Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numeramiWalewander Edward, Katolicyzm na wschód od Bugu. Fakty i nadzieje

[4/1998]

Ks. Edward Walewander jest redaktorem Biblioteki Polonii Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, a także autorem książek o tematyce religijnej, które ukazały się w serii Studia. Jego najnowsza książka Katolicyzm na wschód od Bugu. Fakty i nadzieje zawiera ocenę obecnego stanu Kościoła katolickiego na tle faktów historycznych, które ogromnie skomplikowały sytuację tak katolickiego, jak i prawosławnego Kościoła.
Bezwzględna ateizacja, lata ciężkich represji, poczyniły zamęt i spustoszenie w umysłach wiernych, ale mimo to bogate tradycje kościelne, symbolika liturgii, przetrwały w sercach ludzi. Zawdzięcza się to głównie ludziom starszym, którzy w rodzinach i wspólnotach sąsiedzkich strzegli przywiązania do wiary przodków oraz do polskich tradycji niepodległościowych. Dlatego Kościół katolicki na Ziemiach Wschodnich był utożsamiany przez Polaków z ojczyzną, z jej bogatą historią i kulturą, ponieważ od początku swego istnienia na ziemiach polskich odgrywał szczególną rolę w życiu narodu i był ostoją wartości moralnych.
Obecnie Kościół kontynuując swoją misyjną rolę przyjmuje – zgodnie z wymogami czasu – takie postawy i metody działania, które potrafiłyby skutecznie zmienić utrwalane przez pół wieku władzy sowieckiej zgubne nawyki, jak zanik poczucia grzechu, powszechna korupcja, nieposzanowanie jakiegokolwiek prawa własności i wiele innych. Obecnie trzeba wiernych uczyć – zgodnie ze wskazaniami posoborowymi – umiejętności dostosowania się do zmieniających się warunków.
Chodzi tu bowiem nie tylko o współegzystowanie z wyznawcami prawosławia, ale na przykład o taką nowość jak celebrowanie mszy św. w języku, którego znajomość daje wiernym gwarancję w pełni świadomego w niej uczestnictwa.
Oto główne problemy, które są treścią tej niezwykle przystępnie napisanej książeczki. W jej dalszej części zamieszczona została obszerna relacja z pierwszej po upadku komunizmu konsekracji trzech łacińskich biskupów w 1991 roku. Z tej okazji Ojciec Święty wystosował list do Arcybiskupa Lwowskiego Mariana Jaworskiego, głównego konsekratora. List ten został w całości zamieszczony.
Książka do nabycia w księgarniach katolickich.
Irena Suchanek