Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numerami



Bednarska Zofia i Tadeusz, Krakowskim szlakiem Stanisława Dębickiego

[2/2009]

 W CL 4/08 czytaliśmy artykuł napisany przez pp. Z. i T.Z. Bednarskich o malarzu Stanisławie Dębickim, który – wywodząc się z Małopolski Wschodniej i mocno związany z tym regionem przez niemal 2/3 swego 58-letniego życia (Lubaczów, Kołomyja, 9 lat we Lwowie), a także szereg lat za granicą (Monachium, Wiedeń, Paryż) – osiadł ostatecznie w 1909 r. na lat 15, do końca życia, przy krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, przejmując pracownię malarstwa religijnego i dekoracyjnego po Stanisławie Wyspiańskim (co ciekawe – też o korzeniach wschodnio­małopolskich – syna rzeźbiarza Franciszka, urodzonego w podlwowskiej Bóbrce, wśród licznie rozrodzonych tam i w pobliskim Świrzu Wyspiańskich – przyp. red.).
Wspomniany artykuł stanowił skrót jednego z rozdziałów niezwykle ciekawej książki Zofii i Tadeusza Z. Bednarskich pt. Krakowskim szlakiem Stanisława Dębickiego, zadedykowanej wspaniałym krakowianom o lwowskich korzeniach (Oficyna Wydawniczo-Drukarska „Secesja”, Kraków 2009). Książka, jak cała seria opisana przez nas w CL 1/09, jest luksusowo wydana, zawiera bardzo wiele ilustracji – reprodukcji dzieł Dębickiego i innych malarzy, a także fotografii omawianych obiektów w różnych miastach Europy.
W dziesięciu rozdziałach książki poznajemy chronologicznie etapy życia, twórczości, pracy pedagogicznej i przyjaźni malarza. Dowiadujemy się m.in. o jego działalności artystycznej we Lwowie i innych miejscach Małopolski Wschodniej. We Lwowie stworzył polichromie w foyer nowobudowanego Teatru Wielkiego i w jednej z kaplic Katedry łacińskiej. W Kołomyi pracował jako pedagog w Szkole Garncarskiej, a stamtąd wyjeżdżał na Huculszczyznę, by malować krajobrazy i Hucułów. Współpracował z Zukerkandlem ze Złoczowa, pokazywał swoje obrazy na wystawach.
Najszerzej opisują autorzy oczywiście lata krakowskie, będące ukoronowaniem doświadczeń artystycznych Dębickiego, jego związki z bogatym środowiskiem artystycznym, a także przedstawiają liczne o nim, pełne uznania opinie.
Autorzy informują, że następna planowana książka z cyklu będzie dotyczyć Fryderyka Pautscha, również profesora krakowskiej ASP i również syna wschodniomałopolskiej Ziemi (urodzonego w Delatynie nad Prutem).