Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numeramiKalczyńska Maria, Rostocka Krystyna, Wierciński Adam, Kresowianie na świecie

[4/2013]

 

• Towarzystwo Naukowo-Społeczno-Kulturalne POLONIA-KRESY
z Opola przysłało nam bardzo cenną książkę Kresowianie na świecie pod redakcją naukową Marii Kalczyńskiej, Krystyny Rostockiej i Adama Wiercińskiego – wydaną w 2013 r. przez Wydawnictwo Instytut Śląski w Opolu. Autorzy książkę tę dedykują Rodakom, którzy musieli opuścić swoje ukochane strony rodzinne na Kresach II Rzeczypospolitej, rozproszyli się po świecie, stale tęskniąc i marząc o powrocie…

Po II wojnie światowej poza granicami Polski pozostały setki tysięcy Polaków. Powrót groził więzieniem, a nawet śmiercią. Zresztą dokąd mieli wracać? Publikacja ta przybliża wiedzę
o Polakach z Kresów, którzy na wielu kontynentach wyraźnie zaznaczyli swoją obecność zarówno wybitnymi dokonaniami, jak
i wyróżniającym się stylem życia.

Całość została podzielona na dwie części. W pierwszej – Historia Kresów wpisana w dzieje emigracji – przedstawiono kolejne etapy przesiedleń i miejsc osiedlania. Przedstawiono także środowiska emigracji powojennej, miejsca pielęgnowania
i rozwoju polskiej kultury i myśli politycznej, a na ich tle wybitne osobistości w różny sposób związane
z Kresami, podkreślając ich rolę i znaczenie w rozwoju gospodarczym, społecznym i kulturalnym miejsc osiedlenia. Spotykamy więc takie znane postacie,
jak Renatę Andersową w Londynie, ­Reyów w Montresor.
I polskie sieroty z Sybiru – w Nowej Zelandii, deportowanych spod Lwowa – w Brazylii i Ameryce Północnej…

W drugiej części książki – Kresowianie w kulturze świata – zamieszczono biografie osób wywodzących się
z Kresów – wybitnych ludzi nauki, kultury i sztuki, działających i tworzących w różnych krajach na różnych kontynentach – m.in. urodzona we Lwowie malarka Janina Bogucka-Wolff; pisarka, absolwentka UJK Hermina Naglerowa; twórca książki i drukarstwa, urodzony w Kamieńcu Podolskim Czesław Bednarczyk, urodzona we Lwowie znana dziennikarka Stefania Kossowska; profesor slawistyki na Uniwersytecie w Nancy Zygmunt Markiewicz; galerzysta paryski, urodzony w Lemieszówce k. Kamieńca Podolskiego Kazimierz Romanowicz. Oczywiście Marian Hemar i Włada Majewska, Beata Obertyńska, drohobyczanie Tadeusz Chciuk i Andrzej Chciuk, urodzony we Lwowie artysta, malarz i pisarz Marian Hełm-Pirgo, Władysław Płoński – profesor Politechniki Lwowskiej, urodzona we Lwowie Wanda Stachiewicz, założycielka i kustosz Polskiej Biblioteki w Montrealu, a także wybitni przedstawiciele techniki urodzeni
w Stanisławowie (oraz wielu innych).

Mając na względzie uchronienie od niepamięci losów Kresowian rozsianych po świecie, należy wyrazić uznanie dla twórców recenzowanej monografii – tak prof. Danuta Kisielewicz z Uniwersytetu Opolskiego ocenia tę książkę. Warto tę monografię przeczytać!

Barbara Szumska