Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numeramiFras Zbigniew, Demokraci w życiu politycznym Galicji w latach 1848-1873

[5/1998]

Z zamieszczonym w niniejszym numerze tekstem o wydarzeniach Wiosny Ludów 1848 r. we Lwowie koresponduje książka Zbigniewa Frasa: Demokraci w życiu politycznym Galicji w latach 1848-1873 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1997). Czasowym tłem działalności demokratów w Galicji jest epoka, którą wyznaczają Powstanie Listopadowe (1830–31) – Wiosna Ludów (1848) – Powstanie Styczniowe (1863), zaś tłem geograficznym – przede wszystkim stołeczny Lwów, gdzie najwięcej się działo, oraz Kraków, a także kilka mniejszych miast z Tarnowem i Stanisławowem na czele. Demokraci, działający z początku spontanicznie, tworząc nieformalne grupy działaczy politycznych, poźniej utworzyli organizacje, z których najważniejszymi były Centralna Rada Narodowa (Lwów 1848), Towarzystwo Narodowo-Demokratyczne (Lwów 1868), Klub Rezolucjonistów (Lwów 1869) i Krakowskie Koło Polityczne (1870). Stowarzyszenia te powstawały zazwyczaj w oparciu o redakcje gazet i tworzące się wokół nich ugrupowania. Poważną rolę odegrał m.in. „Dziennik Mód Paryskich”, który wychodził we Lwowie w latach 1840–49, wydawany przez Tomasza Kulczyckiego. Jego tytuł był dobrym kamuflażem dla poważnych treści, które w tym piśmie były zawarte.
& Dom Wydawniczy „Bellona” specjalizuje się w literaturze historyczno-wojskowej, a jednym z ciekawszych przedsięwzięć edytorskich jest seria Historyczne bitwy. Wydano takich tomików już ponad 70, a dotyczą one batalii wszystkich epok i części świata. Wśród bitew, które należą do naszej historii, kilka odnosi się do Ziem Południowo-Wschodnich: Obertyn 1531, Chocim 1621, Beresteczko 1651, Podhajce 1698, a zbliżająca się 80. rocznica Obrony Lwowa dała dobrą okazję do opublikowania pracy Michała Klimeckiego: Lwów 1918–1919 (Warszawa 1998).
Książeczkę tę polecamy naszym Czytelnikom, ponieważ została napisana obiektywnie i po polsku (nie tylko w rozumieniu językowym). Nie pomija wcale trudności, jakie napotykała nasza strona, zwłaszcza w drugiej – dyplomatycznej fazie Obrony Lwowa. Z całą oczywistością wychodzi tu nieprzyjazna dla nas postawa polityków angielskich, potwierdzona z końcem i i po II wojnie światowej. Dopiero wydarzenia 1920 r. uprzytomniły Zachodowi znaczenie w Europie Polski i jej integralności terytorialnej.
Autor kończy swoją książkę słowami: Lwów, dziś jedno z miast Ukrainy, pozostaje częścią naszych dziejów i świadomości historycznej. Do licznych świadectw przeszłości miasta „zawsze wiernego” doszły pamiątki heroicznych walk z lat 1918-1919, w tym zrujnowany [...] Cmentarz Obrońców Lwowa na Łyczakowie oraz niemal zapomniane kwatery Obrońców Kresów Wschodnich na cmentarzu Janowskim. [...]