Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numeramiCiesielski Stanisław, Hryciuk Grzegorza i Srebrakowski Aleksander, Masowe deportacje radzieckie w okresie II wojny światowej

[4/2001]

Masowe deportacje radzieckie w okresie II wojny światowej to praca wrocławskich historyków Stanisława Ciesielskiego, Grzegorza Hryciuka i Aleksandra Srebrakowskiego (wyd. Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego i Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii, 1993). Opracowanie dotyczy wywózek nie tylko z Polski, lecz również z Litwy, Łotwy i Estonii, a także przymusowych i masowych przemieszczeń w obrębie samego ZSRR: Niemców tam od dawna osiedlonych, narodów Kaukazu, Kałmuków, Tatarów krymskich oraz ludności ukraińskiej.
Pierwszymi ofiarami zsyłek sowieckich byli niepokorni Kozacy. Kolosalne rozmiary przybrały deportacje tzw. kułaków (np. w latach 1930–31 zesłano ok. 1,8 miliona ludzi, w roku 1940 ok. miliona). Polaków z Ukrainy wywożono planowo od lat trzydziestych: w 1936 r. przesiedlono do Kazachstanu 36 tys. osób. Po aneksji polskich ziem wschodnich wywożono Polaków czterokrotnie: 9/10 lutego,
13/14 kwietnia i 10–20 czerwca 1940 oraz w czerwcu 1941. Liczbę wywiezionych szacowano łącznie na 800 tysięcy do 1,2 miliona osób. Wedle obliczeń polskiego rządu emigracyjnego w 1943 r. oceniano, że z Małopolski Wschodniej deportowano 400 tysięcy, z Wołynia 150 tys., z Polesia i Nowogródczyzny 200 tys. oraz z województw wileńskiego i białostockiego ponad 300 tys. osób.
Książka porusza wszelkie aspekty deportacji: polityczne, demograficzno-społeczne, bytowo-ekonomiczne, rozmieszczenie geograficzne wywiezionych.
Książka do nabycia w niektórych księgarniach naukowych.