Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numeramiWęgierski Jerzy, Lwów pod okupacją sowiecką 1939–1941

[2/2007]

To już dawniejsza pozycja, ale może dostępna w antykwariatach: Jerzego Węgierskiego Lwów pod okupacją sowiecką 1939–1941 (wyd. Editions Spotkania, Warszawa 1991).
Spośród wszystkich lat wojny i lat, które poprzedziły masowe, a wymuszone opuszczenie Małopolski Wschodniej przez większość Polaków, najbardziej tragicznymi i najtrudniejszymi do przeżycia były tam lata 1939–1941 – tak brzmi pierwsze zdanie przedmowy wymienionej książki. Autor zapoznał się z dokumentami: raportami, rozkazami, protokołami, meldunkami, wspomnieniami osób zaangażowanych w działalność konspiracyjną na tamtym terenie, głównie we Lwowie. Cytując obszerne fragmenty dokumentów powiązał je komentarzem tak, że w sumie daje to publikację historyczną informującą o dziejach Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) na terenie Obszaru nr 3, czyli Małopolski Wschodniej i Wołynia. Dzieje ZWZ pod okupacją sowiecką różnią się zasadniczo od analogicznych na tym samym terenie w okresie późniejszym pod okupacją niemiecką. Oto ostatnie zdanie z rozdziału kończącego: Cała historia ZWZ w okupowanej przez Sowiety Małopolsce Wschodniej, tak ze wszech miar smutna, jest przyczynkiem pomagającym w poznaniu, co z sobą przynosił system sowiecki.
Publikacja składa się z 10 rozdziałów, przedmowy i zakończenia oraz 7 aneksów, indeksu nazwisk, pseudonimów i kryptonimów, bibliografii, a także wkładki zdjęciowej. Książka stanowi bardzo cenną pozycję dokumentacyjną dla badaczy dziejów Polski z okresu II wojny, a w szczególności dla badaczy dziejów narodu polskiego na Kresach Wschodnich. (DTS)