Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numeramiOstrowski Jan, Materiały do dziejów sztuki sakralnej na Ziemiach Wschodnich dawnej Rzeczypospoltej

[2/2007]

Mamy już XIV tom Materiałów do dziejów sztuki sakralnej na Ziemiach Wschodnich dawnej Rzeczypospoltej – Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego (tak nazywanego z uporem lepszej sprawy, choć od ponad 4 wieków istnieje inna nazwa: Małopolska Wschodnia). Tom obejmuje obszar terytorialnie zwarty: Stanisławów i Pokucie, aż po tereny podgórskie nad Prutem i Czeremoszem.
Warto przytoczyć ogólną ocenę stanu zachowania naszych obiektów sakralnych, zawartą we wstępie do tomu:
Stan zachowania rzymskokatolickich obiektów sakralnych Pokucia przedstawia się bardzo źle. Nie istnieją okazałe, murowane kościoły w Haliczu, Kołomyi-Mariówce, Kosowie, Niżniowie, Stanisławowie (Trynitarzy), Świętym Józefie, Tłumaczu i Tyśmienicy, ani niemal dorównujące im skalą kaplice w Jaremczu i Żabiem. Wysokiej klasy, XVIII-wieczny kościół parafialny w Kołomyi zachował się w stanie szczątkowym, choć ostatnio podjęto próbę jego rekonstrukcji. Spośród wyjątkowo licznych kościołów i kaplic drewnianych przepadły prawie wszystkie, w tym bardzo cenne świątynie w Jabłonowie i Pistyniu, a przetrwały jedynie skromne przykłady w Oknianach, Sołotwinie i Tarnawicy Polnej. Niemal w całości uległo zniszczeniu wyposażenie ruchome wnętrz kościelnych. Większe uratowane zespoły pochodzą jedynie z kolegiaty w Stanisławowie (rozproszone) i z kościoła parafialnego w Otyni (przewiezione do kościoła w Ligocie Książęcej na Śląsku).
Tom XIV omawia prawie 50 obiektów i jest najobszerniejszym z dotychczas wydanych: obejmuje ok. 800 stron tekstu oraz 866 ilustracji. Do tomu dołączono plan Stanisławowa.
Redaktorem naukowym całości serii jest jak zawsze prof. Jan Ostrowski. Hasła zostały opracowane przez 16 osób, w tym – poza samym Profesorem – przez osoby dobrze nam znane: dra A. Betleja, prof. R. Brykowskiego, dra P. Krasnego, dra J. Petrusa, dra R. Quirini-Popławskiego. Wydawcą jest jak zwykle Międzynarodowe Centrum Kultury (Kraków 2006).