Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numeramiPankowicz Andrzej i Wojtycz Janusz, Skauting polski w Galicji w latach 1911–1918

[1/2002]

W CL 2/99, w rubryce Kultura–Nauka informowaliśmy o serii prac historycznych pt. Lwów nowoczesny. Obraz historyczno-statystyczny, opracowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierownictwem naukowym prof. Heleny Madurowicz-Urbańskiej oraz doc. (dziś już profesora) Krzysztofa Zamorskiego. Obecnie dowiadujemy się, że jest druga seria, która może nas zainteresować, redagowana przez Panią Profesor pt. Informatory statystyczne do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji. Wcześniej ukazało się już trzynaście tomów, a ostatnio pojawił się tom 14: Skauting polski w Galicji w latach 1911–1918, opracowany przez Andrzeja Pankowicza i Janusza Wojtycza (wyd. Towarzystwo Sympatyków Historii, Kraków 2000).
Książka zawiera kilkadziesiąt tabel ilustrujących różne aspekty działalności harcerstwa sprzed i z czasu I wojny światowej. Ciekawe jest przede wszystkim zestawienie ilościowe: męskich drużyn było 141, żeńskich 58, razem 199; w tym w Galicji wschodniej (licząc do obecnej granicy, bez Przemyśla, Sanoka i innych, związanych dawniej ze Lwowem) było ich odpowiednio: 59 i 26, w Galicji środkowej (w przybliżeniu dzisiejsze województwo podkarpackie): 31 i 12, zaś w Galicji zachodniej (dzisiejsze wojew. małopolskie): 51 i 20.
Dodajmy, że w samym Lwowie było 19 drużyn, w Tarnopolu 6, w Kołomyi 5, w Samborze 4, w Drohobyczu, Jaworowie, Stanisławowie i Złoczowie po 3; w Borysławiu, Brodach, Brzeżanach, Buczaczu, Czortkowie, Rawie R., Sokalu, Stryju, Śniatynie, Trembowli, Zaleszczykach i Żółkwi po dwie; zaś po jednej w Borszczowie, Bóbrce, Chyrowie, Dobromilu, Gródku Jag., Husiatynie, Kałuszu, Kamionce Str., Monasterzyskach, Niżankowicach, Putiatyczach, Skałacie, Tłumaczu, Turce i Zbarażu.
Przypomnijmy na koniec, że polski skauting powstał we Lwowie w r. 1911 i stąd rozszedł się po całym kraju. O twórcach naszego harcerstwa traktuje inna książka, o której niżej.