Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numeramiKotłobułatowa Irina, Lwów na dawnej pocztówce

[1/2007]

• Niezwykle wartościową pozycję wydało Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie: Lwów na dawnej pocztówce, autorstwa Iriny Kotłobułatowej (Kraków 2006). Nazwisko autorki, miłośniczki historii i zabytków tamtego Lwowa, nie jest nam nieznane – już parokrotnie pisaliśmy o jej pracach oraz udziale w różnych imprezach naukowych w Krakowie.
Gruby tom zawiera ponad 250 reprodukcji widokówek z lat 1894–1944. O Lwowie tamtego czasu pisze w przedmowie dyrektor krakowskiego MCK oraz animator badań nad Lwowem XIX i XX w. prof. Jacek Purchla – cytujemy fragment: Lwów* należy do tych miast środkowej Europy, które fascynują swoją legendą. Szczególnym jej rozdziałem stał się przełom wieków, owa „la belle epoque”, która stanowiła niewątpliwą kulminację złotego okresu w rozwoju miasta. Któż mógł wówczas przypuszczać, iż XX wiek przyniesie mieszkańcom grodu nad Pełtwią tak wiele tragedii i cierpienia. Dziś, sto lat później, Lwów jest tym samym, ale i zupełnie innym miastem. Choć mimo ciężkich doświadczeń II wojny światowej zachował nieomal w niezmienionym kształcie rdzeń swej tkanki urbanistycznej, to utracił ciągłość swej tkanki społecznej, a wraz z nią także system znaków i symboli składających się na tożsamość miasta. W tym sensie utracił też część swojej pamięci. Fakt ten stanowi istotną część fenomenu współczesnego Lwowa. Badania nad tym zjawiskiem i nad znaczeniem grodu Lwa dla dziejów Ukrainy, Polski i Europy prowadzone są dziś w bardzo wielu środowiskach, także za oceanem. [...]
Materiał, z którego wybrano widokówki do albumu, obejmuje 4263 pozycje, zestawione przez I. Kotłobułatową. Większość jest własnością Igora Kotłobułatowa, który – jak czytamy – gromadził je przez blisko 30 lat, ale także innych zbieraczy ze Lwowa, Wrocławia (Ossolineum), Krakowa i Warszawy.
Album przedstawia Lwów w latach największego rozkwitu, zamkniętego w latach 1894–1944. Pierwsza data oznacza punkt szczytowy rozwoju polskiej autonomii w austrowęgierskiej Galicji, zwieńczonej pamiętną Wystawą Krajową i związanymi z nią osiągnięciami gospodarki i kultury**; druga data wiąże się z klęską w zakończeniu II wojny światowej, które pozbawiło Polskę jej naturalnego miejsca w Europie.

* Nie rozumiemy, dlaczego w tłumaczeniu na język angielski nazwę Lwowa – w polskim wydawnictwie – podano jako Lwiw. Sądzimy, że tzw. poprawność polityczna nie powinna przekraczać pewnych granic.
** O znaczeniu lwowskiej Wystawy Krajowej 1894 pisał prof. Jacek Purchla w CL 2/95.