Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

PRZECZYTANE

Lwów był stolicą wielkiego kraju mającego charakter polski, siedzibą naczelnych władz państwowych i samorządowych, Sejmu krajowego i jego Wydziału, był zarazem (...) szkołą samodzielnego politycznego myślenia w duchu narodowym polskim. We Lwowie skupiało się życie oświatowe i towarzyskie całego kraju, a bywały i chwile, gdy Lwów promieniował jako stolica ideowa całej Polski.
        Stanisław Głąbiński: Wspomnienia polityczne, Pelplin 1939, s. 162

Miasto to bardzo zyskiwało na porównaniu z Krakowem. Ludzie byli weselsi, żwawsi, procowitsi. Lubili zabawić się z fantazją. (...) Ogólna zamożność była też większa aniżeli w Krakowie. Mieszczaństwo dorabiało się fortun na handlu z bogatym ziemiaństwem (...).
        Alfred Wysocki: Sprzed pół wieku, Kraków 1956, s. 118

Lwów na kilka lat przed [pierwszą] wojną światową był dla mieszkańców Galicji małym Wiedniem. Tu były najwyższe władze krajowe, tu rezydował cesarski namiestnik, tu była jedyna politechnika polska, na którą ściągały liczne rzesze młodzieży z Królestwa, i uniwersytet, cieszący się w owych czasach sławą niepoślednią. Życie lwowskie (...) miało swoiste żywe tętno, środowiska rozpolitykowane, partie polityczne, dość dużą i nie na niskim poziomie prasę oraz ciekawe grupy literackie i artystyczne. Wszystko to krążyło jednak koło gmachu z ulicy Mikołaja (...), gdzie mieściła się Wszechnica Kazimierzowska. Na tej Wszechnicy bowiem skupiała się elita umysłowa, kierownicy myśli politycznej i naukowej.
        Stanisław Lam: Życie wśród wielu, Warszawa 1968, s. 20–21

Cytaty przepisano z książki Danuty Adamczyk: Polskie społeczne placówki wydawnicze we Lwowie
w dobie autonomii galicyjskiej, Kielce 1996.