Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numeramiBrykowski Ryszard, Zabytki kultury polskiej poza granicami kraju

[2/1998]

Zabytki kultury polskiej poza granicami kraju to nowa seria, której wydawnictwo podejmuje Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – Ośrodek do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju. Redaktorem naukowym jest prof. dr Ryszard Brykowski, a jej zeszyt 1. to Żółkiew i jej Kolegiata, napisany przez dra Jerzego T. Petrusa, znakomitego znawcę Żółkwi, jej historii oraz jej zabytków kultury i sztuki. A nawet więcej: miłośnik i poniekąd dobrodziej tego grodu – to on, dr Petrus jako krakowski radny, wystarał się o niemałe sumy w krakowskim Magistracie na pokrycie dachu Kolegiaty i konserwację krypty Żółkiewskich.
Książeczka ma charakter popularny i powinna trafić do szerokiego grona miłośników polskiej historii, polskich Ziem Wschodnich i polskiej sztuki. Jej naukowym zapleczem jest napisana przez tegoż autora monografia kościołów i klasztorów Żółkwi, wydana jako tom 2. Materiałów do dziejów sztuki sakralnej (wyd. Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1994). O serii tej pisaliśmy w CL 4/96 i 2/97.