Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numerami

- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż |

-


- Wyd. „Arsgraf”, Lwów w malarstwie Józefa Lewczaka [01/2015]
- Wyd. „Manuskrypt”, Żółkiew [03/2005]
- Wyd. BOSZ, Jacek Malczewski. Dzieła ze zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki [01/2005]
- Wyd. Kluszczyński, Dwa głosy o Encyklopedii Kresów [02/2005]
-, Inne interesujące pozycje [01/2005]


A


Adamczyk Danuta, Polskie społeczne placówki wydawnicze we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej [01/1998]
Adamczyk Danuta, Polskie społeczne placówki wydawnicze we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej [03/2007]
Adwokaci polscy Ojczyźnie [02/2010]
Aleksander Batowski, Diariusz wypadków 1848 roku [05/1999]
Allerhand Leszek, Żydzi Lwowa. Opowieść [01/2011]
Allerhand Maurycy i Leszek, Zapiski z tamtego świata [04/2005]
Anczarski Józef, Kronikarskie zapisy z lat cierpień i grozy w Małopolsce Wschodniej [01/1997]
Architektura Lwowa XIX wieku [01/1998]
Augustyn-Puziewicz Janina, Lwów. Wspomnienie lat szczęśliwych [04/1999]
Axer Erwin, Ćwiczenia pamięci [04/1998]


B


B. Biedrońska-Słotowa, Andrzej Pisowicz, Jerzy Petrus, Ormianie polscy. Odrębność i Asymilacja [01/2000]
Balukiewicz Małgorzata, Protektoraty lwowskie [03/2002]
Barczyk W., Gołębiowski A., Łańcucki E., Pietraszyn E., Stopa J., Wyrozumski W., Skałat – czas pokoju i wojny. Wspomnień księga druga [03/2003]
Barczyk Wacław, Gołębiowski Antoni i Stopa Jerzy, Skałat czasu pokoju i wojny. Wspomnień księga trzecia [02/2009]
Bartyński Andrzej, Wróć bo czereśnie... [01/1998]
Bator Juliusz, Wojna galicyjska. Działania armii austro-węgierskiej na froncie północnym (galicyjskim) w latach 1914–1915 [01/2006]
Bayger Jan A., Powiat trembowelski. Szkic geograficzno-historyczny i etnograficzny [04/1999]
Bednarscy Tadeusz i Zofia , Krakowskim szlakiem Fryderyka Pautscha [02/2014]
Bednarska Zofia i Tadeusz, Krakowskim szlakiem Stanisława Dębickiego [02/2009]
Bednarski Tadeusz Z., Krakowskim szlakiem Teodora Axentowicza [01/2009]
Betlej Andrzej, Paweł Giżycki SJ – architekt polski XVIII wieku [04/2004]
Białowąs Jan, Krwawa podolska wigilia w Ihrowicy w 1944 roku [01/2007]
Białowąs Jan, Krwawa podolska wigilia w Ihrowicy w 1944 roku [04/2012]
Białowąs Jan, Pogrzeb po sześćdziesięciu czterech latach [04/2010]
Białowąs Jan, Żył i umarł dla innych [02/2006]
Biblioteka Złoczowska [01/1997]
Biblioteka Złoczowska – Zeszyty Złoczowskie [01/1999]
Biblioteka Złoczowska 2010 [03/2010]
Biedrzycka Agnieszka, Kalendarium Lwowa 1918–1939 [04/2012]
Bieńkowska Barbara, Biblioteki na Wschodnich Ziemiach II Rzeczypospolitej. Informator [02/1999]
Biliński Piotr, Dzieje Katedry Wawelskiej [03/1997]
Bilska Miriam s., Nowenna i Litania do bł. ks. Zygmunta Gorazdowskiego [04/2003]
Biriulow Jurij, Lwów. Turystyczne mapy miasta [03/2001]
Biriulow Jurij, Tarnawiecka Maria, Tadeusz Dubicki: Piotr Tarnawiecki, architekt lwowski [03/2006]
Biriulowa Jurija, Lwów. Ilustrowany przewodnik [03/2002]
Biriułow Jurij, Secesja we Lwowie [02/1997]
Błachowski Aleksander, Bułhakowa Ludmiła, Zapomniane skarby.. Stroje ludowe... [02/2005]
Błoński Jan, Mikołaj Sęp-Szarzyński a początki baroku [02/1997]
Bober Alicja, Tęsknotą pisane [02/1999]
Bogucka Maria, Ludzie z Kresów [01/2011]
Bojczun Lubomyr, Tarnopol na przestrzeni lat [03/2005]
Bolesław Hadaczek, Historia literatury kresowej [02/2009]
Bonusiak Andrzej i Stolarczyk Marian, Galicja w 1848 roku. Demografia, działalność polityczna i społeczna, gospodarka i kultura [02/2000]
Bonusiak Andrzej, Lwów w latach 1918–1939 [04/2000]
Brodzkie Zeszyty Biograficzne [04/2002]
Broński Krzysztof, Rozwój społeczno-gospodarczy Stanisławowa w latach 1867–1939 [02/2000]
Brykowski Ryszard i Ruszczyk Grażyna, Zabytki Województwa Stanisławowskiego. Wykaz z lat 1920–29 [02/1999]
Brykowski Ryszard, Kołomyja [03/1999]
Brykowski Ryszard, Szulińska Margerita, Szuliński Jan, Zieliński Jarosław, Zabytki kultury polskiej poza granicami kraju - Skała nad Zbruczem [0S/2016]
Brykowski Ryszard, Zabytki kultury polskiej poza granicami kraju [02/1998]
Brzęk Gabriel, Muzeum im. Dzieduszyckich i jego twórca [04/1996]
Brzózka Adrian Wacław, Sny utraconej ziemi [04/2008]
Brzuchański Rafał ks., Moje miasteczko Brzozdowce [02/2005]
Buczek Marian ks. bp, Sedelnyk Ihor, Archidiecezja Lwowska obrządku łacińskiego. Opowieść ilustrowana. Tom 1. Parafie, kościoły oraz kaplice [04/2005]
Budzyński Andrzej i Jasiewicz Krzysztof, Polskie Radio na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej [02/2015]
Budzyński Andrzej, Pamiętników Polaków na wschodzie [04/2007]
Budzyński Wiesław, Miasto Lwów [04/2013]
Budzyński Wiesław, Miasto Schulza [03/2006]
Budzyński Wiesław, Schulz pod kluczem [01/2002]
Budzyński Wiktor, Rozmówki Panów Aprikosenkranza i Untenbauma [02/2001]
Budzyński Zdzisław i Przyboś Kazimierz, Polska południowo-wschodnia w epoce nowożytnej. Źródła dziejowe [03/2001]
Bujak Adam, Lwów–Lwiw–Leopolis [01/1998]
Bukowiński Władysław ks., Spotkałem człowieka [05/2003]
Bukowiński Władysław, Historia nauczycielką życia [02/2012]
Bulzacki Krzysztof, Zawsze wierni Tobie, Polsko [04/1999]
Buraczyński Jan, Lwów, miasto mojego dzieciństwa [03/2014]
Buraczyński Jan, Roztocze, dzieje osadnictwa [01/2013]
Buraczyński Jan, Roztocze, dzieje osadnictwa [01/2009]
Bursztyńska Halina, Od strony Kresów [04/2005]
Buziewicz Mieczysław, Stąd nasz ród [05/2001]


C


Chamiec Anna, Śmigiel Krystyna i Gołąbek M. Wanda Edyta, Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939–1947, tom XV [04/2001]
Chmielnicki Zygmunt, Kartki wspomnień [03/2011]
Chrząszczewski Jacek, Ormiańskie świątynie na Podolu [03/1999]
Chwastowska-Bystram Wanda, W czepku urodzona [03/2002]
Ciebiera Bronisława Danuta, Pamiętnik z Sybiru [02/2011]
Cielątkowska Romana, Architektura i urbanistyka Lwowa II Rzeczypospolitej [03/1999]
Cielątkowska Romana, Detal architektury mieszkaniowej Lwowa XIX i XX wieku [01/2010]
Ciepielowski Tomasz i Georgij Czlijanc, Lwowski Klub Krótkofalowców. Zarys dziejów [01/2009]
Ciesielski Stanisław, Hryciuk Grzegorza i Srebrakowski Aleksander, Masowe deportacje radzieckie w okresie II wojny światowej [04/2001]
Ciesielski Stanisław, Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej. Przekształcenia struktury narodowościowej 1931–1948 [02/2006]
Ciesielski Stanisław, Życie codzienne polskich zesłańców w ZSRR w latach 1940–1946. Studia [05/1999]
Cieślikowa Agnieszka J., Oddziały Legii Kobiet 1918–1922 [05/2000]
Cieślikowa Agnieszka, Prasa okupowanego Lwowa [05/1998]
Cuda Polski [03/2009]
Czarnecki Władysław, Wspomnienia architekta [01/2007]
Czarnik Oskar Stanisław, Powstanie Styczniowe. Uczestnicy, instytucje, wybrane zdarzenia [04/2013]
Czarnowski Ryszard Jan, Krzemieniec – zaginione miasteczko [03/2014]
Czarnowski Ryszard Jan, Krzemieniec – zaginione miasteczko [01/2015]
Czarnowski Ryszard Jan, Lwów, legenda zawsze wierna [03/2012]
Czarnyszewicz Florian, Nadberezyńczycy [02/2013]
Czerep Stanisław, II Brygada Legionów Polskich [02/2008]
Czernera Olgierda, Lwów na dawnej rycinie i planie [01/1998]
Czuba Tadeusz, Gotycka Archikatedra łacińska we Lwowie [02/2003]
Czyż Anna Sylwia, Cmentarze dawnego powiatu borszczowskiego i Cmentarze dawnego powiatu czortkowskiego [04/2008]


D


Dabulewicz-Rutkowska Jadwiga, Poezja, proza i dramat. Pamiętnik nastolatki. Lwów 1939–1941 [03/2003]
Data Edward, ks., Kochali młodzież – zginęli za wiarę [02/2006]
Dawne Pokucie i Huculszczyzna w opisach cudzoziemskich podróżników [04/2002]
Dayczak-Domanasiewicz Maria, Drużyny Bartoszowe i czasopismo „Dzwon” we wspomnieniach ich twórcy Wawrzyńca Dayczaka [04/2014]
Dąbkowski Henryk, Polesie – moja mała ojczyzna [04/2007]
Dębowska Maria, Materiały do dziejów diecezji łuckiej. Relacje o stanie dekanatów i parafii 1941–1944 [03/2008]
Dichter Wihelm, Koń Pana Boga [01/2002]
Dobrowolska-Kierył Maria, Przedwojenne Kresy. Najpiękniejsze fotografie [03/2010]
Dobrowolski Władysław, Oni walczyli o Polskę, Ukrainę... i Europę [02/2005]
Domaszewska Teresa, równane z ziemią, z podtytułem: Dzieciństwo w Serednem i we Lwowie [04/2008]
Draus Jan, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1946. Portret kresowej uczelni [03/2007]
Drelicharz Wojciech, Inskrypcje polskich grobów na cmentarzach Podola, I tom [01/2006]
Dubicki Tadeusz i Spruch Krzysztof, Przedmoście rumuńskie – wrzesień 1939 [01/2002]
Duda Roman, Lwowska szkoła matematyczna [02/2008]
Dudrówna Zofia, Moja muzyka [04/2008]
Dutkiewicz Teresa, Gdzie jesteś Ojczyzno. Antologia wierszy współczesnych poetów polskich zamieszkałych na Ukrainie [01/1997]
Dybek Elżbieta, Lokacje na prawie niemieckim w Ziemi Przemyskiej w latach 1345–1434 [04/2005]
Dziedzic Małgorzata i Stanisław, Ojciec Serafin Kaszuba [03/2009]
Dziedzic Stanisław , Portrety niepospolitych [01/2014]
Dziedzicowie Stanisław i Małgorzata, Arcybiskup Józef Bilczewski [02/2012]
Dzieje Kresów [04/2009]
Dziemiańczuk Włodzimierz, Wybaczyć nie znaczy zapomnieć [03/2006]


E


Eminowicz Marek, Rodzina Eminowiczów [03/1999]
Emmerling Danuta, Lwów na dawnej kartce pocztowej 1896–1939 [01/2001]
Ena Maria S., Gdzie miłość dojrzewała do bohaterstwa [02/2002]


F


Fabiańska Anna, Mój pamiętnik [03/1997]
Fabiański Tadeusz, Na skraju dzikich pól, Marszanielka [01/1998]
Faron Bolesław, Jama Michalika. Przewodnik literacki [01/1996]
Fastnacht-Stupnicka Anna, Zostali we Lwowie [01/2010]
Fecjak Igor, Dawny Drohobycz [03/2005]
Firlej Konrad, Pamiętnik V Zlotu Sokolstwa Polskiego w Krakowie w 1910 r. [01/2011]
Franaszek Piotr, Zdrowie publiczne w Galicji w dobie autonomii (wybrane problemy) [04/2003]
Fras Zbigniew, Demokraci w życiu politycznym Galicji w latach 1848-1873 [05/1998]
Fridrich Alojzego ks., Historie cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce [01/2009]


G


Galusek Łukasz i Jurecki Michał, Kresy na nowo odkryte [02/2008]
Garlicki Marian, Z medycyną od Lwowa do Warszawy [03/1997]
Gąsiorowski Stefan, Chrześcijanie i żydzi w Żółkwi w XVII i XVIII wieku [02/2010]
Gąsowski Tomasz, Państwo polskie wobec Polaków na Wschodzie [03/2002]
Gąsowski Tomasz, Ronikier Jerzy i Zalewski Zdzisław, Bitwy polskie [02/1999]
Gębarowicz Mieczysław, Jan Andrzej Próchnicki (1553–1633), mecenas i bibliofil [03/2008]
Gierczak Marek, Dzieje wsi Strzałkowice [01/2008]
Gierowska Kałłaur Joanna, Zarząd cywilny Ziem Wschodnich [03/2005]
Gierszewska Barbara, Kino i film we Lwowie do 1939 [03/2009]
Ginące piękno. Detal architektoniczny w zabytkach polsko-ukraińskiego pogranicza [04/2008]
Głąbiński Stanisław, W cieniu Ojca [03/2002]
Głowacki Albin, Sowieci wobec Polaków na Ziemiach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1939–1941 [05/1998]
Godlewski Michał, Tragedia Arcybiskupa Felińskiego (1862–63) [01/2011]
Goldziński Zygmunt, Na zachód od Lwowa. Kompania Milczyce [05/2000]
Gołaś-Furgalska Anna, Dzieje jednej rodziny. Lwów 1939–1945 [01/1999]
Gowarzewski Andrzej, Lwów i Wilno w ekstraklasie. Dzieje polskiego futbolu kresowego [03/2000]
Górska Aleksandra, Kresy [03/2008]
Górzyńska Anna Teresa, Ukraińskie doświadczenia i refleksje. Spojrzenia polskiego nauczyciela [03/2008]
Górzyński Sławomir, Nobilitacje w Galicji w latach 1772–1918 [03/1998]
Grabożak Paweł, Seminaria duchowne łucko-żytomierskiej diecezji 1798–1842 [03/2008]
Grodziska Karolina, Listy, liście, wspomnienia… Z dziejów lwowskich rodzin Reichertów, Peterów i Negruszów [02/2013]
Grodziska Karolina, Janina Reichert-Toth (1895–1986). Początek drogi artystycznej [01/2008]
Grodziska Karolina, Miasto jak brylant [01/2008]
Grodziska Karolina, Zapomniana rzeźbiarka [04/2009]
Grodziski Stanisław, Wzdłuż Wisły, Dniestru i Zbrucza. Wędrówki po Galicji dyliżansem, koleją, samochodem [01/1999]
Gruchała Janusz, Mikołaj Sęp-Szarzyński. Poezje [02/1997]
Grynberg Henryk, Drohobycz, Drohobycz [03/1998]
Grzelak Cz. i Stańczyk H., Kampania polska 1939 roku [04/2007]
Gudowski Janusz, kraińskie Beskidy Wschodnie [04/1998]
Gusławska Jadwiga, Krzemieniec i okolice [05/2000]


H


Hałuniewicz Zygmunt, Zostaje tylko pamięć. Listy z łagrów 1947–1953 [03/2000]
Hannowa Anna, Miesiące mojego życia [04/1999]
Hauser Zbigniew i Tokarski Jacek, Ilustrowany przewodnik po Ukrainie [01/2003]
Hauser Zbigniew, Podróże po cmentarzach Ukrainy – dawnej Małopolski Wschodniej [02/2006]
Heintsch Paweł ks., Przedmioty [02/2003]
Hejke Krzysztof, Huculszczyzna [02/2012]
Helak Wiesław, Lwowska noc [04/2012]
Hełm-Pirgo Marian, Zew Lwowa [03/2010]
Hemar Marian, To, co najważniejsze [02/2001]
Herbert Zbigniew, Labirynt nad morzem [01/2001]
Hermaszewski Władysław, Echa Wołynia [05/2001]
Hlebowicz Adam, Biło-żowta Ukraina [01/2010]
Hlib Emil, Moje chodzenie po Lwowie [02/2009]
Hlib Emil, Moje chodzenie po Lwowie (do 1945 r.) [01/1999]
Hlib Emil, Piosenki lwowskie i biesiadne [01/2007]
Hoff Jadwiga, Działalność wyzwoleńcza [01/2002]
Hoffman-Jędruch Ewa Krystyna, Ślady na piasku – Z Tarnopola do Argentyny [03/2013]
Hollanek Adam, Pacałycha. Zakopiańskie wspomnienia [01/1997]
Honongsman Jakub, Zagłada Żydów lwowskich [01/2009]
Hordt Henryk, Piękno utraconej ziemi [01/1999]
Hornung Zbigniew, Jan de Witte [01/1996]
Hryciuk Grzegorz, Gazeta Lwowska. 1941–1944 [01/1997]
Hupert Witold, Zajęcie Małopolski Wschodniej i Wołynia w roku 1919 [05/1998]
Husak Tadeusz, Zakola pamięci. Sybiraka wspomnienia i refleksje [01/2009]
Hussak Tadeusz, Podole. Młodość i nostalgia [02/2005]


I


In propria persona. Malarzy polskich portret własny [04/1998]
Inglot Mieczysław, Polska kultura litercka Lwowa lat 1939–1941; Ze Lwowa i o Lwowie [03/1996]
Isakowicz-Zaleski Tadeusz, Nie zapomnij o kresach [01/2012]


J


Jabłonka Krzysztof, Wielkie bitwy Polaków [04/2007]
Jacek Malczewski w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki [02/2003]
Jackowska Jadwiga, Leopolis Semper Fidelis [03/2005]
Jakimowicz Emilia i Miranowicz Adam, Stefan Banach. Niezwykłe życie i genialna matematyka [04/2007]
Jakubowska Urszula, Mit lwowskiego batiara [01/1999]
Janaczek Andrzej, Album Civium Leopoliensium [02/2006]
Janas Aleksandra i Adam Wójcik, Alfred Majewski. Wielki Odnowiciel Zamków Polskich [01/2007]
Janicki Jerzy, Czkawka [02/2001]
Janicki Jerzy, Kluczyk Yale [03/2004]
Jankowski Stanisław M., Kwadrans na Zamarstynowie [01/1996]
Janów Jan, Słownik huculski [04/2002]
Janusza Bohdana, Lwów dawny i dzisiejszy [03/2009]
Jarowiecki Jerzy, Kraków–Lwów. Książki, czaopisma, biblioteki XIX i XX wieku [02/2003]
Jaszczuk Paweł, Foresta Umbra [01/2007]
Jaśniak Janusz, Święć się imię Twoje [01/2008]
Jawor Grzegorz, Osady prawa wołoskiego i ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej w późnym średniowieczu [02/2002]
Jaworska M. Stefania Gertruda, Dzieje Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w latach 1884–1939 [03/2001]
Jaworski Witold i Zaborny Piotr, Kresy, Kresy. Wspomnienia i szkice [02/2007]
Jaworski Zygmunta Jana, Łuk białej drogi [03/2002]
Jenner Zygmunt, Wyrwane kartki... [04/2004]
Jerzy Starnawski, Sylwetki lwowskich historyków literatury [02/2009]
Jędrysiak Tadeusz, Truskawiec, perła zdrojowisk Ukrainy [02/2005]
Józef Krętosz, Pawłowiczowa Maria, Lista strat wśród duchowieństwa Metropolii Lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1939–1945 [01/2006]
Jóźkow Franciszek, Moja rzeka coraz dłuższa [04/2005]
Jurecka-Krzyżanowska Renata, Mój Ojciec [04/2003]
Juzwa Józef, Zagłada Czerwonogrodu [03/2000]
Juzwenko Bernard, Syn Ziemi Podolskiej [04/1997]
Juzwenko Bernard, Syn Ziemi Podolskiej. Wspomnienia, relacje [04/2000]


K


Kalczyńska Maria, Kresowianie na Śląsku Opolskim [01/2012]
Kalczyńska Maria, Rostocka Krystyna, Wierciński Adam, Kresowianie na świecie [04/2013]
Kalendarz Beskidzki [02/1996]
Kalinin Andrzej, I Bóg o nas zapomniał [04/2007]
Kalinin Andrzej, I Bóg o nas zapomniał [03/2009]
Kaliszuk Jadwiga, Sztuka Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej XVI–XVIII w [02/2001]
Kamiński Tadeusz, Tajemnica Czarnego Lasu [02/2002]
Kania Leszek, Na odsiecz Lwowa [03/2012]
Kapuściński Kazimierz Piotr, Zbrojne ramię Miasta Lwowa [01/2008]
Karasowski Kasper Kazimierz, Wspomnienia z zesłania [05/2000]
Karaś Marcin, Szlakiem zesłańców. Szesnaście trudnych lat 1944-1959 [05/1998]
Karaś Marcin, Szlakiem zesłańców. Szesnaście trudnych lat w ZSRR 1944–1959 [02/2008]
Karolczak Kazimierz, Dzieduszyccy. Dzieje rodu. Linia poturzycko-zarzecka [01/2001]
Karolczak Kazimierz, Lwów, miasto, społeczeństwo, kultura [03/2002]
Karolewitz Robert F. i Fenn Ross S; Cooper Merian, Dług honorowy [01/2006]
Karolewitz Robert F., Fenn Ross S., Wojna 1920 r. [01/2006]
Karpacka-Nasiek Joanna, Moje Kresy dawniej i dziś [03/2008]
Kasprowicz Bogdan St., Lwów sentymentalny. [02/2007]
Kasprowicz Bogdan St., Lwów zawsze i wszędzie [03/2011]
Kasprowicz Bogdan, Daleko od Lwowa [03/2007]
Kasprzak Jan J., Polacy w walce o niepodległość Ukrainy 1920 [05/2001]
Kawka Magdalena, Pora westchnień, pora burz [0S/2016]
Kirschner Henryk, Notatki wołyńskie [04/2013]
Kiryk Feliks, Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu [01/2002]
Klimecki Michał, Lwów 1918–1919 [05/1998]
Klimecki Michał, Czortków 1919 [04/2000]
Klimpel Stanisław, W dolinie Wyrwy; W dolinie Pełtwi [02/2002]
Klisiewicz Edward, Nazwy miejscowe Tarnopolszczyzny (motywacja – geneza – struktura) [03/2002]
Kobak Zygmunt, Z Wysokim Zamkiem za pan brat [02/2006]
Kobryń Jerzy i Janusz, Wspomnienia sybiraków [01/2015]
Kobryń Jerzy, Wspomnienia Sybiraków [01/2009]
Kołodziejczyk Krystyna, Z Podola w świat [03/2015]
Kołosok Bohdan, Kościół Katedralny Łucki [01/2003]
Kołtun Krzysztof, Wołyńska Litania [02/2003]
Komar Żanna, Trzecie miasto Galicji [01/2009]
Koper Sławomir, Moje kresy sentymentalne [0S/2016]
Koper Sławomir, Ukraina – przewodnik historyczny – tragiczne dzieje – polskie ślady. [03/2015]
Koporowski Marek A., Wołynia dzień dzisiejszy [01/2005]
Koprowski Marek A., Między Bugiem a Styrem [03/2009]
Koprowski Marek A., Od Humania do Krzemieńca: Irena Sandecka [02/2013]
Koprowski Marek A., Podolskie klejnoty [01/2011]
Koprowski Marek, Podolskie klejnoty [03/2012]
Korabiewicz Wacław, Serce w dłoniach [01/2005]
Korfel Jerzy, Włodzimierz Zagórski (Chochlik) [04/2000]
Korzeń Jerzy (red.), Pamięć Narodowa [04/2005]
Kosętka Halina (red.), Kraków–Lwów. Książki–czasopisma–biblioteki [01/2006]
Kosętka Halina, Góra Barbara i Wójcik Ewa, Kraków–Lwów, książki-czasopisma-biblioteki w XIX i XX wieku [03/2010]
Kosętka Halina, Kraków–Lwów: książki–czasopisma–biblioteki [02/2007]
Kossowski Tadeusz, Życie i twórczość Witolda Habdank-Kossowskiego [03/1999]
Kosyra-Cieślak Hanna, Pani nasza Jazłowiecka [02/2001]
Kościów Zbigniew, Brody. Przypomnienie kresowego miasta [04/2008]
Kotarska Elżbieta, Proces Czternastu [05/2001]
Kotliński Tomasz J., Galicyjskie mowy obrończe [03/2015]
Kotłobułatowa Irina, Lwiwski skarbnicy – rzecz o lwowskich bankach do II wojny światowej [04/2005]
Kotłobułatowa Irina, Lwów na dawnej pocztówce [01/2007]
Kowalczuk Jerzy, Politechnika Lwowska [04/2013]
Kowalczuk Jerzy, Wyższa Szkoła Realna we Lwowie i jej przekształcenia; II Szkoła Realna we Lwowie [03/2003]
Kowalow ks. Witold J. Wołyński Słownik Biograficzny [04/2013]
Kowalow ks. Witold Józef, Sursum corda – W górę serca [03/2001]
Kowalów Witold J., Zmartwychwstały Kościół [05/2000]
Kowalów Witold Józef Ks., Szkice z dziejów kościelnych [05/2003]
Kowalski Stanisław J., Powiat buczacki i jego zabytki [02/2006]
Kozakowska-Zaucha Urszula, Kresy w sztuce polskiej. Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie [02/2010]
Kozicki Andrzej i Białostocki Stefan, Szemrany światek starego Lwowa [02/2006]
Kozielecki Józef, Banach – geniusz ze Lwowa [01/2001]
Kozłowski Adam, Lwów – wizja utraconego miasta [03/1996]
Kozłowski Maciej, Zapomniana wojna [04/1999]
Kramarz Henryka, Tadeusz Rutowski. Portret pozytywisty i demokraty galicyjskiego [02/2002]
Krasny Piotr, Sztuka dawnej Ziemi Chełmskiej i Województwa Bełskiego [02/2000]
Krawczyk Jerzy, Galicyjskie szkolnictwo zawodowe w latach 1860–1918 [04/1996]
Krawczyński Wiesław, Przez tundrę i tajgę po sowieckich łagrach [01/2010]
Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej [04/1999]
Kresy. Najpiękniejsze miejsca i budowle [02/2011]
Krętosz Józef, Archidiecezja Lwowska obrządku łacińskiego w okresie józefinizmu [03/1997]
Krętosz Józe­f, Pawłowiczowa Maria, Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939–1945 [03/2008]
Krzyżanowski Jerzy R., Myślę że wrócę kiedyś... [04/2004]
Krzyżanowski Jerzy, Krzyżanowska-Mierzewska Magda, Według ojca, według córki. Historia rodu [03/2011]
Krzyżewscy Krystyna i Tadeusz, Przysmaki lwowskie [01/2000]
Krzyżewski Tadeusz, Księga humoru lwowskiego [02/1995]
Księga Pamięci Kadetów II Rzeczypospolitej [02/2009]
Kubalski Edward, Z przeżyć i wspomnień sokolich [03/1997]
Kubasik Adam, Arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego wizja ukraińskiego narodu, państwa i cerkwi [04/2000]
Kubow Władysław, Terroryzm na Podolu [02/2005]
Kubów Władysław, Frontowe drogi i bezdroża [03/2009]
Kukiz Tadeusz, Kukizów, miasteczko koła Lwowa [01/2011]
Kukiz Tadeusz, Łopatyn, dzieje i zabytki [02/2005]
Kukiz Tadeusz, Madonny Kresowe [01/2001]
Kukiz Tadeusz, Madonny Kresowe I [04/1997]
Kukiz Tadeusz, Madonny Kresowe i inne obrazy sakralne z Kresów w archidiecezji wrocławskiej i diecezji legnickiej [04/1999]
Kukiz Tadeusz, Madonny Kresowe i inne obrazy sakralne z Kresów w diecezji opolskiej [02/1999]
Kukiz Tadeusz, Obrazy sakralne z Kresów w diecezjach Polski [01/2002]
Kukiz Tadeusz, Od Redakcji + książki prof. B. Hadaczka [01/2005]
Kukiz Tadeusz, Suplement [04/2002]
Kukiz Tadeusz, Uhnów, Kresowe miasteczko nad Sołokiją [03/2010]
Kukiz Tadeusz, Ziemia Radziechowska i ludzie stamtąd [02/2008]
Kulikowicz-Dutkiewicz Teresa, Cena tożsamości [04/2003]
Kulikowicz-Dutkiewicz Teresa, My, ludzie Lwowa [02/2007]
Kulińska Lucyna, Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludności polskich Kresów w latach 1943–1947. Dokumenty i materiały zgromadzone przez działaczy i członków KZW [02/2006]
Kulińska Lucyna, Martyrologia polskich dzieci na Kresach RP 1942–1945 [05/2003]
Kuriat Czesław, Galop do Wielkiego Lasu. Wołanie z Wołynia [02/2007]


L


Lanckorońska Karolina, Szkice wspomnień [02/2006]
Lanckorońska Karolina, Wspomnienia wojenne [05/2001]
Langer Jiri, Dziewięć bram [03/1998]
Leinwand Artur, Dokumenty obrony Lwowa 1939 [05/1999]
Leliwa Słotwiński-Konstantey, Katechizm poddanych galicyjskich o prawach i powinnościach ich względem Rządu, Dworu i samych siebie [03/2006]
Lem Tomasz, Awantury na tle powszechnego ciążenia [02/2010]
Lenczewski Tomasz, Genealogia rodów utytułowanych w Polsce [03/1998]
Lenik Danuta, Ze Wschodu na Zachód [03/2010]
Lenkiewicz Antoni, Polskie zmagania z Rosją Sowiecką 1939–1989 [01/2009]
Lenkiewicz Stefan, Dawnymi szlakami Gorganów [02/1997]
Lerski Jerzy, Emisariusz Jur [03/2009]
Lesław Będkowski, Adam i Bogusława Krupowie, Borysław w okruchach wspomnień [03/2002]
Leszek Mazepa, Musica Galiciana [02/1998]
Lewicki Jakub, Między tradycją a nowoczesnością. Architektura Lwowa lat 1893–1918 [02/2007]
Lewicki Roman, Polscy studenci żołnierze we Włoszech. 1945–1947 [04/1997]
Lipian Bernadeta, Wybrał Go Jezus… Ks. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk (1918–2012) [04/2014]
Ludwik Mroczek,Spór o Galicję Wschodnią 1914–1923 [05/1999]


Ł


Łukomski Grzegorz, Partacz Czesław, Polak Bogumił, Wojna polsko-ukraińska 1918–1919 [05/1998]


M


Machniak Jan, Duchowa spuścizna abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego [01/2011]
Maćkówka R., Szkice historyczne [03/2010]
Madurowicz-Urbańska Helena, Franciszek Bujak. O nowy kształt historii [01/2002]
Madyda Aleksander, Zygmunt Haupt. Życie i twórczość literacka [03/1999]
Majewska Włada, Z Lwowskiej Fali do Radia Wolna Europa [03/2007]
Majka Jędrzej, Ostatni dzień Lwowa [04/2004]
Majki Jędrzej, Kresy. Śladami naszych przodków [02/2003]
Makowski Stanisław, Krzemieniec. Ateny Juliusza Słowackiego [01/2006]
Makuszyński Kornel, Bo Polska zapamięta najdroższe swe chłopięta [04/2012]
Makuszyński Kornel, Koncert Paderewskiego [02/2012]
Malinowski Mieczysław i Kołosok Bogdan, Zarys dziejów diecezji łuckiej oraz katedry św. Piotra i Pawła w Łucku [05/2000]
Marcinek Roman, Polska – Kresy Wschodnie [02/2003]
Marcinek Roman, Polska – Kresy Wschodnie 2 [03/2005]
Marcinek Roman, Polska – Kresy Wschodnie oraz Kresy – Lwów [02/2005]
Maresz Barbara, Występy gościnne w teatrze polskim. Z dziejów życia teatralnego Krakowa, Lwowa i Warszawy [01/1998]
Maresz Barbara, Biblioteka Teatru Lwowskiego [02/2005]
Maresz Barbara, Ze Lwowa do Katowic. Przedwojenne księgozbiory lwowskie i kresowe w Bibliotece Śląskiej [03/2003]
Markowski Damian, Płonące Kresy [01/2009]
Marszałek A., Repertuar Teatru Polskiego we Lwowie, 1875–1881; Repertuar Teatru Polskiego we Lwowie, 1881–1886 [03/1996]
Marszałek Agnieszka, Lwowskie przedsiębiorstwa teatralne lat 1872–1886 [03/2000]
Masior Jerzy, Czas bywa ciszą [02/1999]
Masior Jerzy, Nasłonecznienie [01/1997]
Masior Jerzy, Nowe piosenki lwowskie [01/2002]
Masior Jerzy, Widnokręgi do powtórzenia [03/2000]
Masłowśki Witalij, Z kim i przeciw komu walczyli nacjonaliści ukraińscy w latach II wojny? [01/2005]
Matiuchina Aleksandra, W sowieckim Lwowie. Życie codzienne miasta w latach 1944–1990 [01/2001]
Matwijów Maciej, Walka o lwowskie dobra kultury w latach 1945–1948 [04/1997]
Matyszewski Tomasz, Listy sercem pisane [05/2001]
Mazan Leszek, Dawno temu w Karpatach [04/2010]
Mazur Grzegorz, »Burza« w Polsce Południowej [02/1997]
Mazur Grzegorz, Jerzy Skwara, Jerzy Węgierski, Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946 [03/2008]
Mazurkiewicz-Bednarczukowa Alicja, Wszystko co dobre pamiętam [04/2014]
Mieczysława Piotrowska, Supełki Tęsknoty [01/2000]
Mikołajczak Zbigniew, Wydanie specjalne na 90-lecie Korpusów Kadetów II RP 1918–1939–2008 [02/2009]
Miliński Jacek, Pułkownik Czesław Mączyński 1881–1935 [04/2005]
Milo Anstadt, Dziecko ze Lwowa [01/2001]
Mironowicz Jan, Więzień Gułagu [05/1999]
Morawska Krystyna, Ciekawe czasy, ciekawi ludzie [04/2005]
Motyl Bogdan W., Brzeżany, Żółkiew [01/2007]


N


Nahlik Kazimierz, We Lwowie i na Pokuciu. Ścieżki mojej młodości [01/2003]
Nawrocki Radosław, Ballady kresowe [04/2009]
Nespiak Danuta i Orzeł Małgorza, Wrocław–Lwów, Lwów–Wrocław. Historia i współczesność [02/2007]
Nicieja Stanisław S. Kresowa Atlantyda IV [03/2014]
Nicieja Stanisław S., Kresowa Atlantyda V [03/2015]
Nicieja Stanisław S., Kresowe Trójmiasto [04/2009]
Nicieja Stanisław S., Lwów, Ogród Snu i Pamięci [02/2011]
Nicieja Stanisław S., Łyczaków – dzielnica za Styksem [01/1999]
Nicieja Stanisław S., Zadwórze, polskie Termopile [02/2001]
Nicieja Stanisław Sławomir, Kresowa Atlantyda I [01/2013]
Nicieja Stanisław Sławomir, Kresowa Atlantyda III [01/2014]
Niedzielko Romuald, Kresowa księga sprawiedliwych 1939–1945 [01/2009]
Niwińska Dunicz Helena, Drogi mojego życia. Wspomnienia skrzypaczki z Birkenau [01/2014]
Nosowski Wiesław, My Krzemieńczanie [03/2015]
Nowacki Roman, Oswald Balzer (1858–1933) [02/1999]
Nowobilski Andrzej, Fryderyk Pautsch. Portrety [03/2007]
Nowogrodzki Zbigniew Tadeusz, Ze Lwowa na morza i oceany [04/2012]
Nowosad Stanisława, Wierność [04/2014]
Nykołyszyn Jurij, Elegie Lwowa [03/2005]


O


Obercowa Maria, Z wycieczką do Lwowa? Z wycieczką do mego domu? [03/1997]
Obertyńska Beata, Oko świata [03/2006]
Odojewski Włodzimierz, Oksana [01/2001]
Okoń Waldemar, Kresy w malarstwie [01/2008]
Olbromski Mariusz, RÓŻA I KAMIEŃ [03/2013]
Olbromski Mariusz i Rafalska Bożena, Śladami słów skrzydlatych [02/2008]
Olbromski Mariusz Jerzy i Rafalska Bożena, Śladami słów skrzydlatych [04/2007]
Olbromski Mariusz, Lato w Krzemieńcu. Legendy znad Ikwy [01/2010]
Olbromski Mariusz, Poemat jednej nocy [02/2005]
Olejnik Tadeusz, Prut polską krwią i łzami płynący [01/2017]
Olesiak Zbigniew i Engel Zbigniew, Maksymilian Tytus Huber [02/2008]
Olszański Tadeusz, Kresy Kresów. Stanisławów [01/2009]
Opałek Mieczysław, Ze wspomnień lwowskiego bibliofila [03/2003]
Ordonówna Hanka, Tułacze dzieci [02/2006]
Orłowicz Mieczysław, Ilustrowany Przewodnik po Galicji [04/1998]
Orman Elżbieta, Henryk Wereszycki. Historia w życiu historyka [01/2002]
Ostrowski Jan prof., Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich... [02/2001]
Ostrowski Jan K. Kościoły i klasztory Lwowa z okresu przedrozbiorowego [03/2014]
Ostrowski Jan K. i Petrus Jerzy T., Podhorce. Dzieje wnętrz pałacowych i galerii obrazów [03/2002]
Ostrowski Jan K., XIII tom Materiałów do dziejów sztuki sakralnej [01/2006]
Ostrowski Jan K., Kościoły i klasztory Lwowa z wieków XIX i XX [02/2005]
Ostrowski Jan K., Lwów. Dzieje i sztuka [01/1998]
Ostrowski Jan, Kościoły i klasztory rzymskokatolickich dawnego województwa ruskiego [03/1998]
Ostrowski Jan, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego [02/2002]
Ostrowski Jan, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego [03/2012]
Ostrowski Jan, Kresy bliskie i dalekie [01/1999]
Ostrowski Jan, Materiałów do dziejów sztuki sakralnej na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej [04/1996]
Ostrowski Jan, Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej [03/1999]
Ostrowski Jan, Materiały do dziejów sztuki sakralnej na Ziemiach Wschodnich dawnej Rzeczypospoltej [02/2007]
Ostrowski Jan, Sztuka Kresów Wschodnich [02/1999]
Otko Natalia, Jestem... [01/1998]
Otko Natalia, Mitogramy – Suita lwowska [03/2001]


P


Paczkowski Andrzej, Jeńcy obozu lwowskiego [04/2002]
Paczkowski Andrzej, Prasa polska w latach 1918–1939 [03/2004]
Paczoska Ewa, Osiński Dawid Maria, Modernistyczny Lwów, teksty życia, teksty sztuki [04/2012]
Paluch Janusz, Rozmowy o Kresach i nie tylko [01/2011]
Pałach Stanisław, ks., Ksiądz Stanisław Stojałowski. Obrońca Ludu Polskiego [02/2006]
Pankowicz Andrzej i Wojtycz Janusz, Skauting polski w Galicji w latach 1911–1918 [01/2002]
Paryl Władysław, Słownik gwary przesiedleńców ze wsi Tuligłowy koło Komarna [03/2008]
Paszkiewicz Urszula, Inwetarze i katalogi bibliotek z Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej [02/1999]
Pater Tadeusz, ks., Listy o Kresach Południowo-Wschodnich [01/2007]
Pawlina Piotr, Tajoj, ta Lwów. Lwowskie opowieści Kazimierza Wesołowskiego [04/1999]
Pempel Stanisław, O czym szemrze Pełtew [03/2006]
Petrowicz T., Od Czarnohory do Białowieży i Zaczęło się w Czarnohorze [03/1998]
Petrus Jerzy T., Katedra Lwowska obrządku łacińskiego [03/2008]
Petrus Jerzy, Lwowska Katedra obrządku łacińskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny [02/2000]
Petryk-Głowacka Elżbieta, Kalejdoskop życia [05/2000]
Pidperygor Zenobij, Jaworowszczyzna oraz W kraju Czeremoszu i Prutu [03/2005]
Pijaj Stanisław, Archiwa rodzinne i majątkowe w zbiorach państwowych we Lwowie. Informator [02/1999]
Pileccy Jerzy Maria, Halina, Wyłuskane z pamięci [01/2014]
Pioterek Roman, Przez Sybir do kapłaństwa. Wspomnienia Sybiraka – kapłana [03/2012]
Piotr Kozarski, Tadeusz Swata, Żółkiew [01/2000]
Piskała Konrad, Popek Leon i Potkaj Tomasz, Kres. Wołyń. Historie dzieci ocalonych z pogromu [01/2017]
Platowska-Sapetowa Inga, Cudowny Obraz NP Maryi Łaskawej z Archikatedry Lwowskiej w Prokatedrze w Lubaczowie [03/2006]
Podsiad Antoni, Madonny Kresowe u Golgoty Wschodu [03/2008]
Polak Bogumił, Walka o polską granicę wschodnią 1918–1921. Wybór źródeł [05/1998]
Polak Tadeusz, Zamki na Kresach [02/1998]
Poliszczuk Wiktor, Ocena polityczna i prawna OUN-UPA, Gorzka prawda. Zbrodniczość OUN-UPA [01/1998]
Poliszczuk Wiktor, Posłanie do Braci Polaków [05/1998]
Pollack Martin, Po Galicji. O chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach [04/2001]
Polskie miejsca we Lwowie [04/2007]
Popławski Zbysław, Wykaz pracowników naukowych Politechniki Lwowskiej w latach 1844 – 1945 [01/1999]
Prohaśko Jurko, Śniadanko Natalka i Izdryk Jurij, Lwów. Trzy eseje [04/2008]
Prokop Krzysztof Rafał, Arcybiskupi haliccy i lwowscy [03/2011]
Prokop Krzysztof Rafał, Sylwetki biskupów łuckich [05/2001]
Prokopa Krzysztof Rafał, Biskupi kamienieccy od średniowiecza do współczesności [02/2008]
Proksa Michał, Studia nad zamkami i dworami Ziemi Przemyskiej od połowy XIV do początków XVIII wieku [01/2003]
Przewoźnik Andrzej i Adamska Jolanta, Katyń. Zbrodnia. Prawda. Pamięć. [01/2011]
Przybylski Ryszard, Krzemieniec. Opowieść o rozsądku zwyciężonych [03/2005]
Purchla Jacek, Kraków i Lwów w cywilizacji europejskiej [03/2005]
Pyłypiuk Wasyl, Gdzie szum potoków i świerków – Iwano-frankowszczyzna [03/2005]


R


Rada Ochrony Paięci Walk i Męczeństwa, Przeszłość i Pamięć (nr 30–31, 2004 r.) [02/2005]
Rakowski Stanisław, Wspomnienia z Kresowej Osady Kościuszkówki na Podolu [01/1999]
Redzik Adam, Stanisław Starzyński (1853–1935) a rozwój polskiej nauki prawa konstytucyjnego [03/2013]
Redzik Adam, Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939–1946 [04/2007]
Reychan Stanisław, Pamiętnik dziwnego człowieka [04/2009]
Riedl Tadeusz, O Lwowie i lwowskim piśmiennictwie [04/2014]
Riedl Tadeusz, Chodząc po Lwowie [03/2006]
Riedl Tadeusz, Lwów w pamięci i fotografii [02/2003]
Riedl Tadeusz, We Lwowie. Relacje [04/1996]
Rocznik Lwowski 2003, red. Janusz Wasylkowski [04/2004]
Rodziewicz Bogdan (red.), Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu [01/2005]
Rozmiłowski Juliusz, Udział Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w życiu naukowym i kulturalnym Poznania i Wielkopolski [01/2008]
Rudzki Michał, Notatnik wołyński [02/2007]
Rybczyńska Danuta, W cieniu historii [03/2008]
Rybotycki Jan, Schodnica – Majdan – Urycz w zachowanych źródłach i okruchach wspomnień [01/2014]
Rylski Eustachy, Warunek [01/2006]
Rzepkowski Janusz, Pisane sercem i bałakiem [01/2011]


S


Sapieżyna Matylda, My i nasze Siedliska [04/2004]
Sawicki Leszek, Pies i geolog drogą nie chodzą [01/2015]
Schenk Dieter, Noc morderców. Kaźń profesorów we Lwowie i Holocaust w Galicji Wschodniej [02/2012]
Schleyena Kazimierza, Lwowskie gawędy [01/2003]
Sheybal Stanisław, Wspomnienia 1891–1970 [05/2000]
Sibiga Jadwiga, Tam i tu [01/2005]
Siedlar-Kołyszko Teresa, Przecież tu Polska kiedyś była [01/2013]
Siedlar-Kołyszko Teresa, Reportaże z ziem I i II Rzeczypospolitej: Od Kircholmu po Jałtę [04/2004]
Siemaszko Władysław i Ewa, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945 [05/2001]
Skałat czasu pokoju i wojny. Miasto, ludzie, obyczaje i wydarzenia widziane oczyma ówczesnych nastolatków [02/2001]
Skarby historii Polski. Zakład Narodowy im. Ossolińskich gościem Wiednia [03/2010]
Skrejko Magdalena, Rybicki Andrzej, Kresy w starej fotografii [04/2013]
Skrejko Magdalena, Rybicki Andrzej, Kresy w starej fotografii [02/2014]
Skrzypczakowie Alina i Ireneusz, Cmentarz w Zbarażu. Inskrypcje nagrobne [02/2011]
Skwarczyński Jan, Wspomnienie mojej „przygody” [02/2011]
Słoniowska Żanna, Przedwojenny Lwów. Najpiękniejsze fotografie [04/2014]
Smirnow Jerzy, Jadwiga Horodyska. Życie i twórczość artystyczna [04/2005]
Smirnow Jurij i Jadwiga, Bazylika Metropolitalna obrządku łacińskiego i kaplica Boimów we Lwowie [02/2006]
Smyczyńska Lidia, Cmentarz Obrońców Lwowa. Mortui sunt ut liberi vivamus [02/2002]
Sobków Michał, Koropiec nad Dniestrem [03/1999]
Soczyński Alf, Krew i ogień [04/2014]
Soczyńskiego Alf (Alfons), Kresy. Przywracanie pamięci [02/2006]
Solak Bolesław Jan, Joga słońca [01/1996]
Solecka Janina, Wyszli z Andersem [02/2003]
Sołtys Maria Ewa, Tylko we Lwowie [01/2012]
Sołtysiewicz M., Nekropolia na Łyczakowie [01/2006]
Srokowski Stanisław, Nienawiść [01/2008]
Stanek Zofia, Listy z Syberii. Lata 1951–1957 [01/2005]
Stawarz Andrzej, Dziedzictwo i Pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej [01/2010]
Stawarz Andrzej, Niepodległość i Pamięć [02/2007]
Stążka Władysław, Lwowsko-Kresowe korzenie wyższych uczelni Lublina [02/2002]
Stefan Miśnic ks, Dar nawrócenia. Doświadczenie łaski w procesie nawrócenia Eugeniusza Romera [01/2000]
Stefan Mróz, Renata Kuźmińska, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich - Oddział Kłodzko. Dziesięć lat działalności 1988-1998 [01/2000]
Stemler Franciszek, Ludzie Doliny [04/2004]
Stolarczyk Marian, Działalność lwowskiej Centralnej Rady Narodowej [04/1996]
Stopka Krzysztof, Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej [01/2001]
Strojny Aleksander, Lwów. Miasto Wschodu i Zachodu [04/2002]
Studziński Adam, Wspomnienia kapelana Pułku 4. Pancernego „Skorpion” spod Monte Cassino [05/1998]
Sudę Józef i Sokół Jan, Polska okupantem? [01/1999]
Sudolski Zbigniew, Walka z życiem. Korespondencja lwowskiej rodziny Wildów [02/2002]
Sura Jan, Panteon Narodowy Żołnierzy Armii Krajowej Polskich Kresów Wschodnich [05/2003]
Sura Jan, Panteon Narodowy Żołnierzy Armii Krajowej Polskich Kresów Wschodnich. Folder-Przewodnik [03/2002]
Szablowska Agnieszka i Seńkiw Mariana, Plakat polski [01/2011]
Szczepańska Jolanta, Zawiła droga z Biłki Szlacheckiej do Strzelec Opolskich – wspomnienia [02/2008]
Szczęśniak– Brody Jerzy, Jeniecki obóz pracy (1939–1941) [03/2013]
Szeremet Władysław, Stanisłówka. Wspomnienie o rodzinnej ziemi [02/2008]
Szeremeta Bronisław, Watażka – jego zbrodnie i zakłamane wspomnienia [03/2010]
Szeremeta Bronisław, Związek Walki Zbrojnej zwalczany przez NKWD we Lwowie 1939–1941 [05/2000]
Szetelnicki Wacław W. Skarbiec piśmiennictwa Diecezji Legnickiej [04/2013]
Szklarz Władysław, Buczaczanie piszą wiersze [02/2006]
Szklarz Władysław, Życiorysy Buczaczan [01/2008]
Szocki Józef, Księgozbiory domowe w Galicji Wschodniej 1772–1918 [01/2003]
Szolginia Witold, Pudełko lwowskich wspomnień pełne [03/2007]
Szolginia Witold, Tamten Lwów [04/2010]
Szolginia Witold, Z niebios nad Lwowem [02/1997]
Szydłowska M., Repertuar Teatru Polskiego we Lwowie, 1886–1894; Cenzura teatralna w Galicji doby autonomicznej, 1867–1918 [03/1996]


Ś


Śliczna Gwiazda Miasta Lwowa Maryja [03/1998]
Ślipiec Jeremiasz, Lwów 1–22 listopada 1918 roku [05/1999]
Ślusarczyk Franciszek, Ideał chrześcijanina i sposób jego realizacji w kaznodziejskim przekazie Abpa Józefa Bilczewskiego (1860–1923) [04/1997]
Ślusarek Krzysztof, Drobna szlachta w Galicji [01/1996]
Świątek Adam, Krakowskie Pismo Kresowe. Rocznik [01/2011]
Świeżawski Stefan, Wielki przełom. 1907–1945, W Nowej rzeczywistości. 1945–1965, Owoce życia. 1966–1988 [01/1996]


T


Taszycka Maria, Pasy wschodnie [03/2006]
Tokarski Jacek, Lwów i okolice [04/2005]
Tow. Miłośników Wołynia i Polesia, Wołyń naszych przodków. Śladami życia. Czas zagłady [03/2005]
Trajdos Tadeusz M. i Zaucha Tomasz, Drohobycz miasto królewskie i jego kościoły [04/2002]
Trajdos Tadeusz M., Inskrypcje historyczne fary w Drohobyczu [02/1998]
Trajdos Tadeusz, Uposażenie klasztoru dominikanów lwowskich w średniowieczu [04/1999]
Trela-Mazur Elżbieta, Powojenne losy inteligencji kresowej [04/2007]
Trela-Mazur Elżbieta, Sowietyzacja oświaty w Małopolsce Wschodniej pod radziecką okupacją 1939–1941 [04/2000]
Trojan-Krzynowa Mieczysława, Miasto Busk i okolice na Kresach II Rzeczypospolitej, Busk [01/2009]
Tucholska Krystyna, Kostuch Bożena, Huculszczyzna. Ceramika pokucka [03/2008]
Turowski Gabriel, Ilustrowany leksykon polskich świętych, błogosławionych i sług Bożych [03/2005]
Turzański Kazimierz, Eksterminacja ludności polskiej na Trembowelszczyźnie w latach 1939–1946 [04/2003]
Tylko we Lwowie [04/2007]
Tylko we Lwowie [03/2008]
Tylus Stanisław, Fundacje kościołów parafialnych w średniowiecznej archidiecezji lwowskiej [03/2000]
Tymosz Stanisław, Synod archidiecezji lwowskiej z roku 1765 [02/1999]


U


Ukraina przyjmuje Papieża [01/2003]
Ulam Stanisław M., Przygody matematyka [03/1997]
Urbanek Mariusz, Genialni. Lwowska Szkoła Matematyczna [01/2015]


W


Wachowicz Barbara, Druhno Oleńko! Druhu Andrzeju! [01/2002]
Wagner Arkadiusz, Sztuka ekslibrisu na Kresach Wschodnich [04/2003]
Wajman Jan, Urodzeni na Dolińskiej Ziemi, tom II [04/2004]
Walewander Edward, Katolicyzm na wschód od Bugu. Fakty i nadzieje [04/1998]
Waligóra Jacek, Z życiem jest jak z bajką [04/2000]
Wandy Macedońskiej – Malarstwo i rysunek [03/2007]
Warachim Hieronim o., Apostoł Kościoła milczenia o. Serafin Kaszuba OFM Cap [02/2003]
Warachim Hieronim o., Kapucyńska odyseja przez Podole i Wołyń [02/2005]
Warachim Hieronim, Duchowa sylwetka Sługi Bożego o. Serafina Kaszuby [05/2000]
Waruszyński Zbigniew, Dewajtis 2 [03/2000]
Wasylkowski Janusz, Lwowska piosenka na wojennym szlaku [04/2000]
Wasylkowski Janusz, Lwowskie misztygałki [04/2000]
Wasylkowski Janusz, Rocznik Lwowski [02/2005]
Wasylkowski Janusz, Rocznik Lwowski 2008–2009, XIV tom [04/2010]
Wasylkowski Janusz, Rocznik Lwowski IV [01/1999]
Wasylkowski Janusz, Teatr z ulicy Kopernika [04/2009]
Wawryszyn Ludwik, Województwo tarnopolskie i jego zabytki do 1939 roku [01/2002]
Wawrzyniec Dayczak, Z dni wielkich przemian [02/2009]
Wawszczak Zbigniew, Kresy. Krajobraz serdeczny. Wspomnienia wypędzonych [01/2014]
Wawszczak Zbigniew, Tam był nasz dom [02/2012]
Wątor Adam, Ziemianin – polityk Tadeusz Cieński 1856–1925. Z dziejów konserwatyzmu wschodniogalicyjskiego [03/1998]
Wernichowska Bogna, Tak kochali Galicjanie [02/2014]
Wernik Romuald, Habit i nagan [05/2003]
Węgierski Jerzy i Mazur Grzegorz, Konspiracja lwowska 1939–1944. Słownik biograficzny [04/2008]
Węgierski Jerzy, Lwów pod okupacją sowiecką 1939–1941 [02/2007]
Węgierski Jerzy, Mazur Grzegorz - Konspiracja Lwowska 1939–1944. Słownik biograficzny [01/1998]
Widacki Jan (red.), Kresy w oczach oficerów KOP [01/2006]
Widajewicz Józef, Południowo-wschodnie Kresy Polski w X i XI wieku [03/2010]
Widziałem. Szkic do Nicości [04/1998]
Wieleżyński Lech, Naftowiec [01/1999]
Wieliczka-Szarkowa Joanna, Czarna Księga Kresów [03/2012]
Wieliczka-Szarkowa Joanna, Wołyń we krwi 1943 [04/2014]
Wierni Bogu i Polsce Drohobyczanie [01/2000]
Wierzbanowska-Kawalec Irena, Do szczęśliwej rzeki dwa razy nie wejdziesz [05/2001]
Wigierski Mirosław, Ze Lwowa na Kołymę [05/2000]
Wilczek-Krupa Maria, Kilar. Geniusz o dwóch twarzach [0S/2016]
Wilgusiewicz Władysław, Energetycy kresowiacy na Śląsku [02/2000]
Wilgusiewicz Władysław, Energetycy lwowiacy na Śląsku [01/1999]
Wingralk Jan Wojciech, Tam gdzie lwowskie śpią Orlęta... [04/2001]
Winnyczuk Jurij, Knajpy Lwowa [01/2009]
Władysław Żołnowski, Matka Boża Buszczecka i jeźdźcy Apokalipsy [05/1999]
Włodek Przemysław, Lwów [03/2007]
Włodek Przemysław, Lwów [04/2013]
Wojnar Eugeniusz, Nie przeminęło z czasem [01/2006]
Wojtycza Janusz, Wspomnienia harcerzy – uczestników obrony Lwowa we wrześniu 1939 roku [01/2003]
Wolańska Joanna, Katedra Ormiańska we Lwowie w latach 1901–1938 [02/2011]
Wołczański Józef ks., Świątynie na Wołyniu [02/2001]
Wołczański Józef ks. prof., Pasterz i Twierdza [04/2003]
Wołczański Józef, Eksterminacja Narodu Polskiego i Kościoła Rzymskokatolickiego przez ukraińskich nacjonalistów w Małopolsce Wschodniej w latach 1939–1945 [01/2010]
Wołczański Józef, Inwentarz Akt Wydziałów i Studiów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie do roku 1939 [04/2010]
Wołczański Józef, Inwentarz lwowskiej Bazyliki Metropolitalnej obrządku łacińskiego, kaplic rezydencji arcybiskupów we Lwowie i Obroszynie XIX/XX wieku oraz jego losy po II wojnie światowej w Polsce [02/2014]
Wołczański Józef, Kościół Katolicki i Polacy w Małopolsce Wschodniej podczas wojny ukraińsko-polskiej 1918–1919 [01/2013]
Wołczański Józef, ks. prof, Księdza Ignacego Chwiruta wspomnienia o arcybiskupie Józefie Bilczewskim [01/2007]
Wołczański Józef, ks., Eksterminacja narodu polskiego i Kościoła rzymskokatolickiego przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1939––1945. Materiały źródłowe, cz. I [02/2006]
Wołczański Józef, Lwowska sufragania Jana Puzyny w opinii biskupa Leona Wałęgi [04/2000]
Wołczański Józef, Nieznana korespondencja arcybiskupów metropolitów lwowskich Józefa Bilczewskiego z Andrzejem Szeptyckim w czasie wojny polsko-ukraińskiej 1918–1919 [04/1997]
Wołczański Józef, Rodzina Maryi. Dzieło bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (1857–2007) [01/2011]
Wołczański Józef, Wytrwać i przetrwać, jak Bóg daje [03/2010]
Wołczański Józefa ks., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1939 [04/2003]
Woźna-Stankiewicz M., Lwowskie geny osobowości twórczej. Rozmowa z Krystyną Moszumańską-Nazar [03/2009]
Woźniak Marta, Reportaż z pamięci. Lwów–Zadwórze [02/2009]
Wróbel Tadeusz, Ludzie Borysławia [01/2009]
Wróbel Tadeusz, Ludzie Borysławia [03/2008]
Wróblewski Witold, Okruchy wspomnień [04/2012]
Wulecki Lucjan, Kościół św. Antoniego we Lwowie. Zarys historii i opis [02/1997]
Wyczawski Hieronim Eugeniusz i Murawiec Wiesław Franciszek, Święty Jan z Dukli [04/1997]
Wypych-Gawrońska Anna, Lwowski teatr operowy i operetkowy w latach 1872–1918 [03/2005]
Wyrozumski Jerzy, Universitati Leopoliensi Trecentesimum Quinqua­gesimum Anniversarium Suae Fundationis Celebranti In Memoriam [01/2012]
Wyspiański Józef, Zbrodnie OUN–UPA [04/2012]
Wyspiański Józef, Żołnierze ze świrskiego lasu [02/2008]


Z


Zabytki sztuki polskiej na dawnych Kresach Wschodnich [04/1998]
Zaleski Adam, Wspomnienia lwowskie, kazachstańskie i inne [04/2014]
Zaleski Jan, Kronika życia [02/2000]
Zaleski Jan, Polszczyzna Kresów Południowo-wschodnich. Język Aleksandra Fredry i inne studia [03/1999]
Zaleski-Isakowicz Tadeusz Ks., Słownik biograficzny duchownych ormiańskich w Polsce [03/2002]
Zalewski Paweł Daniel, Bez pamięci [02/2015]
Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej (seria) [04/2005]
Zator-Przytocki Józef, Pamiętniki z lat 1939–1956 [05/1999]
Zawadzka Anna, Harcerstwo żeńskie na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej 1911–1945 [05/1999]
Zelga Adam, Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński (1822–1895) [01/2011]
Zeszyty Literackie 4/99 [01/2000]
Ziejka Franciszek, Panorama Racławicka [05/1999]
Zielińska Nina, Towarzystwo Straży Kresowej 1918–1927 [03/2008]
Ziemski Józef, Budzanów [03/2010]
Ziębik Andrzej, Szymczyk Józef, XXX-lecie Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej [03/2002]
Zwarycz Zbigniew, W syberyjskiej szkole [01/2005]


Ż


Żaki Andrzej, Dzieje Świrza. Średniowiecze [01/2008]
Żakowicz Aleksander (red.), Dawna fotografia lwowska 1839–1939 [01/2005]
Żarnowski Adam, Wizytówki miast kresowych [02/1996]
Żołnierze Wołynia [01/2008]
Żołnierze Wołynia. Powojenna działalność 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK [04/2003]
Żuk Sulimir Stanisław, Skrawek piekła na Podolu [02/2011]
Żupański Andrzej, Tragiczne wydarzenia za Bugiem i Sanem przed ponad sześćdziesięciu laty [02/2008]
Żupański Andrzej, Tragiczne wydarzenia za Bugiem i Sanem przed ponad sześćdziesięciu laty [03/2008]
Żurakowski Stanisław Ludwik, LISTY Z KATYNIA [0S/2003]
Żurowska Klementyna, Z Leszczkowa w świat [03/2015]
Żyromski Stanisław M., Historia jednej kresowej rodziny [02/2005]
Żyromski Zbigniew, Monasterzyska wczoraj i dziś [03/2006]