Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numeramiLipian Bernadeta, Wybrał Go Jezus… Ks. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk (1918–2012)

[4/2014]

♦ Publikacja najnowszej książki s. dr Bernadety Lipian nastąpiła zaledwie w kilka miesięcy po odejściu do wieczności ks. abpa Ignacego Tokarczuka. Tytuł brzmi: Wybrał Go Jezus… Ks. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk (1918–2012). Autorka napisała ją jako wotum wdzięczności dla samej Osoby Księdza Arcybiskupa, jak i dla Jego niezwykłych dokonań (Jarosław 2013).

Pracę tę przeczytałem z wielką uwagą. Jestem pełen podziwu dla warsztatu naukowego Autorki oraz estetycznej formy graficznej dzieła. Jednocześnie, nie inaczej niż w poprzednich, stojących na równie wysokim poziomie merytorycznym pracach Autorki, także i w tej obecna jest postać zasłużonej jarosławskiej nauczycielki i wychowawczyni, Sługi Bożej Anny Jenke (1921–1976).

Omawianą książkę zaliczyć można do lektur, wobec których nie należy przejść obojętnie. Przeświadczenie to potęguje pamięć o niedawno zmarłym Arcybiskupie, oraz wielkość i świętość obu Postaci. Książka ta jest promocją właściwej postawy wobec Kościoła, Ojczyzny i Rodziny, nawet w bardzo trudnym okresie dziejów. Obie postacie – co zostało dobrze udokumentowane w pracy – mimo różnego stanu cechowały się bowiem religijnością i gorliwym umiłowaniem Polski, jej przeszłości i kultury.

Lektura skłania do refleksji nad nieugiętym charakterem moralnym śp. abpa Tokarczuka w okresie pasterzowania Przemyską Archidiecezją, ale i w innych okresach Jego życia. 29 XII 2012 r. zmarł bowiem wielki syn i miłośnik dawnych Kresów II Rzeczypospolitej, przesiąkniętych żarliwą pobożnością ludową i patriotyzmem oraz autentyczną tolerancją na tle wyznaniowym i narodowościowym. Okres klerycki i pierwszych lat kapłańskich ks. Arcybiskupa przypadał jednak na czas strasznego wyniszczenia fizycznego i moralnego naszego narodu: dwóch okupacji sowieckich, hitleryzmu i okrutnego ludobójstwa nacjonalistów z OUN-UPA, którego wręcz cudem uniknął młody ks. Ignacy. Te doświadczenia miały niewątpliwie duży, a być może decydujący wpływ na kształt późniejszej posługi arcybiskupiej, której rezultaty zostały w książce w oryginalny i zajmujący czytelnika sposób przedstawione.

Jedną z zalet tego opracowania jest charakter okolicznościowo-dziękczynny i popularyzujący dorobek śp. ks. abpa Ignacego Tokarczuka. Stanowi to też o olbrzymiej wartości dzieła dla potomnych. Zwłaszcza budzi podziw zgromadzenie i wydanie drukiem kilkunastu wspomnień i refleksji ubogacających i zwieńczających pracę. Nie umniejsza to istotnych walorów naukowych opracowania, wyrażających się czy to w obszernej bibliografii, czy pozytywnych recenzjach znawców problematyki księży profesorów J. Zimnego i K. Bielawnego.

Rozległy i pozytywnie przyjmujący pracę odzew świadczy o jej wysokim poziomie merytorycznym, nowatorskim i interesującym ujęciu tematu, jak i oczekiwaniu na dalsze publikacje autorstwa Siostry dr Lipian. Praca wpisuje się doskonale w szereg wcześniejszych i zapewne przyszłych prac poświęconych wielkiemu dziedzictwu Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka i SB Anny Jenke, co stwarza możliwości wykorzystania jej jako cennego źródła do badań naukowych. Jednocześnie tego typu opracowania są dziś, w sytuacji rozlewu różnorakich książek, czasopism, audycji audiowizualnych o treściach relatywizujących wartości moralne, bardzo potrzebne, żeby wyrabiać prawidłowe postawy obywatelskie oraz wzorce życiowe i wychowawcze.

Bogusław Kuźniar