Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numeramiKosętka Halina, Góra Barbara i Wójcik Ewa, Kraków–Lwów, książki-czasopisma-biblioteki w XIX i XX wieku

[3/2010]

Ukazał się kolejny, IX tom Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pt. Kraków–Lwów, książki-czasopisma-biblioteki w XIX i XX wieku. Tom przygotowały redakcyjnie (w 2 częściach) Halina Kosętka, Barbara Góra i Ewa Wójcik (Kraków 2009). W obu częściach znalazły się łącznie 62 referaty, w tym 7 ukraińskich, 1 z Niemiec, pozostałe 54 z 33 ośrodków krajowych.
Referaty te zostały wygłoszone podczas IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod tym samym tytułem – w listopadzie 2007 r. w krakowskiej Akademii Pedagogicznej (zmiana nazwy uczelni na Uniwersytet Pedagogiczny nastąpiła później). Konferencje takie odbywają się co dwa lata, kolejna X miała miejsce w roku 2009.

Tak jak przy omawianiu poprzednich tomów z konferencji zadaliśmy sobie trud policzenia, jak ułożyła się proporcja tematów w odniesieniu do Krakowa i do Lwowa lub do obu jednocześnie. Oto wynik: problematyki lwowska i krakowska idą łeb w łeb – po 28 referatów, lwowsko-krakowskich czy ogólnomałopolskich jest 6.

Okazuje się, że zainteresowanie Lwowem nie słabnie, nawet jeśli brać pod uwagę, że 7 referatów napisali Ukraińcy. Z najciekawszych lwowskich tytułów wynotowaliśmy:

Lwowski rynek wydawniczy w pierwszych latach autonomii galicyjskiej (1861–1870) (M. Konopka); „Mól książkowy” – Mojżesz Hersz Rubin, antykwariusz lwowski (E. Wójcik); Książka żeglarska we Lwowie w okresie międzywojennym (A. Ruta); Maria (Maruta) Stobiecka. Krakowskie losy lwowskiej poetki (J.S. Ossowski); Pasja bibliofilska Heleny Dąbczańskiej (Irena Gruchała); Lwowskie czasopisma studenckie w dobie autonomii (G. Gzella); Czasopisma literackie i społeczno-kulturalne we Lwowie w dwudziestoleciu międzywojennym (J. Jarowiecki); Proza artystyczna na łamach wybranych gazet lwowskich w latach 1918–1926 (O.S. Czarnik); „Łapać życie za skrzydła”. Dzieje czasopisma młodzieży akademickiej Politechniki Lwowskiej w okresie II Rzeczypospolitej (R. Samotyj); „Gawędy lwowskie” w polskich czasopismach emigracyjnych (J. Chwastyk-Kowalczyk).