Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numeramiKrętosz Józe­f, Pawłowiczowa Maria, Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939–1945

[3/2008]

W Wydawnictwie i Drukarni Świętego Krzyża w Opolu (2007) ukazała się cenna pozycja dotycząca bolesnej przeszłości Kresów Wschodnich. To Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939–1945 pod redakcją ks. Józe­fa Krętosza oraz Marii Pawłowiczowej. Stanowi on kontynuację opracowanej dwa lata wcześniej Listy strat wśród duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1939–1945. Tom Słownika zawiera 255 biogramów: kapłanów diecezjalnych, zakonników oraz kapelanów woj­skowych, którzy pracowali i stracili życie na terenie diecezji: lwowskiej, łuckiej i przemyskiej, wcho­dzących w skład metropolii lwowskiej. Hasła przygotował zespół 23 historyków Kościoła – księży, zakonników oraz osób świeckich, reprezentujących ośrodki badawcze z całego niemal kraju.
Słownik otwiera wiersz Rozstrzelany kościół autorstwa Krzysztofa Kołtuna, pochodzący ze zbioru Psałterz z Porycka. Zasadniczą część poprzedza Przedmowa recenzenta naukowego – księdza biskupa Jana Kopca. Obszerny Wstęp pióra księdza profesora Józefa Krętosza wprowadza w proble­matykę wyniszczenia duchowieństwa polskiego na badanym terenie przez Niemców, sowietów i na­cjonalistów ukraińskich. Wzbogacony jest on zestawieniami tabelarycznymi. Biogramy kapłanów ujęto alfabetycznie w trzech działach: księża diecezjalni, zakonnicy oraz kapelani.
W biogramach autorzy ukazali całą działalność księży, ich kapłańską drogę przez kolejne parafie, pracę naukową, troskę o zabytki sakralne. Szczególną uwagę autorzy poświęcili wydarzeniom lat wojny, analizowali różne przekazy dotyczące okoliczności śmierci kapłanów, wskazywali najbar­dziej prawdopodobny przebieg tragicznych wydarzeń.
Pod każdym hasłem zamieszczona została bibliografia przedmiotowa wymieniająca źródła oraz opracowania. Całość uzupełniają: obszerna bibliografia, zestawienia duchownych według diece­zji, kapelanów oraz zakonników według ich przynależności do 15 zakonów, które poniosły straty, a także indeksy osób i miejscowości. Na końcu tomu znajduje się wkładka z fotografiami miejsc i osób.         
(WP)
Książkę można nabyć w Wydawnictwie
św. Krzyża, 45-007 Opole, ul. Katedralna 6,
tel. 077 453-94-93