Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numeramiBukowiński Władysław, Historia nauczycielką życia

[2/2012]

Niezwykłą książkę nadesłało nam Wydawnictwo „Wołanie z Wołynia”. Jest to praca Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego, napisana w… łagrze Dżezkazganie (Kazachstan), w którym Ksiądz przebywał w latach 1949–1956. Nie był to Jego jedyny pobyt w miejscach odosobnienia oraz pracy przymusowej. W sumie w więzieniach i obozach pracy spędził 13 lat, 5 miesięcy i 10 dni.
Książka nosi tytuł Historia nauczycielką życia i jest 70. tomem wydanym w ramach Biblioteki WzW (Biały Dunajec – Ostróg 2010).
Przypomnijmy: ks. Bukowiński urodził się w 1904 r. w Berdyczowie na Ukrainie. Ukończył najpierw studia prawnicze na UJ w Krakowie. Lata studiów wypełniała mu również intensywna działalność w Akademickim Kole Kresowym. Po dyplomie podjął studia teologiczne na UJ, a święcenia kapłańskie otrzymał w 1931 r. Był duszpasterzem i katechetą w Rabce i Suchej, ale w 1936 r. na własną prośbę wyjechał na Wołyń. Był wykładowcą w Łucku oraz proboszczem tamt. katedry. W 1935 r. został aresztowany wraz z bpem A. Szelążkiem i innymi księżmi oraz skazany na 10 lat karnych obozów pracy. Tak się zaczęło…

Ks. Władysław postanowił w łagrze napisać historię Polski na użytek współwięźniów oraz Polaków z rodzin zesłańców żyjących na nieludzkiej ziemi, stawiając sobie za cel popularyzację postaci i wydarzeń dla wychowania patriotycznego. Dla Polaków, którzy nie znali historii Ojczyzny, ponieważ urodzili się na zesłaniu, była to jedyna lektura historyczna i wychowawcza.
Ks. Bukowiński daje na początku swego opracowania ogólne omówienie historii Polski i podział na historyczne okresy, a następnie pisze noty biograficzne kolejnych królów polskich, aż do rozbiorów. Potem omawia wiek niewoli, powstania i I wojnę światową. Na tym rękopis się kończy, nie doszło już do omówienia okresu współczesnego, od 1918 roku. Z trzech ostatnich linijek wynika, że Ksiądz zamierzał opisać istnienie niepodległego państwa polskiego 1918–1939, okupacji niemieckiej 1939–1945 i – co najmniej – zamaskowanej okupacji (1945–…). Na tych słowach rękopis kończy się ostatecznie. Być może chodziło o drugą okupację sowiecką. Tego nie dowiemy się nigdy.