Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numeramiBrykowski Ryszard, Szulińska Margerita, Szuliński Jan, Zieliński Jarosław, Zabytki kultury polskiej poza granicami kraju - Skała nad Zbruczem

[S/2016]

 

♦ W ramach serii wydawniczej Zabytki kultury polskiej poza granicami kraju pod redakcją prof. Ryszarda Brykowskiego ukazała się w 2003 r. książka napisana przez Margeritę Szulińską, Jana Szulińskiego i Jarosława Zielińskiego pt. Skała nad Zbruczem (seria A zeszyt 4). Książka powstała na podstawie materiałów zebranych podczas prac dokumentacyjnych prowadzonych na Podolu przez Koło Naukowe Historyków Sztuki przy Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Prace odbywały się przy współdziałaniu i dzięki środkom Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach badań wykonano szczegółową dokumentację cmentarzy na terenie przedwojennych powiatów RP oraz opisano architekturę i rozwój przestrzenny miast i miasteczek dawnych Kresów Wschodnich. W omawianej książce opisano historię kilkutysięcznego miasteczka, jakim jest Skała, jej architekturę z zabytkami oraz współczesne budownictwo, głównie z okresu postsowieckiego. W czasie zawieruchy wojennej ze społeczności małego miasteczka zniknęli Żydzi i Polacy, a w latach budowy komunizmu wymieniona została ludność ukraińska. W związku z tym inwentaryzatorzy mieli trudności ze znalezieniem informatorów pamiętających czasy wcześniejsze.

Oto tytuły głównych rozdziałów książki mówiące o zawartych w niej treściach:

–    Historia Skały

–    Zamek starostów skalskich i pałac Adama Tarły

–    Zespół pałacowo-parkowy rodziny Gołuchowskich

–    Zasoby oraz stan zachowania architektury, budownictwa i infrastruktury wiejskiej

–    Charakterystyka świątyń oraz świeckich obiektów użyteczności publicznej

–    Typologia domu mieszkalnego

–    Charakterystyka stylów oraz elementów i detali architektonicznych

–    Cmentarze.

Skała nad Zbruczem (obecnie Skała Podolska) należy do najbardziej typowych niewielkich miasteczek, jakie ukształtowały się w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Wydawnictwo zawiera 150 stron,62 zdjęcia,plan miasta i szkice niektórych obiektów.                                                              

(DTS)