Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numeramiOstrowski Jan K., Kościoły i klasztory Lwowa z wieków XIX i XX

[2/2005]

 

Rozrost przestrzenny i ludnościowy Lwowa, kiedy ten stał się stolicą porozbiorowej Galicji w ramach austriackiej, a potem austrowęgierskiej monarchii, spowodował potrzebę budowy nowych kościołów. W dodatku jego pozycja stołeczna – szczególnie po nadaniu Galicji autonomii – wywołała wyraźne powiększenie się liczby zakonów (głównie nowo powstałych), które tu zaczęły napływać, wznosząc nowe klasztory i przyklasztorne zakłady edukacyjne i opiekuńcze.

 

Historię tamtego czasu – nie tylko zresztą w kwestii rozwoju budownictwa kościelnego – ilustruje doskonale świeżo wydany 12. tom Materiałów do dziejów sztuki sakralnejKościoły i klasztory Lwowa z wieków XIX i XX, pod redakcją naukową prof. Jana K. Ostrowskiego (wyd. Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2004). Tom nie obejmuje wszystkich świątyń, jakie powstały w dwóch minionych wiekach (ściślej w ciągu półtora wieku – do II wojny światowej), ponieważ niektóre były już omawiane we wcześniejszych tomach. Tu znalazły się 23 obiekty: kościoły, kaplice, klasztory, zakłady itd.

 

Wśród nich najważniejsze: z XIX w. Zakład ss. Sacre Coeur przy pl. św. Jura, koś­cioły i klasztory ss. Franciszkanek przy ul. Kurkowej (z zachowanym szczęśliwie grobem SB m. Marii Morawskiej – patrz CL 2/04) oraz ss. Karmelitanek Bosych przy Potockiego; z przełomu wieków najwspanialszy kościół św. Elżbiety, a z lat międzywojennych kościół MB Ostrobramskiej na Łyczakowie. W tomie znalazło się kilka kościołów na peryferiach Lwowa: na Kleparowie, Lewandówce, Zniesieniu, Persenkówce, w Krzywczycach. Pokazano kilka projektów kościołów niezbudowanych lub niewykończonych, a także całkowicie zniekształconych za czasów sowieckich.

 

Istotnym dodatkiem przy omawianiu obiektów z Ziem Wschodnich są we wszystkich tomach informacje o przedmiotach wyposażenia oraz archiwach, które zostały przez duchowieństwo uratowane w swoim czasie i obecnie znajdują się w różnych kościołach i klasztorach III RP. Straszliwie rozproszone, ale są!

 

W sumie materiał niezwykle bogaty i ciekawy.