Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numeramiKoprowski Marek A., Między Bugiem a Styrem

[3/2009]

W znanym nam wydawnictwie „Wołanie z Wołynia” ukazała się w 2008 r. następna pozycja – tom 60: Marka A. Koprowskiego Między Bugiem a Styrem. Jest to kontynuacja poprzedniej książki tegoż autora Wołynia dzień dzisiejszy, omówiona w CL 1/05.
Poszczególne rozdziały – a jest ich 18 – poświęcone są kolejnym wołyńskim miejscowościom będącym głównymi ośrodkami Kościoła katolickiego w obwodzie łuckim. Mówią o historii dawnej, nowszej i najnowszej takich miejscowości jak Poryck, Klewań, Ołyka, Zaturce, Łuck, Włodzimierz Wołyński, Kowel, Hołoby, Kiwerce... A także o wkładzie w rozwój Wołynia rodów magnackich: Czackich, Czartoryskich, Radziwiłłów lub Lipińskich. O wkładzie pracy współczesnych kapłanów katolickich – w większości z RP – w odrodzenie życia religijnego wspólnot parafialnych, odbudowę kościołów i cmentarzy (z przedwojennych 165 parafii w diecezji łuckiej obecnie działa 36).
Autor zwraca uwagę na konieczność ratowania zabytków kultury polskiej (i łacińskiej), materialnej i duchowej na wschód od Bugu. Temu celowi służą polskie towarzystwa oświatowo-kulturalne z najważniejszym wśród nich Stowarzyszeniem Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej w Łucku. Przy omawianiu historii XX w. autor nie unika tematu mordowania ludności polskiej przez bandy OUN-UPA na Wołyniu i Polesiu Wołyńskim oraz masowej ucieczce bezbronnych Polaków i przesiedlaniu ich do powojennej Polski.
Na kartach książki odżywa dawny Wołyń z ośrodkami kultury, wielonarodowy, a obecnie prawie nieznany w społeczeństwie polskim.                  
 (DTS)