Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

CO BY BYŁO, GDYBY

Zaprzyjaźniony z krakowskim oddziałem Towarzystwa Miłośników Lwowa i KPW Klub „Zaułek” przy ul. Poselskiej 9 (pisaliśmy o nim wielokrotnie – ostatnio był fotoreportaż w CL 4/2000) otworzył na sam koniec naszego stulecia wystawę pod świetnym tytułem Obraz na obrazie, a na tym obrazie jeszcze jeden obraz – Wystawa artystów szczycących się lwowskim rodowodem (na wystawie zaprezentowali się głównie malarze, tylko jedna rzeźbiarka oraz fotograficy). Inicjatorką i twórczynią wystawy była nieoceniona kierowniczka „Zaułka”, pani Barbara Kościk, a pomocą merytoryczną służył jej art. plast. Stefan Berdak (lwowianin, o którym też już pisaliśmy), on też wymyślił tytuł i opracował graficznie zaproszenie i folderek. Tekst zawarty w tym folderku, pióra innego lwowianina, red. Jerzego Madeyskiego (niezwykle w Krakowie popularnego), drukujemy poniżej.
Pani Basia zaprosiła do udziału w wystawie dwadzieścia kilka osób – od profesorów poczynając – które wspólnie zidentyfikowaliśmy jako lwowian z urodzenia i wychowania albo nawet studiów (przynajmniej we Lwowie rozpoczętych, a kontynuowanych głównie na krakowskiej ASP), albo tylko rodzinnych sentymentów. Wszyscy chętnie użyczyli swoich prac – przykłady własnej twórczości, powstające w ostatnich dziesięcioleciach w Krakowie. Obrazy nie były więc przeważnie związane z ziemią urodzenia ich autorów, bo nie chodziło wszak o rozpamiętywanie przeszłości, lecz o żywą, autentyczną twórczość artystów polskich, europejskich, dwudziestowiecznych.
Warto wspomnieć, że marzeniem twórców wystawy była ogólnopolska prezentacja plastyków o lwowskich korzeniach. O podobnych zamiarach dochodzą wieści z Warszawy, Gliwic. Na razie nie było to możliwe, ale kto wie...
Grudniowy wernisaż w krakowskim „Zaułku” zgromadził tłum (przepraszamy za wyrażenie, ale jak inaczej nazwać ten niezapomniany ścisk i harmider?) lwowsko-krakowskiej inteligencji. Przybyli twórcy, ich rodziny i przyjaciele, historycy sztuki, dziennikarze i „szeroka publiczność” – głównie z kręgów TML-owskich. Otworzył wystawę pięknym i ciepłym przemówieniem prof. Leszek Wajda (lwowianin przyszywany, ale dowiedzieliśmy się przy okazji, że korzenie wiodą także z Kamionki Strumiłowej!).
Były i inne wypowiedzi. Zwrócono uwagę, że reprezentowani na wystawie artyści, mimo oddalenia w przestrzeni i czasie, nadal czują więź ze Lwowem – skoro na apel zgłosili swój udział. Można przeto domniemać, że twórcy ci – gdyby przed parudziesięciu laty nie stało się to, co się stało – stanowiliby (w jakiejś części przynajmniej) lwowskie środowisko artystyczne i we Lwowie wzbogacali polską sztukę. Wystawie można by więc nadać inny jeszcze podtytuł: Co by było, gdyby...
Zwrócono też uwagę, że w tych samych dniach we Lwowie czynna była – w ramach III Festiwalu Kultury Polskiej – wystawa polskich plastyków żyjących w tamtym państwie – piszemy o tym również w tym numerze. Przed paroma miesiącami odbył się we Wrocławiu zjazd absolwentów lwowskiego Instytutu Sztuk Plastycznych z czasów przedwojennych i wojennych (była o tym informacja w CL 4/2000). Ponadto w numerach 4/99 i 3/2000 publikowaliśmy materiały o plastykach lwowskich – dawniejszych i dzisiejszych, z tej i z tamtej strony kordonu. W sumie był to więc dobry czas dla polskiej sztuki Lwowa, prawda?
Wystawę otwiera inicjatorka i organizatorka wystawy Barbara Kościk wraz z prof. Leszkiem Wajdą.W tle obraz licealisty Tomaza Wełny
Kazimierz Madej śpiewa lwowskie piosenki. W tle obrazy Stefana Berdaka
Uczestnicy wernisażu w czasie występu zespołu Kazimierza Madeja
***

Na zakończenie wernisażu Kazimierz Madej i artyści z Loch Camelot wykonali świetny i zabawny program, przyjęty przez zebranych z entuzjazmem.


EWA BARAŃSKA-JAMROZIK
Ur. 1944 we Lwowie. W Krakowie ukończyła szkołę i Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, a następnie architekturę wnętrz na krakowskiej ASP. 1971–75 była asystentem na tej uczelni, od 1971 uprawia wolny zawód plastyka jako architekt wnętrz, malarz i grafik. Zaprojektowała (wraz z mężem L.A. Jamrozikiem) wiele wnętrz obiektów i lokali użyteczności publicznej, ekspozycji wystawienniczych, mebli, scenografii itp. Jest autorką kilkuset karykatur czołowych polskich polityków.
Na wystawie zaprezentowała karykatury (akwarele): Nocą w Belwederze ‘93 i Kolęda polityków ‘92 i inne.

Ewa Barańska-Jamrozik


STEFAN BERDAK
Ur. 1927 we Lwowie, mieszkał przy ul. Mochnackiego. Uczył się w szkole powszechnej im. Mickiewicza, a od 1942 w Szkole Przemysłu Artystycznego i równocześnie w prywatnej pracowni St. Kaczor-Batowskiego. 1945–47 w Opolu. Od 1947 w Krakowie w Liceum Sztuk Plastycznych, od 1949 studia na ASP, dyplom w 1955. Uprawia grafikę artystyczną i użytkową oraz malarstwo. Wystawia od 1955. Współpracuje z redakcjami czasopism, w szczególności związany z „Przekrojem”. Działacz ZPAP.
Na wystawie pokazał dwa obrazy z cyklu Anioły.
 
 
ADAM BLOK
Ur. 1926 we Lwowie, mieszkał przy ul. 22 Stycznia. Uczył się w szkole powszechnej im. Konopnickiej i w ćwiczeniówce. Równocześnie uczestniczył w zajęciach plenerowych studentów Wydziału Malarstwa Szkoły Technicznej. Za okupacji sowieckiej nauka w gimnazjum VIII. Wywieziony na roboty do Niemiec, po wojnie służba w armii francuskiej. Powrót do Polski 1947. Z wykształcenia i zawodu ekonomista, ale przez całe życie uprawia rysunek i malarstwo. Udział w licznych wystawach, nagradzany.Na wystawie pokazał akwarelę Sianokosy w Beskidach.
Adam Blok


WANDA DOBRZYCKA-SYKUT
Ur. we Lwowie. Naukę szkolną oraz uniwersyteckie studia ekonomiczne i prawnicze ukończyła we Lwowie. Równolegle uczyła się rysunku, malarstwa i historii sztuki. Po wojnie w Krakowie, pracowała w zawodzie nauczycielskim, obecnie na emeryturze. Uprawia malarstwo i pisze wiersze.
Na wystawie zaprezentowała obraz olejny Lwowskie wieże.
 
Wanda Dobrzycka-Sykut
 
 
ANDRZEJ FORNELSKI
Ur. 1922 we Lwowie, mieszkał przy ul. Potockiego. Nauka w szkole św. Marii Magdaleny i w IV Gimnazjum. W czasie obu okupacji sowieckich uczęszczał do Szkoły Przemysłu Artystycznego, a za czasów niemieckich pracował w warsztatach kolejowych. Należał do NOW-AK, drukował gazetkę Słowo Polskie. Przed wyjazdem ze Lwowa w 1946 r. ukończył tajne komplety maturalne. W Krakowie ukończył studia na ASP i aż do emerytury był pracownikiem naukowym tej uczelni. Uczestniczył w wielu wystawach malarstwa.Na wystawie pokazał autoportret olejny.
Andrzej Fornelski


JOANNA HALAUNBRENNER-LISOWSKA
Ur. 1935 we Lwowie, mieszkała przy ul. Tarnowskiego. Nauka rozpoczęta we Lwowie, ukończona (od 1945) w Krakowie. 1952–59 studia na AM w Krakowie, jest lekarzem-psychiatrą. Pracowała w szpitalach psychiatrycznych i poradniach zdrowia psychicznego w Krakowie oraz w Instytucie Psychoneurologicznym w Warszawie, autorka prac naukowych. Jej pasją twórczą jest malarstwo, głównie na szkle. Związana z krakowską galerią „Kocioł Artystyczny”.
Na wystawie zaprezentowała Anioły na lwowskim Rynku, Wieże Lwowa i Ormiańskie aniołki.
 
Joanna Halaunbrenner-Lisowska
 
JULIAN JONIAK
Ur. 1925 we Lwowie, mieszkał przy ul. Morskiej na Wulce. Nauka w szkole powszechnej św. Marii Magdaleny i gimnazjum im. Sienkiewicza. Podczas okupacji w Szkole Przemysłu Artystycznego we Lwowie. Od 1945 w Bytomiu. Studia na ASP w Krakowie od 1945, dyplom 1950. Uprawia malarstwo. Jest profesorem krakowskiej ASP, był dziekanem i prorektorem. W 1995 otrzymał najwyższą nagrodę na VII Festiwalu Sztuk we Francji, został członkiem honorowym Academie Europeenne des Arts w Paryżu.Na wystawie pokazał 2 obrazy olejne: Południe w Port Lligat i Oliwki w Cadaques.
Julian Joniak
 
 
 
TADEUSZ KNAUS
Ur. 1926 we Lwowie, mieszkał m.in. przy ul. Potockiego i na Nowym Lwowie. Uczęszczał do szkoły powszechnej św. Józefa, potem do sowieckiej dziesięciolatki w gmachu VIII Gimnazjum. W czasie okupacji niemieckiej chodził na kursy przygotowawcze do szkoły techniczno-fachowej, pracował w elektrowni lwowskiej i przy wyrębie lasu w Baudienst. Należał do NOW-AK. Wyjechał ze Lwowa w 1946, maturę zdał w Zakopanem. Studia na krakowskiej ASP, dyplom w 1956 na wydziale konserwacji dzieł sztuki. Pracował przy konserwacji malarstwa ściennego i sztalugowego, uprawiając równocześnie własną twórczość malarską.
Na wystawie zaprezentował 3 obrazy (akryl) z cyklu Śpiący rycerze.
Tadeusz Knaus

ZDZISŁAWA KOBLAŃSKA
Ur. we Lwowie w rodzinie stanisławowskiej. Naukę rozpoczęła w Stanisławowie, w szkole ss. Urszulanek. Absolwentka krakowskiej ASP, dyplom scenografa otrzymała w 1963. Uprawia malarstwo i tkaninę unikatową. Poza pracą zawodową podróżuje i pisze.
Na wystawie pokazała portret olejny Pani Eleonora.
 
Zdzisława Koblańska


BRONISŁAW KOCÓJ
Ur. 1922 we Lwowie, mieszkał na Białohorszczu. Do szkół uczęszczał we Lwowie i Kamionce Strumiłowej. 1942–46 studia w Szkole Przemysłu Artystycznego we Lwowie. Po wojnie ukończył studia architektoniczne na Politechnice Krakowskiej, praca do 1980 w biurach projektowych w Krakowie. Poza architekturą uprawiał malarstwo i rzeźbę.
Na wystawie zaprezentował dwa obrazy olejne: Kwiat dziewanny i Malwy polskie.
 

ZBIGNIEW ŁAGOCKI
Ur. 1927 we Lwowie na Łyczakowie. Nauka szkolna we Lwowie, matura w Krakowie, 1947. Studia architektoniczne na Politechnice Krakowskiej, dyplom 1952. Uprawia fotografię od najmłodszych lat, a zawodowo od 1957. W 1980 rozpoczął pracę dydaktyczną na ASP w Krakowie na wydziale architektury wnętrz, a od 1982 na wydziale grafiki. Od 1990 jest kierownikiem katedry fotografii, od 1994 jako profesor. Dwukrotnie był prorektorem ASP, wielokrotnie delegatem na międzynarodowe kongresy i członkiem jury wystaw fotograficznych. Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach, otrzymał liczne nagrody i odznaczenia.
Na wystawie przedstawił trzy zdjęcia z cyklu Impresje krakowskie.


TADEUSZ ŁUKASIEWICZ
Ur. 1938 w Pradze (jego ojciec był tam sekretarzem konsulatu polskiego) w rodzinie wschodniomałopolskiej pochodzenia ormiańskiego. Po II wojnie w Sopocie, od 1960 w Krakowie. Ukończył studia na ASP w zakresie architektury wnętrz i form przemysłowych, dyplom 1967. Uprawia malarstwo. Miał wystawy indywidualne, uczestniczył w pokazach zbiorowych. Pisze wiersze.
Na wystawie zaprezentował cykl 6 pasteli Studia na temat pejzażu.
Tadeusz Łukasiewicz
 
 

WANDA MACEDOŃSKA-ZALEWSKA
Ur. we Lwowie. Naukę szkolną rozpoczęła we Lwowie, od 1940 w Krakowie. Ukończyła krakowską ASP, uprawia malarstwo. TVP nakręciła film o jej i jej brata Adama twórczości. Jest żoną Władysława Zalewskiego, profesora ASP, konserwatora, potomka słynnej rodziny lwowskich cukierników.Na wystawie przedstawiła 2 obrazy olejne: Czego Nie Ma Dzisiaj Będzie Jutro i Doctus oraz kompozycję rysunków tuszem Veritas delectat.
 
Wanda Macedońska-Zalewska


ADAM MACEDOŃSKI
Ur. 1931 we Lwowie. Do 1940 mieszkał przy ul. Łyczakowskiej, nauka w szkole powszechnej im. Staszica i im. Zimorowicza. Od 1940 w Krakowie, nauka w szkole i na tajnych kompletach, po wojnie w szkołach średnich, 1948–50 w Liceum Sztuk Plastycznych. Po maturze studia aktorskie, na ASP i historyczne na UJ. Początkowo pracował w wielu zawodach, a od lat 50. zamieszczał swoje rysunki humorystyczne w „Przekroju” i innych czasopismach. Od wczesnych lat angażuje się w liczne akcje i organizacje niepodległościowe, a także kulturalno-artystyczne.
Na wystawie zaprezentował rysunki tuszem: Przyszłość, Jazda w ataku, Dobra żona, Ułani, ułani.
Adam Macedoński
 


KAZIMIERZ MADEJ
Ur. 1952 w Zimnej Wodzie k. Lwowa. Ziemię rodzinną opuścił w 1957. Od 1972 studia na ASP w Krakowie, 1977 dyplom z malarstwa, 1983 dyplom z wyróżnieniem ze scenografii. Od 1983 związany z kabaretami: Piwnicą pod Baranami i Loch Camelot. Uprawia malarstwo, scenografię, grafikę, performance, instalacje.
Na wystawie obraz w technice mieszanej Biały 99.


ANNA MŚCIWUJEWSKA-WAJDA
Ur. 1927 we Lwowie, mieszkała przy ul. Potockiego i Nabielaka. Nauka w szkole powszechnej im. Żółkiewskiego, a 1939–41 i 1944–45 w sowieckiej szkole średniej (w gmachu gimnazjum XI im. Śniadeckich). W czasie okupacji niemieckiej na kursach przygotowawczych do szkół zawodowych. Od 1945 w Krakowie, tam matura. Od 1947 studia na wydziale grafiki na PWSSP/ASP, dyplom 1953. Równolegle ukończyła Studium Scenografii. Uprawia grafikę użytkową i projektowanie wystaw, tworząc zespół autorski z mężem Leszkiem Wajdą.
Anna i Leszek Wajdowie pokazali dwa zdjęcia z wystawy Odsiecz Wiedeńska 1683 i projekt ekspozycji.


WOJCIECH PLEWIŃSKI
Ur. 1928 w Warszawie. Z wykształcenia architekt (Politechnika Krakowska), z zawodu uprawianego fotografik. W tej dziedzinie uprawia reportaż, portret i akt, teatr, pejzaż i architekturę, reklamę. Od 1957 współpracuje z „Przekrojem”, teatrami. Sentyment do ziem wschodnich wyniósł z domu. Jako dziecko spędzał wakacje w majątku krewnych na Pokuciu, co obudziło jego fascynację Huculszczyzną.
Na wystawie pokazał fotografie: Teresa i Wiesław Dymny, Autoportret, Przesiedlany, Oko Opatrzności.


ANNA PRAXMAYER
Ur. we Lwowie, rodzina mieszkała tam przy ul. Małachowskiego. Od 1944 w Krakowie, w 1956 ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych. Studia na ASP, dyplom na wydziale rzeźby 1962; ponadto na wydziale malarstwa monumentalnego oraz grafiki-metalu-plakatu i studium pedagogicznym – dyplom 1963. Uprawia rzeźbę monumentalną, medalierstwo, ceramikę.
Na wystawie pokazała 3 medale (brąz) Uniwersytet Jagielloński.
 
Anna Praxmayer


KRYSTYNA SIERACZYŃSKA
Ur. w Wyżnianach (pow. Przemyślany, woj. tarnopolskie). Mieszkała i naukę rozpoczęła w Nadwórnej i Brzeżanach. Od 1945 w Krakowie, tu ukończyła studia na ASP, dyplom 1953. Uprawia malarstwo.
Na wystawie zaprezentowała dwa obrazy olejne z cyklu Stare miasto.
 
Krystyna Sieraczyńska


ANNA SKOCZYLAS (z d. KLEMENSIEWICZ)
Ur. 1928 we Lwowie. Mieszkała przy ul. Nabielaka, nauka w szkole powszechnej św. Marii Magdaleny i Sacré Coeur. Od 1945 w Krakowie, gdzie ukończyła szkołę średnią oraz studia na wydziale włókienniczym ASP (1948–53). Uprawia fotografikę, głównie górską, związaną z zamiłowaniem do turystyki górskiej i wspinaczki oraz narciarstwa, a także z zamiłowaniem do podróży (Azja, Afryka, Ameryka Płd.). Wydała sześć tomów poezji i dwa zbiory opowiadań, członek ZLP i SPP.
Na wystawie zaprezentowała 5 zdjęć z Czarnohory i Gorganów


WITOLD SKULICZ
Ur. 1926 w Krakowie. Do 1939 w Katowicach, po wybuchu wojny znalazł się w domu rodzinnym ojca na Bogdanówce we Lwowie. Uczęszczał tam do szkoły średniej, a od 1942 uczył się w Szkole Przemysłu Artystycznego. W 1944, gdy powołano go do Baudienstu, uciekł do Krakowa. Tu matura i studia na ASP, dyplom 1954 (z wyróżnieniem). Uprawia grafikę. W 1960 zainicjował Biennale Grafiki w Krakowie (przekształcone później w Międzynarodowe Triennale Grafiki), z czasem został jego przewodniczącym. Od 1964 związany z ASP, obecnie jej profesor, był też dziekanem wydziału grafiki.
Na wystawie pokazał obraz olejny Ogród w nocnym świetle.


JAN STOPCZYŃSKI
Ur. 1936 we Lwowie, mieszkał przy ul. Żółkiewskiej. Tam rozpoczął naukę szkolną, ukończył w Krakowie. Absolwent wydziału grafiki krakowskiej ASP, dyplom 1961. Uprawia grafikę
i malarstwo, z zamiłowania marynista (jest wiceprezesem ZG Stow. Marynistów Polskich, prezesem koła w Krakowie).
Na wystawie przedstawił dwie akwarele.


JERZY SZINDLER
Ur. 1926 w Krakowie. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Monasterzyskach, tam uczęszczał do szkół. W Krakowie od 1944, studia na AM (nieukończone). Pracował jako urzędnik państwowy. Od lat 50. uprawia malarstwo, w l. 1973–98 był prezesem Stowarzyszenia Plastyków Nieprofesjonalnych.
Na wystawie pokazał obraz olejny Lwowski zakątek.


TERESA ŚWIEŻY-KLIMECKA
Ur. we Lwowie. Mieszkała i do szkoły powszechnej uczęszczała w Brzuchowicach k. Lwowa. Studia w Szkole Przemysłu Artystycznego we Lwowie. Od 1945 w Krakowie, matura i studia na ASP, dyplom w 1954. Uprawia malarstwo sztalugowe i ścienne.
Na wystawie pokazała obraz olejny Sosny w Łebie.


LESZEK WAJDA
Ur. 1927 w Suwałkach (w rodzinie związanej z Kamionką Strumiłową, a przez żonę zainteresowany Lwowem). 1948–53 studia na wydziale architektury wnętrz ASP w Krakowie. Od 1953 projektuje wraz z żoną Anną Mściwujewską-Wajdową ekspozycje wielkich wystaw muzealnych (w tym na Wawelu). W latach 1953–97 był profesorem na wydziale architektury wnętrz krakowskiej ASP.
Na wystawie – patrz Anna Mściwujewska-Wajda.


EUGENIUSZ WANIEK
Ur. 1906 w Ustrzykach Dolnych. Nauka w gimnazjum matematyczno-przyrodniczym we Lwowie, matura 1926. Studia artystyczne na ASP w Krakowie. 1946–54 był nauczycielem w Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, od 1953 wykładowcą na ASP oraz scenografem w Teatrze Młodego Widza.
Na wystawie przedstawił obraz olejny z cyklu Polacy w stepach Kazachstanu (1994).
 
Eugeniusz Waniek


TOMASZ WEŁNA
Ur. 1980 w Krakowie, w rodzinie o korzeniach lwowskich. Naukę ukończył w krakowskim VII LO im. Z. Nałkowskiej, zaprzyjaźnionym z lwowską Szkołą Nr 10 im. św. Marii Magdaleny. Od 1999 jest studentem Wydziału Grafiki ASP w Krakowie.
Na wystawie zaprezentował obraz namalowany w szkole średniej Lwów który pamiętam (pastel, 1999).
 
 
Tomasz Wełna