Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numeramiMarcinek Roman, Polska – Kresy Wschodnie 2

[3/2005]

Ukazał się nowy album wydawnictwa Ryszard Kluszczyński: Polska – Kresy Wschodnie. Autor Roman Marcinek we wstępie wprowadza w problemy ziem, które przez wieki były „przedmurzem chrzescijaństwa”. Termin „Kresy”, który pierwotnie oznaczał pogranicze państwa, przeszedł w ciągu 200 lat przemiany. Zaczęto nim określać ziemie utracone, które w wyniku rozbiorów zostały włączone do Rosji – ziemie położone między Bugiem a Niemnem na zachodzie oraz Dźwiną i Dnieprem na wschodzie. Nie wliczano do nich Galicji Wschodniej ze Lwowem. Tę część dołączono dopiero po II wojnie światowej.

Autor uważa, że aby zrozumieć naszą historię, trzeba koniecznie poznać te ziemie. Miasta i wsie, góry i rzeki, znane z kart powieści i poezji polskiej, są cząstką naszej duszy. Jesteśmy dziedzicami ojczyzny wielu narodów. Kresy to polsko-litewsko-ruska przestrzeń cywilizacyjna. Obecnie pamiątki tej wspaniałej kultury, które przetrwały wojnę i czasy władzy sowieckiej, wymagają pomocy, aby nie rozpadły się w gruzy. Autor widzi konieczność zbliżenia i wzajemnego poznania się obecnych i dawnych mieszkańców tych ziem, nie bojąc się najciemniejszych kart wspólnej historii. A my – dawni mieszkańcy utraconej ojcowizny – mamy tylko „kochać nie posiadając”.

Książka składa się z 6 rozdziałów: Ruś Czerwona, Podole i Bracławszczyzna, Na Zielonej Ukrainie, Wołyń, Od Polesia do Rusi Białej i Litwa. Najobszerniej opisany jest Lwów, w pierwszym rozdziale książki. (MW)