Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numeramiKarpacka-Nasiek Joanna, Moje Kresy dawniej i dziś

[3/2008]

Nazwisko Joanny Karpackiej-Nasiek jest dobrze znane naszym Czytelnikom, ponieważ od czasu do czasu pojawiają się w CL jej sprawozdania fotograficzno-tekstowe z podróży po rodzinnej Ziemi Brodzkiej.
Obecnie ukazała się jej książka zatytułowana Moje Kresy dawniej i dziś, wydana w Gliwicach (2008?), gdzie rodzina autorki po ekspatriacji osiadła. Joanna Karpacka-Nasiek (urodzona w Brodach w 1944 r.) pełni już piąty rok funkcję prezeski ogólno­polskiego Koła Brodzian, jako ­następczyni dr Stanisławy Valis-Schyleny (patrz CL 1/05).
Książka Joanny Nasiek nie odnosi się wyłącznie do Brodów. Otrzymujemy w istocie pełny, choć skrócony przegląd dziejów i problematyki Małopolski Wschodniej (łącznie ze Lwowem), regionu, w którym jedno z większych i ważniejszych miast powiatowych w skali trzech województw południowo-wschodnich, powiatowe miasto Brody, odgrywało niepoślednią rolę. Sprawy brodzkie przewijają się więc przez wszystkie rozdziały książki, poczynając od Krótkiej historii Brodów. Dużo o powiecie brodzkim czytamy w rozdziałach poświęconych II wojnie, obu okupacjom i ukraińskiemu ludobójstwu. W tym powiecie leżą wszak (czy leżały...) takie miejscowości jak Huta Pieniacka, Podkamień, Palikrowy, Bołdury, Tetylkowce i cała seria dalszych, gdzie – w każdej – zginęło po kilkudziesięciu czy kilkuset Polaków. Autorka przytacza tu wypowiedzi dr Lucyny Kulińskiej i Ewy Siemaszko.
Ostatnie rozdziały książki traktują o latach powojennych, poczynając od dramatu ekspatriacji. Pisze też autorka o haniebnej działalności na emigracji J. Łobodowskiego i J. Giedroycia, o antypolskiej, bezkarnej działalności Związku Ukraińców w Polsce, a wreszczie o nagannej postawie władz RP względem zbrodni, jaka dokonała się na Kresach II Rzeczypospolitej pod koniec II wojny.
Książka Joanny Karpackiej-Nasiek mogłaby po pewnym uporządkowaniu układu treści posłużyć jako lektura dla młodzieży, gdyż pisze tylko prawdę, bez politycznego łagodzenia wobec tych, którzy na to nie zasługują.
Maksymilian Jamnicki, Jacek Marczyński (JM), Danuta Trylska-Siekańska (DTS)