Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

W KRAKOWIE I DALEJ

82. ROCZNICA
Mszą św. w Bazylice Mariackiej i akademią w dominikańskim Kapitularzu uczczono w Krakowie tradycyjnie, jak co rok 22 listopada, rocznicę Obrony Lwowa 1918. Mszę pod przewodnictwem ks. infułata Stanisława Małysiaka, który poświęcił żarliwą homilię zwycięskiej walce Orląt Lwowskich, koncelebrowali o. płk. Adam Studziński i ks. dr Józef Wołczański. Kościół był jak zwykle pełen, stawiły się poczty sztandarowe Ogólnopolskiego Okręgu AK, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – Kraków-Wschód i Małopolskiego Związku Harcerzy KPN oraz harcerze z XIX Szczepu Krakowskich Lotniczych Drużyn Harcerskich.
Na program wieczoru u oo. Dominikanów (przy szczelnie zapełnionej sali) złożyły się recytacje i śpiew solowy oraz koncert Chóru „Organum”. Swoje wiersze zaprezentowali Magdalena Paździora – recytowała je aktorka Ewa Stolzman-Kotlarczyk – i Wiesław Krawczyński. Wiersze deklamowała Jadwiga Wrońska, pieśni patriotyczne śpiewał solista Opery Krakowskiej Stanisław Ziółkowski, a utwór ze słowami Marii Przybylskiej zaśpiewał Jerzy Bożyk.
Msza św. za Orlęta. Od lewej: Ks.dr J. Wołczański, Ks.infułat St. Małysiak, O.płk. Adam Studziński
„Organum” i zespół „Ricercar”, dyrygowane przez prof. Bogusława Grzybka, wykonały – oprócz kilku pieśni patriotycznych – fragmenty z oratorium „Śluby Jana Kazimierza” M. Sołtysa. Partie solowe zaśpiewali Wiktoria Bisztyga i St. Ziółkowski.
Prof. Grzybek wypowiedział piękne słowa o Lwowie i jego miejscu w historii i kulturze polskiej, o potrzebie zachowania pamięci i przekazywania jej młodzieży – o pierwszej stolicy Królowej Korony Polskiej, obranej we Lwowie przez króla Jana Kazimierza w 1656 r. Odpowiedziano Profesorowi i jego Zespołowi podziękowaniem za wszystko, co czynią dla Lwowa i całych Ziem Wschodnich, po tamtej i po tej stronie kordonu.
Zdzisława Stopczyńska


Notatki
• Jak corocznie kwestowano na czterech cmentarzach krakowskich w dniach 29 X oraz 1 i 2 XI 2000 na rzecz ratowania zabytkowych obiektów Cmentarza Łyczakowskiego. Obok członków TMLiKPW z puszkami stali dyrektor i uczniowie VII LO im. Z. Nałkowskiej. Zebrano łącznie 35 244 zł. Wszystkim kwestarzom i darczyńcom serdeczne podziękowanie.

• Dobrze w Krakowie znany ks. Tadeusz Zaleski został mianowany przez Prymasa duszpasterzem wiernych obrządku ormiańskokatolickiego w archidiecezji krakowskiej. Będzie więc odprawiał liturgię w tym obrządku i języku ormiańskim w kościele św. Idziego, gdzie od dziesięcioleci gromadzą się Ormianie zamieszkali w Krakowie. Księdzu Tadeuszowi i tutejszym Ormianom serdecznie gratulujemy.
Wyjątkowo niekompetentnie sformułowaną informację przekazał czytelnikom krakowski „Dziennik Polski” (tak zawsze przez nas chwalony!) nr 293/2000. Przekręcono wypowiedź księdza, który miał powiedzieć, że moi stryjowie byli duchownymi obrządku ormiańskiego, a ja jestem pierwszym katolickim księdzem w rodzinie. Zdanie powinno brzmieć: „moi stryjowie byli duchownymi obrządku ormiańskokatolickiego, a ja jestem pierwszym rzymskokatolickim księdzem w rodzinie”.
Przypomnijmy, że krewnym (od strony matki) ks. Tadeusza był arcybiskup ormiańskokatolicki we Lwowie w 2. połowie XIX w. Izaak Mikołaj Issakowicz. Ks. Tadeusz miał także zostać księdzem w tym obrządku, jednak władze komunistyczne uniemożliwiły mu wyjazd na studia do Rzymu.

• Profesor UJ Franciszek Sławski, wybitny językoznawca i slawista, autor prac o języku bułgarskim i prasłowiańskim, zmarł w Krakowie. Urodził się w Kopyczyńcach w Tarnopolskiem w 1916 r, a do Krakowa przybył w 1934 r.

• Krakowska Filia Fundacji Kultury Polskiej wyróżniła w r. 2000 „Złotym Laurem za Mistrzostwo w Sztuce” m.in. Stanisława Dziedzica – za mistrzostwo w portretowaniu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowa i Małopolski. St. Dziedzic znany jest również ze swego zainteresowania i znawstwa Lwowa – to jemu w największej mierze zawdzięczamy, że narodził się nasz kwartalnik. W nrze CL 1/96 ukazała się jego rozmowa z prof. Janem Ostrowskim.
Innym wyróżnionym jest Leszek Długosz – za mistrzostwo w sztuce poezji śpiewanej. W CL 2/98 zamieściliśmy jego piękny wiersz pt. Oda do mowy kresowej.
W 1999 r. Złote Laury otrzymali m.in. śp. red. Józef Dużyk, przyjaciel naszego kwartalnika i jego propagator, a także Jerzy Madeyski, historyk i krytyk sztuki, lwowianin z urodzenia, z którym rozmowę zamieściliśmy w CL 3/99.
Jeszcze wcześniej wyróżniony został prof. Juliusz Joniak, o którym piszemy także w tym numerze.

• Nowym ambasadorem Izraela w Polsce został prof. Szewach Weiss, urodzony w Borysławiu przed 66 laty. Ukończył studia na uniwersytetach w Jerozolimie i Tel Awiwie. W latach 80. był wiceprzewodniczącym i przewodniczącym Knessetu. Od ub.r. jest przewodniczącym Rady Instytutu Pamięci Yad Vashem. Napisał 16 książek dla dzieci i 27 książek z dziedziny nauk politycznych i socjologii.