Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numeramiOstrowski Jan, Kościoły i klasztory rzymskokatolickich dawnego województwa ruskiego

[3/1998]

Na przełomie kwietnia i maja otrzymaliśmy do rąk już piąty (czy dopiero piąty – ma ich być do czterdziestu!) tom serii materiałów inwentaryzacyjno-historycznych o kościołach na ziemiach południowo-wschodnich. Seria – jak pamiętamy z poprzednich doniesień (ostatnio CL 2/97) – oparta jest na inwentaryzacji ocalałych zabytków architektury i sztuki sakralnej (lub ich resztek), dokonywanej od kilku lat przez zespół młodych pracowników i studentów Instytutu Historii Sztuki UJ w Krakowie, pod kierownictwem naukowym prof. Jana Ostrowskiego. Tom V Kościołów i klasztorów rzymskokatolickich dawnego województwa ruskiego został wydany, jak poprzednie, przez Międzynarodowe Centrum Kultury (Kraków 1997).
Omawiany tom jest wśród dotychczasowych najobszerniejszy: 366 stron tekstu i 613 (!) zdjęć. Należy też do najlepiej zakomponowanych, ponieważ dotyczy jednej okolicy: dekanatu samborskiego (przed wojną była to diecezja przemyska, obecnie archidiecezja lwowska), choć brakuje tu kilku już wcześniej opublikowanych obiektów-pereł: kościołów w Dobromilu, Nowym Mieście i paru innych.
Nowy tom należy też do najbardziej atrakcyjnych, ponieważ obejmuje świątynie tak niezwykłego miasta, jakim jest Sambor, a także gotycki kościół w Felsztynie oraz obiekty Zakładu Wychowawczego w Chyrowie-Bąkowicach. Poza wymienionymi czołowymi, tom prezentuje kościoły w Biskowicach, Boryni, Brześcianach, Chyrowie, Czukwi, Ilniku, Komarnikach, Laszkach Murowanych, Łomnej, Rakowej, Rozłuczu, Sąsiadowicach, Starej Soli, Strzałkowicach, Turce, Wojutyczach i Wołczem.
Niezwykłą wartością całej serii jest każdorazowa konfrontacja stanu obecnego – z nielicznymi wyjątkami tragicznego – ze stanem dawnym, z uwzględnieniem rozwoju i przekształceń oraz wyposażenia (rzeźby, polichromie, obrazy, organy, ołtarze, meble, przedmioty i stroje liturgiczne itd.). Ujęcie takie znajduje też odbicie w doborze materiału fotograficznego, w którym nie pomija się przedmiotów zniszczonych, zagrabionych lub przeniesionych na inne miejsce.
Twórcom i wydawcom serii – podobnie jak autorowi analogicznych materiałów o rezydencjach, prof. R. Aftanazemu – należy się najwyższe uznanie i wdzięczność. Otrzymujemy bowiem niezwykle ważną dokumentację wielu wieków polskiej historii i kultury na ziemiach sztucznie odciętych jałtańską granicą.