Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numeramiAdamczyk Danuta, Polskie społeczne placówki wydawnicze we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej

[3/2007]

Nie po raz pierwszy Wydawnictwo WSP w Kielcach zaskakuje nas znakomitą książką o Lwowie. Nie jest to rzecz najnowsza, bo ukazała się w r. 1996, temat jednak historyczny, więc ciągle aktualny: Polskie społeczne placówki wydawnicze we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej, autorstwa Danuty Adamczyk. Książka wykazuje nie tylko doskonałe rozeznanie tematu, ale i jego widzenie oczami polskimi, informując o sprawach niepolskich tyle, ile to niezbędne dla pełności obrazu.
Autorka pisze: dokonując przeglądu nieprofesjonalnych placówek nakładowych, zauważamy rozmach i ogromne zaangażowanie przedstawicieli lwowskiej inteligencji w tę działalność. [...] Świadome potrzeb konkretnego odbiorcy, starały się je zaspokoić, ale przede wszystkim realizowały starannie przemyślany i zaprojektowany, szeroko rozumiany program kształcąco-wychowawczy.
Co ważne, lwowskie placówki nakładowe wypracowały wzorce podręczników dla szkoły w niepodległej Polsce. Przygotowały też, wydając literaturę metodyczną i pozycje z nowoczesnej pedagogiki i psychologii, nauczycieli dla polskiego szkolnictwa.
Przeciętny, nieprofesjonalny czytelnik nie będzie się zapewne zagłębiał w omówienia poszczególnych wydawnictw (zresztą b. ciekawe), powinien jednak uważnie przeczytać rozdział 1. Lwowska inteligencja i jej aktywność społeczna – w szczególności trzy pierwsze podrozdziały. Z jednego z nich wyjęliśmy krótkie cytaty, które wykorzystaliśmy w poprzednim numerze (CL 2/07), na s. 1, w ramce Przeczytane.