Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numeramiJózef Krętosz, Pawłowiczowa Maria, Lista strat wśród duchowieństwa Metropolii Lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1939–1945

[1/2006]

 

Lista strat wśród duchowieństwa Metropolii Lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1939–1945 to praca wydana pod kierunkiem znanych nam już autorów: ks. prof. dra Józefa Krętosza i prof. dr Marii Pawłowiczowej (Wydawnictwo św. Krzyża, Opole 2005). Listę autorów uzupełniają ks. dr Henryk Borcz z Przemyśla oraz doc. dr Adam Peretiatkowicz, rodem z Wołynia.

 

 

Praca obejmuje księży zabitych przez Niemców, sowietów i Ukraińców na terenie całej metropolii, która obejmowała do 1945 r. archidiecezję lwowską, diecezję łucką (Wołyń) oraz diecezję przemyską. Ogólne liczby zabitych wynoszą (w kolejności jw.): 139, 65 i 51, łącznie 255 osób. Z punktu widzenia sprawców liczby układają się następująco: z rąk sowietów 67, z rąk Niemców 61, z rąk Ukraińców 76; inne przypadki (działania wojenne lub nieznane okoliczności) 51.

 

 

Opracowanie – poza ogólnym omówieniem problematyki i zestawieniami statystycznymi – zawiera krótkie życiorysy zabitych księży.

 

 

Tutaj musimy zwrócić uwagę, że podobną listę opracował ks. Marian Skowyra we Lwowie, ale jego praca dotyczy tylko archidiecezji lwowskiej, jednak obejmuje również siostry zakonne. Lista ta była opublikowana w „Gazecie Lwowskiej” 17/01 oraz w naszym kwartalniku, CL 2/02. Wydaje się, że autorzy omawianej tu książeczki nie znali opracowania ks. Skowyry, ponieważ ani jego nazwisko, ani czasopisma, które jego pracę zamieściły, nie zostały w książeczce wymienione.

 

 

Czy istnieją jakieś różnice? Liczba zabitych księży diecezjalnych i zakonnych (arch. lwowska) w omawianym opracowaniu wynosi 139, zaś u ks. Skowyry – 155, do tego sióstr zakonnych 39.