Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Z TAMTEJ STRONY

Wydarzenia
• Dom Polski w Czerniowcach obchodził w br. swoje 100-lecie. Prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza jest obecnie dr Władysław Strutyński, profesor uniwersytetu czerniowieckiego. O życiu polskim na Bukowinie pisała w CL 4/01 tamtejsza działaczka polonijna Wanda Kuczabińska.

• Działacz środowiska polskiego w Drohobyczu, muzyk, p. Alfred Schreyer, obchodził swoje 80-lecie. Był uczniem Bruno Schultza. Od lat prowadzi polski Młodzieżowy Chór „Odrodzenie” w Drohobyczu. Nasze najlepsze życzenia, Panie Profesorze!

• Kościół Grekokatolicki (zwany Cerkwią Bizantyjsko-Ukraińską) powołał do życia we Lwowie Ukraiński Uniwersytet Katolicki (UUK), pierwszą tego typu uczelnię w b. ZSRR.