Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numeramiCzyż Anna Sylwia, Cmentarze dawnego powiatu borszczowskiego i Cmentarze dawnego powiatu czortkowskiego

[4/2008]

Kolejna nowo odkryta seria wydawnicza to Zabytki kultury polskiej poza granicami kraju, realizowana pod redakcją prof. Ryszarda Brykowskiego. W tej chwili mamy w rękach dwa tomy z tej serii:
– Cmentarze dawnego powiatu borszczowskiego, autorstwa Anny Sylwii Czyż i dwojga współpracowników*, opracowany przez Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie (2004);
– Cmentarze dawnego powiatu czortkowskiego, autorstwa A.S. Czyż i czworga współpracowników**, opracowany przez Koło Naukowe jw. wraz z pracownikami Instytutu Historii Sztuki USK (2007).
Przy inwentaryzacjach uwzględniono w zasadzie nagrobki polskie (wyjątkowo dwujęzyczne), powstałe do końca II wojny światowej. W powiecie borszczowskim znalazły się 22 cmentarze, w czortkowskim 34. Zamieszczono sporo fotografii (74 i 110) oraz plany cmentarzy.
Wśród nazwisk pochowanych znajdujemy wszystkie stany: mieszkańców wsi i miasteczek, ziemian, przedstawicieli arystokracji (m.in. Sapiehowie, Lanckorońscy, Potoccy, Wolańscy, Czarkowscy-Golejewscy itd.).
Tomy zostały wydane wspólnie przez Stow. „Wspólnota Polska” oraz Ośrodek ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego Poza Granicami Kraju w Warszawie. Wydawcom i Redaktorowi trzeba wyrazić wdzięczność i uznanie oraz życzyć rychłego wydania kolejnych tomów. Takie same wyrazy należą się gronu wykonawców inwentaryzacji z Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego.

*    Bartłomieja Gutowskiego i Piotra Janowczyka
**    Bartłomieja Gutowskiego, Agnieszkę Skrodzką, Karolinę Wysatą i Annę Zdzieborską