Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numeramiKowalów Witold Józef Ks., Szkice z dziejów kościelnych

[5/2003]

Ks. Witold Józef Kowalów, rezydujący – jak pamiętamy – w wołyńskim Ostrogu, redaktor „Wołania z Wołynia”, wydaje kolejne tomiki Biblioteki WzW. Numer 25. to Szkice z dziejów kościelnych, rezydujący – jak pamiętamy – w wołyńskim Ostrogu, redaktor „Wołania z Wołynia”, wydaje kolejne tomiki Biblioteki WzW. Numer 25. to Ostroga i okolicy (Biały Dunajec–Ostróg 2001). Są to zebrane przez autora – samego ks. Kowalowa – jego własne referaty, wygłaszane w czasie kolejnych konferencji naukowo-krajoznawczych w Ostrogu w latach dziewięćdziesiątych.

Autor omawia po kolei: ostrogski kościół farny, który dziś jest którąś z rzędu budowlą od r. 1440, oraz jego nekropolię ze szczątkami wybitnych postaci naszej historii (w tym hetmana Chodkiewicza); kościół Jezuitów i ich kolegium: kościół i klasztor Kapucynów (zabrany na cerkiew), a wreszcie kościół i klasztor Franciszkanów w Międzyrzeczu Ostrogskim. Omówiono dorobek zakonów jezuitów, kapucynów, franciszkanów, karmelitów w zakresie pracy duszpasterskiej i oświatowej. Dowiadujemy się o dużym znaczeniu intelektualnym Ostroga na przełomie XVI/XVII w. Miasto stanowiło wtedy centrum polemiki katolicko-prawosławnej (po tym następuje kilka innych jeszcze tematów, dla nas mniej interesujących).

Nas szczególnie zaciekawił Międzyrzecz (wycieczka z Krakowa była tam przed paru laty). Dziś jest to klasztor prawosławny z typową w swojej sylwecie rosyjską cerkwią, zwieńczoną kilkoma kopułami. Pozostaje ona jednak w zdecydowanym kontraście do wspaniałej obronnej budowli klasztoru z czterema narożnymi basztami, o wyraźnie zachodniej strukturze architektonicznej. Sama cerkiew ma w swoim zasadniczym korpusie wydłużone gotyckie okna, dla nikogo więc nie może być tajemnicą, że to przebudowany w XIX wieku kościół rzymskokatolicki – dysonans bije w oczy.

Dziś, dzięki ks. Kowalowowi znajdujemy potwierdzenie tego przekonania. Klasztor i kościół (nim go przebudowano) zostały ufundowane dla Franciszkanów przez księcia Janusza Ostrogskiego, kasztelana krakowskiego w 1606 r., a odebrane gwałtem przez rosyjskiego zaborcę w r. 1866 i przekazane prawosławiu. Potem kościół popsuto architektonicznie, jak wiele innych świątyń (ten barbarzyński proceder trwa do dziś). Niestety nie zdążono ich rewindykować w latach międzywojennych. (DTS)

Wszystkie książki Biblioteki WzW można zamówić pod adresem: Ośrodek „Wołanie z Wołynia”, 34-520 Poronin, skr. poczt. 9.