Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numeramiJaworski Witold i Zaborny Piotr, Kresy, Kresy. Wspomnienia i szkice

[2/2007]

Książka Kresy, Kresy. Wspomnienia i szkice, opracowana przez dwu autorów: Witolda Jaworskiego i Piotra Zabornego ukazała się w 2005 r. w Wydawnictwie „Sigma” w Skierniewicach. W tomiku zebrali autorzy szkice literackie własne i kilka innych autorów, grupując je w czterech rozdziałach.
I. Wstęp P. Zabornego Z dziejów Kresów. Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej – dobrodziejstwo czy nieszczęście? Autor omawia dzieje tamtych ziem na przestrzeni wieków, kształtowanie się poszczególnych grup społecznych, zagrożenia i wpływy, którym ulegały, powstawanie świadomości narodowych, jako wynik konkretnych procesów historycznych. Autor stara się obiektywnie przedstawić dzieje, ale w pewnych punktach można by z nim polemizować.
II. Druga część zawiera dzieje kilku kresowych rodzin (na podstawie źródeł historycznych) oraz kilku informacji o ludziach z Kresów, którzy osiedlili się na Mazowszu, i odwrotnie – o ludziach z Mazowsza, którzy ulegli czarowi Kresów. Ma to potwierdzać prawdę o więzach Kresów z Polską centralną.
III. Wynik wędrówek po Kresach Andrzeja Legiecia, którego zafascynowała tamtejsza przyroda i ludzie (zwłaszcza na Białorusi). Poszczególne podrozdziały dotyczą historyczno-geograficznych opisów miejscowości z okolicami, np. Wilna, Grodna, Brześcia, Stanisławowa, Kamieńca Podolskiego i innych. Jest to swoisty współczesny przewodnik turystyczny.
IV. Na końcu umieszczono artykuł Edwarda Prusa, w którym omówiona jest tragedia Wołynia i Małopolski Wschodniej w latach 40. XX wieku – na ziemiach, uznawanych przez wielu za największe cmentarzysko świata. Autor przedstawia w świetle faktów – czystkę etniczną, dokonaną przez nacjonalistów ukraińskich, której ofiarami padli Polacy i Żydzi. (DTS)