Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numeramiOstrowski Jan, Kresy bliskie i dalekie

[1/1999]

Dobrze nam znany prof. Jan Ostrowski (vide rozmowa w CL 1/96) wydał już drugą – nie licząc tomów (już pięciu) Materiałów do dziejów sztuki sakralnej na Ziemiach Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej – książkę poświęconą historii i spuściźnie artystycznej Małopolski Wschodniej. Pierwszą był: Lwów. Dzieje i sztuka (Universitas, Kraków 1997), nową zaś: Kresy bliskie i dalekie (jw. 1998). Ta druga stanowi zwarte wydanie 28 artykułów, które Autor publikował w „Czasie Krakowskim” w 1996 r. – pisaliśmy o nich w CL 2/97, wyrażając nadzieję, że za nimi ukażą się następne. Czekamy cierpliwie!
Książka dostępna we wszystkich księgarniach krakowskich.
& Ośrodek Pojednania Polsko-Ukraińskiego w Chicago wydał książeczkę, opracowaną przez Jana Sokoła i Józefa Sudę pt. Polska okupantem? (Chicago–Poznań–Wrocław 1997). Zebrano tam kilka dokumentów, które odnoszą się do przejawów nacjonalizmu ukraińskiego okresu ostatniego półwiecza, a więc znanych wydarzeń z lat II wojny, jak i aktualnej polityki nacjonalistycznej części działaczy i społeczności ukraińskiej. Do ciekawych fragmentów książki należy omówienie obecnej kondycji Rusinów, przesiedlonych z Podkarpacia na ziemie zachodnie i północne, oraz obalenie mitów, lansowanych przez Związek Ukraińców w Polsce. Jest też sprawiedliwa wypowiedź ks. Henryka Jankowskiego z Gdańska (nie stanowi ona jednak zasadniczej treści książki, jak by to wynikało z tekstu strony tytułowej). Książka Sokoła i Sudy stanowi dobrą informację o sprawie rozrachunku ze zbrodniczym nacjonalizmem ukraińskim, który to rozrachunek może się dopiero stać fundamentem prawdziwego pojednania.
Książka dostępna w Księgarni Polskiej w Krakowie.