEPOKALANKI
 1.    Kosierowska Franciszka (ok.1890–95). Niżniów. 7.III.45. Spalona żywcem przez nacjonalistów, Niżniów.
 2.    Ustyanowicz Stefania Zofia (1875). Niżniów. 23.VIII.44. Przecięta piłą.
 3.    Szembek Maria Laeticia (1909). Jazłowiec. 23.VIII.44. Zamordowana przez nacjonalistów, Rusiłów k. Jazłowca.

JÓZEFITKI
 1.    Kulpa Zofia Leokadia (1883). Niżniów. 7.III.45. Spalona żywcem.
 2.    Skałecka Anna Teresa (1871). Niżniów. 7.III.45. Zastrzelona.
 3.    Pawłowicz Adela Augustyna (1906). Dolina. 20.XII.44. Zastrzelona podczas powrotu z dyżuru od chorych.
 4.    Stieber Antonina Czesława (1881). Rypne. 25.IV.44. Zastrzelona.

SERCANKI
 1.    Jędrasik Damiana (1898). Brody. 14.IX.39. Zginęła podczas nalotu.
 2.    Kasprzycka Balbina (1898). Brody. 14.IX.39. Zginęła jw.

SŁUŻEBNICZKI DĘBICKIE
 1.    Kogut Beata (1887). Petlikowce Stare. 16.IV lub IX.44. Zginęła w czasie pracy w zakrystii.

SŁUŻEBNICZKI STAROWIEJSKIE
 1.    Bartosz Anastazja Izmaela (1878). Połowce. 17.I.44. Zamordowana w Połowcach.
 2.    Borkowska Amelia Witolda (1903). Połowce. 17.I.44. Zamordowana.
 3.    Trudzińska Wanda Janina Longina (1911). Turkowiec. 6.V.44. Zamordowana.
 4.    Żarkowska Anna (1882). Zbaraż. 1944. Zamordowana w Hnilicach k. Zbaraża.
 5.    Żarkowska Helena (1893). Zbaraż. 1944. Zamordowana jw.

FELICJANKI
 1.    Zielska Zuzanna (1877). Uhnów. 1939. Zginęła podczas nalotu.

SIOSTRY SZKOLNE DE NOTRE DAME
 1.    Dziurdzia M. Sabina (1898). Mikuliczyn. 18.XII.42. Aresztowana, po zwolnieniu zmarła na tyfus nabyty w więzieniu.
 2.    Kratochwil Antonina (1882). Przełożona, Mikuliczyn. 1.X.42. Zmarła jw.
 3.    Łapa M. Hieronima (1898). Mikuliczyn. 9.X.42. Zmarła jw.

RAZEM 155 osób, w tym kapłanów diecezjalnych (i kleryków) 89, z zakonów męskich 27, z zakonów żeńskich 39.

Na koniec autor zwraca się z prośbą o przesyłanie relacji naocznych świadków męczeństwa, osób bezpośrednio lub pośrednio znających pomordowanych w obozach, więzieniach lub w  j a k i e j k o l w i e k  i n n e j  s y t u a c j i.  Do istotnych materiałów historycznych należy zaliczyć także zdjęcia duchowieństwa, które być może gdzieś zostały przechowane. Wszelkie informacje, materiały źródłowe, zdjęcia należy kierować do Lwowskiej Kurii Metropolitalnej we Lwowie-Brzuchowicach (adres poniżej). Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób odpowiedzą na niniejszy apel, autor składa serdeczne „Bóg zapłać”. Do tej prośby dołącza się nasza Redakcja.

Kuria Metropolitalna we Lwowie, ks. Marian Skowyra
ul. Lwowska 62, 19491 Lwów-Brzuchowice, Ukraina