Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numeramiWróbel Tadeusz, Ludzie Borysławia

[3/2008]

Z satysfakcją witamy kolejną księgę o ludziach, którzy ze swej małej ojczyzny zostali przed sześćdziesięcioma laty wygnani, a dziś już w większości nie żyją – książkę, która spełnia propagowany nieustannie przez nas cel: dokumentować wszystko, co składało się na polskość Ziemi, do której opuszczenia nas zmuszono. Polskość, którą dziś usiłuje się kwestionować i zacierać przy zupełnej – niebezpiecznej – obojętności oficjalnych czynników naszego państwa. Powtórzmy: niebezpiecznej obojętności ignorantów.
Ukazało się już kilka czy kilkanaście książek, których autorzy zadali sobie ogromny trud zestawienia nazwisk i opracowania biogramów ludzi z miejscowości swego pochodzenia, albo tych, którzy po ekspatriacji związali się z określonymi miastami Polski powojennej. Do tych drugich należą np. spisy przybyłych ze Lwowa i całej Małopolski Wschodniej pracowników naukowych uczelni Lublina, Poznania i innych. Do pierwszej kategorii natomiast – bez wątpienia wymagającej większego wysiłku w poszukiwaniach – zaliczamy spisy mieszkańców utraconych miast, miasteczek i wsi, z których ci autorzy i ich rodziny musieli odejść Jest takich spisów już kilka – tu „niepobite” pozostaje dotąd opracowanie dla Buczacza.
Do tego typu opracowań dochodzą obecnie Ludzie Borysławia, dzieło autorstwa Tadeusza Wróbla (drugi tom w przygotowaniu), wydane przez Bibliotekę Pedagogiczną Katedry Pedagogiki Porównawczej KUL (Warszawa 2005) przy finansowej pomocy Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.
W pierwszym tomie zawarto 256 biogramów osób z okresu 20-lecia międzywojennego, tylko w części urodzonych w Borysławiu, ale z nim dłużej lub krócej związanych (najstarsi urodzeni w latach 80. XIX wieku*, najmłodsi około roku 1930, ale aktywność tych ostatnich nie miała już związku z Borysławiem). Osoby opisywane zestawiono wedle zawodów: artyści, literaci, naukowcy, pedagodzy, inżynierowie i technicy, przedsiębiorcy, wojskowi, lekarze itd.
Z najbardziej znanych osób warto wymienić znakomitą tancerkę Barbarę Bittnerównę, prof. Wita Rzepeckiego, gen. Stanisława Maczka (ukończył szkoły w Borysławiu), ojca i synów Żygulskich itd. W Borysławiu urodził się Szewach Weiss, a w nieodległej wsi Nahujowice – Iwan Franko.

*    Wyjątkami jest kilka osób urodzonych w 1. połowie XIX wieku, których życie zamknęło się w tym samym stuleciu.