Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Z TAMTEJ STRONY

W Stryju
Tatiana BojkoNie od dziś zauważamy dobry rozwój organizacji Polaków w Stryju. Ostatnio powstała tam – obok miejscowego oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej – szersza struktura pn. Kulturalno-oświatowe Centrum im. Kornela Makuszyńskiego. Prowadzą je p. prezes Tatiana Bojko jako dyrektor oraz p. Walentyna Bagińska, jako jej zastępczyni. Pani Tatiana poinformowała nas o strukturze tego polskiego Centrum, w którego skład wchodzą następujące jednostki:
– oddział stryjski TKPZL
– drużyna harcerska
– sobotnia szkoła młodzieżowa (14–17 lat)
– biblioteka im. K. Makuszyńskiego
– chór „Los”
– teatrzyk dziecięcy
– kółko taneczne
– „Klub Kobiet”
– kółko lekarzy
– sekcja badań nad Polonią.
Wyrażamy nadzieję, że działalność nowego Centrum będzie równie zadowalająca, jak jego przemyślana – zgodna z potrzebami i zainteresowaniami polskiego środowiska – struktura organizacyjna. Serdecznie tego życzymy Pani Prezes i wszystkim Stryjanom.

Wydarzenia
• Federacja Organizacji Polskich nU. ma już 10 lat! Zebranie założycielskie odbyło się 25 stycznia 1992 r. we Lwowie. Prezesem została wybrana wtedy p. Emilia Chmielowa ze Lwowa i funkcję tę pełni nieprzerwanie nadal. Główne biuro FOPnU mieści się w Kijowie. O niedawnych wyborach na III kadencję (w r. 1999, w Łucku) pisaliśmy w CL 1/2000.

• Ks. Augustyn Mednis, obecnie kapłan diecezji łuckiej, obchodził w styczniu swoje 70-lecie. Wierni wielu miejscowości dobrze pamiętają tego kapłana, Łotysza, który przybył z Rygi na polecenie tamtejszego kardynała Vaivodsa na nasze zniewolone przez sowieckiego okupanta tereny i rozpoczął pracę duszpasterską w Samborze. Kontynuował ją w Szczercu i Chodorowie, obejmując swoją misją zarazem parafie w Stryju, Żydaczowie i Medenicach (k. Drohobycza). Należał do tych księży, którzy jako pierwsi, jeszcze w warunkach komunistycznego ateizowania i wynaradawiania, przywracali umęczonym Polakom ich religijną i narodową godność.
Do tego samego rzędu kapłanów Łotyszów, którzy wśród naszych rodaków stali się Polakami z ducha, należał ks. Władysław Wanags, wieloletni proboszcz w Gródku Podolskim na Ukrainie (za Zbruczem). Ks. Wanags, budowniczy kilkunastu kościołów w regionie płoskirowskim (chmielnickim), zmarł z końcem ub. roku. Pisaliśmy o nim i zamieściliśmy jego zdjęcie w CL 4/97.

• Z ostatniej chwili (przed zamknięciem numeru): w wyborach, które odbyły się w państwie ukraińskim w dniu 31 marca, przepadł Wasyk Kujbida, dotychczasowy mer Lwowa (a raczej Lwiwa, bo ze Lwowem wiąże się bardziej p r e z y d e n t miasta), osławiony kawaler orderu św. Grzegorza. Otrzymał 33% głosów, gdy jego konkurent 54%. Jest nim Lubomir Buniak, dyrektor dużego przedsiębiorstwa.
Min. Andrzej Przewoźnik ma nadzieję, że z nowym merem, mniej „ideologicznym”, uda się szybciej doprowadzić do otwarcia Cmentarza Obrońców Lwowa. Liczymy też na to, że za Kujbidą poleci jego szwagier, cmentarny muzeolog. Ale jak będzie naprawdę – zobaczymy niebawem.