Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numeramiBiblioteka Złoczowska 2010

[3/2010]

Tematem poniższego omówienia są cztery (tyle posiadamy) książeczki wydane przed kilkunastu laty przez Klub Złoczowski* w Krakowie – jako Biblioteka Złoczowska.

• M. Szymska, A. Drobienko, W. Gniewek‑Węgrzyn: Księga Pamiątkowa Gimnazjum Złoczowskiego, 1992.
• R. Maćkówka (red. wydania): Szkice historyczne, 1996. Tomik obejmuje 9 artykułów poświęconych dziejom Ziemi Złoczowskiej: Aurelia Kogus, Janina Prokopowicz: Ziemia Złoczowska w pradziejach na podstawie badań archeologicznych do 1939 r.; Juliusz Mękicki: Znaleziska archeologiczne na Pleśniaku; Jerzy Wyrozumski: Włączenie Rusi do Polski przez Kazimierza Wielkiego oraz Początki organizacji Kościoła katolickiego na Rusi Halicko-Włodzimierskiej; Danuta Quirini-Popławska: Początki Złoczowa (XV–XVI w.); Stanisław Z. Guga: Żółkiew a Złoczów; Lech Antonowicz: Granica wschodnia Polski ze stanowiska prawa międzynarodowego; Ryszard Kotarba: Zbrodnie sowieckie na Ziemi Złoczowskiej w latach 1939–1945; Władysław Konarski: Zagłada Huty Pieniackiej.
• R. Maćkówka, M. Szymska (red. wydania): Zeszyty Złoczowskie, 1996. W tomiku znalazły się krótkie teksty ujęte w trzech działach: Historia, Kultura, Biografie. Zapoczątkowano Słownik geograficzno-historyczny.
• Zbigniew Krotochwil: Złoczów, ulica Gliniarska, 1996. Pamiętnik.
• R. Maćkówka (red. wydania): Powroty na Kresy, 1999. Wspomnienia uczestników wycieczek.

*   Klub Złoczowski (pierwotnie, krótko, jako Koło Złoczowian, zorganizowane w krakowskim oddziale TMLiKPW) zawiązał się w r. 1990, przybierając nazwę Światowe Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Ziemi Złoczowskiej „Klub Złoczowski”. Jego prezesem był od początku p. Roman Maćkówka. Klub działał zrazu bardzo efektywnie, pozyskano wielu członków spośród ekspatriantów z całego kraju oraz emigrantów z zagranicy, a także szereg osób spoza środowiska złoczowskiego. Urządzano wycieczki (nie tylko do Złoczowa), zapraszano krakowskich artystów na występy w Złoczowie. Wszczęto wydawanie „Biuletynu” poświęconego szerokiej tematyce Złoczowa i jego okolic (powiatu), a także problematyce związanej z życiem Polaków za jałtańskim kordonem. Wydano kilka tomików jako „Biblioteka Złoczowska”. Klub Złoczowski ostatnio uległ rozwiązaniu.