Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numeramiWyspiański Józef, Zbrodnie OUN–UPA

[4/2012]

Pan Józef Wyspiański, zamieszkały dziś w Lubinie w woj. wrocławskim, ale rodem z podlwowskiego Świrza w powiecie przemyślańskim, spisał kolejny tom relacji o bestialskich mordach nacjonalistów ukraińskich z lat 1939–1945, dokonywanych w jego rodzinnej okolicy (Lubin 2012)*. Pana Józefa znamy też od dawna z wydawanego przezeń niezwykle wartościowego czasopisma historycznego pt. „Spotkania Świrzan”. Nowa książka nosi tytuł Zbrodnie OUN–UPA. Liczy prawie 180 stron (średniego formatu), zawiera liczne zdjęcia, niekiedy przerażające.
Na początku książki znajdujemy wykazy miejscowości w 9 gminach powiatu przemyślańskiego**. W sumie miejscowości tych jest ponad 70, a straty ludności polskiej wyniosły tam prawie 1200 osób. Jednak nieznane są liczby ofiar z dalszych 13 miejscowości. Na początku każdego z rozdziałów omawiających kolejne gminy autor przedstawia okoliczności napadów i terroru OUN–UPA. Źródła tych opisów omawia we Wstępie. Pozwalamy sobie przytoczyć fragment tego wstępu, w którym nawiązuje do swojej wcześniejszej książki.
… Książka wzbudziła dużo emocji wśród Czytelników, wielu z nich niemal tuż po lekturze nadesłało nowe materiały: opracowania, fotografie i nazwiska ofiar napadów. W ciągu niespełna trzech lat, jakie minęły od tamtej publikacji, z kilku archiwów polskich uzyskałem kopie dokumentów, przeprowadziłem też dodatkowe rozmowy ze świadkami zdarzeń, które nie tylko potwierdziły wcześniejsze informacje o napadach i ich ofiarach, ale też dostarczyły nowe, dotychczas nieznane dane.
Zebrany w ten sposób materiał znacznie poszerzył moją wiedzę na temat bestialskich mordów na Polakach i pozwolił mi uściślić okoliczności, w jakich miały one miejsce. Stał się też przyczynkiem niniejszego opracowania…

* Pierwszy tom nosi tytuł Barbarzyństwa OUN–UPA, 2009.
** Gminy: Przemyślany, Gliniany, Dobrzanica, Dunajów, Janczyn, Kurowice, Pohorylce, Świrz, Zadwórze.