Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numerami

[02/1995] Krzyżewski Tadeusz, Księga humoru lwowskiego
[01/1996] Ślusarek Krzysztof, Drobna szlachta w Galicji
[01/1996] Świeżawski Stefan, Wielki przełom. 1907–1945, W Nowej rzeczywistości. 1945–1965, Owoce życia. 1966–1988
[01/1996] Hornung Zbigniew, Jan de Witte
[01/1996] Solak Bolesław Jan, Joga słońca
[01/1996] Faron Bolesław, Jama Michalika. Przewodnik literacki
[01/1996] Jankowski Stanisław M., Kwadrans na Zamarstynowie
[02/1996] Żarnowski Adam, Wizytówki miast kresowych
[02/1996] Kalendarz Beskidzki
[03/1996] Inglot Mieczysław, Polska kultura litercka Lwowa lat 1939–1941; Ze Lwowa i o Lwowie
[03/1996] Kozłowski Adam, Lwów – wizja utraconego miasta
[03/1996] Marszałek A., Repertuar Teatru Polskiego we Lwowie, 1875–1881; Repertuar Teatru Polskiego we Lwowie, 1881–1886
[03/1996] Szydłowska M., Repertuar Teatru Polskiego we Lwowie, 1886–1894; Cenzura teatralna w Galicji doby autonomicznej, 1867–1918
[04/1996] Ostrowski Jan, Materiałów do dziejów sztuki sakralnej na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej
[04/1996] Stolarczyk Marian, Działalność lwowskiej Centralnej Rady Narodowej
[04/1996] Riedl Tadeusz, We Lwowie. Relacje
[04/1996] Brzęk Gabriel, Muzeum im. Dzieduszyckich i jego twórca
[04/1996] Krawczyk Jerzy, Galicyjskie szkolnictwo zawodowe w latach 1860–1918
[01/1997] Anczarski Józef, Kronikarskie zapisy z lat cierpień i grozy w Małopolsce Wschodniej
[01/1997] Hryciuk Grzegorz, Gazeta Lwowska. 1941–1944
[01/1997] Biblioteka Złoczowska
[01/1997] Dutkiewicz Teresa, Gdzie jesteś Ojczyzno. Antologia wierszy współczesnych poetów polskich zamieszkałych na Ukrainie
[01/1997] Masior Jerzy, Nasłonecznienie
[01/1997] Hollanek Adam, Pacałycha. Zakopiańskie wspomnienia
[02/1997] Wulecki Lucjan, Kościół św. Antoniego we Lwowie. Zarys historii i opis
[02/1997] Biriułow Jurij, Secesja we Lwowie
[02/1997] Lenkiewicz Stefan, Dawnymi szlakami Gorganów
[02/1997] Szolginia Witold, Z niebios nad Lwowem
[02/1997] Mazur Grzegorz, »Burza« w Polsce Południowej
[02/1997] Błoński Jan, Mikołaj Sęp-Szarzyński a początki baroku
[02/1997] Gruchała Janusz, Mikołaj Sęp-Szarzyński. Poezje
[03/1997] Garlicki Marian, Z medycyną od Lwowa do Warszawy
[03/1997] Ulam Stanisław M., Przygody matematyka
[03/1997] Kubalski Edward, Z przeżyć i wspomnień sokolich
[03/1997] Obercowa Maria, Z wycieczką do Lwowa? Z wycieczką do mego domu?
[03/1997] Fabiańska Anna, Mój pamiętnik
[03/1997] Krętosz Józef, Archidiecezja Lwowska obrządku łacińskiego w okresie józefinizmu
[03/1997] Biliński Piotr, Dzieje Katedry Wawelskiej
[04/1997] Matwijów Maciej, Walka o lwowskie dobra kultury w latach 1945–1948
[04/1997] Juzwenko Bernard, Syn Ziemi Podolskiej
[04/1997] Wyczawski Hieronim Eugeniusz i Murawiec Wiesław Franciszek, Święty Jan z Dukli
[04/1997] Wołczański Józef, Nieznana korespondencja arcybiskupów metropolitów lwowskich Józefa Bilczewskiego z Andrzejem Szeptyckim w czasie wojny polsko-ukraińskiej 1918–1919
[04/1997] Ślusarczyk Franciszek, Ideał chrześcijanina i sposób jego realizacji w kaznodziejskim przekazie Abpa Józefa Bilczewskiego (1860–1923)
[04/1997] Lewicki Roman, Polscy studenci żołnierze we Włoszech. 1945–1947
[04/1997] Kukiz Tadeusz, Madonny Kresowe I
[01/1998] Bartyński Andrzej, Wróć bo czereśnie...
[01/1998] Ostrowski Jan K., Lwów. Dzieje i sztuka
[01/1998] Adamczyk Danuta, Polskie społeczne placówki wydawnicze we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej
[01/1998] Czernera Olgierda, Lwów na dawnej rycinie i planie
[01/1998] Bujak Adam, Lwów–Lwiw–Leopolis
[01/1998] Architektura Lwowa XIX wieku
[01/1998] Otko Natalia, Jestem...
[01/1998] Fabiański Tadeusz, Na skraju dzikich pól, Marszanielka
[01/1998] Maresz Barbara, Występy gościnne w teatrze polskim. Z dziejów życia teatralnego Krakowa, Lwowa i Warszawy
[01/1998] Poliszczuk Wiktor, Ocena polityczna i prawna OUN-UPA, Gorzka prawda. Zbrodniczość OUN-UPA
[01/1998] Węgierski Jerzy, Mazur Grzegorz - Konspiracja Lwowska 1939–1944. Słownik biograficzny
[02/1998] Trajdos Tadeusz M., Inskrypcje historyczne fary w Drohobyczu
[02/1998] Polak Tadeusz, Zamki na Kresach
[02/1998] Brykowski Ryszard, Zabytki kultury polskiej poza granicami kraju
[02/1998] Leszek Mazepa, Musica Galiciana
[03/1998] Lenczewski Tomasz, Genealogia rodów utytułowanych w Polsce
[03/1998] Górzyński Sławomir, Nobilitacje w Galicji w latach 1772–1918
[03/1998] Wątor Adam, Ziemianin – polityk Tadeusz Cieński 1856–1925. Z dziejów konserwatyzmu wschodniogalicyjskiego
[03/1998] Ostrowski Jan, Kościoły i klasztory rzymskokatolickich dawnego województwa ruskiego
[03/1998] Petrowicz T., Od Czarnohory do Białowieży i Zaczęło się w Czarnohorze
[03/1998] Langer Jiri, Dziewięć bram
[03/1998] Grynberg Henryk, Drohobycz, Drohobycz
[03/1998] Śliczna Gwiazda Miasta Lwowa Maryja
[04/1998] Orłowicz Mieczysław, Ilustrowany Przewodnik po Galicji
[04/1998] Gudowski Janusz, kraińskie Beskidy Wschodnie
[04/1998] Zabytki sztuki polskiej na dawnych Kresach Wschodnich
[04/1998] In propria persona. Malarzy polskich portret własny
[04/1998] Axer Erwin, Ćwiczenia pamięci
[04/1998] Widziałem. Szkic do Nicości
[04/1998] Walewander Edward, Katolicyzm na wschód od Bugu. Fakty i nadzieje
[05/1998] Fras Zbigniew, Demokraci w życiu politycznym Galicji w latach 1848-1873
[05/1998] Łukomski Grzegorz, Partacz Czesław, Polak Bogumił, Wojna polsko-ukraińska 1918–1919
[05/1998] Klimecki Michał, Lwów 1918–1919
[05/1998] Polak Bogumił, Walka o polską granicę wschodnią 1918–1921. Wybór źródeł
[05/1998] Hupert Witold, Zajęcie Małopolski Wschodniej i Wołynia w roku 1919
[05/1998] Cieślikowa Agnieszka, Prasa okupowanego Lwowa
[05/1998] Głowacki Albin, Sowieci wobec Polaków na Ziemiach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1939–1941
[05/1998] Poliszczuk Wiktor, Posłanie do Braci Polaków
[05/1998] Karaś Marcin, Szlakiem zesłańców. Szesnaście trudnych lat 1944-1959
[05/1998] Studziński Adam, Wspomnienia kapelana Pułku 4. Pancernego „Skorpion” spod Monte Cassino
[01/1999] Nicieja Stanisław S., Łyczaków – dzielnica za Styksem
[01/1999] Wasylkowski Janusz, Rocznik Lwowski IV
[01/1999] Grodziski Stanisław, Wzdłuż Wisły, Dniestru i Zbrucza. Wędrówki po Galicji dyliżansem, koleją, samochodem
[01/1999] Ostrowski Jan, Kresy bliskie i dalekie
[01/1999] Sudę Józef i Sokół Jan, Polska okupantem?
[01/1999] Rakowski Stanisław, Wspomnienia z Kresowej Osady Kościuszkówki na Podolu
[01/1999] Hordt Henryk, Piękno utraconej ziemi
[01/1999] Wieleżyński Lech, Naftowiec
[01/1999] Wilgusiewicz Władysław, Energetycy lwowiacy na Śląsku
[01/1999] Jakubowska Urszula, Mit lwowskiego batiara
[01/1999] Biblioteka Złoczowska – Zeszyty Złoczowskie
[01/1999] Gołaś-Furgalska Anna, Dzieje jednej rodziny. Lwów 1939–1945
[01/1999] Hlib Emil, Moje chodzenie po Lwowie (do 1945 r.)
[01/1999] Popławski Zbysław, Wykaz pracowników naukowych Politechniki Lwowskiej w latach 1844 – 1945
[02/1999] Ostrowski Jan, Sztuka Kresów Wschodnich
[02/1999] Bieńkowska Barbara, Biblioteki na Wschodnich Ziemiach II Rzeczypospolitej. Informator
[02/1999] Paszkiewicz Urszula, Inwetarze i katalogi bibliotek z Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej
[02/1999] Brykowski Ryszard i Ruszczyk Grażyna, Zabytki Województwa Stanisławowskiego. Wykaz z lat 1920–29
[02/1999] Pijaj Stanisław, Archiwa rodzinne i majątkowe w zbiorach państwowych we Lwowie. Informator
[02/1999] Kukiz Tadeusz, Madonny Kresowe i inne obrazy sakralne z Kresów w diecezji opolskiej
[02/1999] Tymosz Stanisław, Synod archidiecezji lwowskiej z roku 1765
[02/1999] Gąsowski Tomasz, Ronikier Jerzy i Zalewski Zdzisław, Bitwy polskie
[02/1999] Bober Alicja, Tęsknotą pisane
[02/1999] Masior Jerzy, Czas bywa ciszą
[02/1999] Nowacki Roman, Oswald Balzer (1858–1933)
[03/1999] Ostrowski Jan, Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej
[03/1999] Chrząszczewski Jacek, Ormiańskie świątynie na Podolu
[03/1999] Cielątkowska Romana, Architektura i urbanistyka Lwowa II Rzeczypospolitej
[03/1999] Zaleski Jan, Polszczyzna Kresów Południowo-wschodnich. Język Aleksandra Fredry i inne studia
[03/1999] Madyda Aleksander, Zygmunt Haupt. Życie i twórczość literacka
[03/1999] Sobków Michał, Koropiec nad Dniestrem
[03/1999] Eminowicz Marek, Rodzina Eminowiczów
[03/1999] Kossowski Tadeusz, Życie i twórczość Witolda Habdank-Kossowskiego
[03/1999] Brykowski Ryszard, Kołomyja
[04/1999] Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej
[04/1999] Bayger Jan A., Powiat trembowelski. Szkic geograficzno-historyczny i etnograficzny
[04/1999] Trajdos Tadeusz, Uposażenie klasztoru dominikanów lwowskich w średniowieczu
[04/1999] Pawlina Piotr, Tajoj, ta Lwów. Lwowskie opowieści Kazimierza Wesołowskiego
[04/1999] Bulzacki Krzysztof, Zawsze wierni Tobie, Polsko
[04/1999] Hannowa Anna, Miesiące mojego życia
[04/1999] Augustyn-Puziewicz Janina, Lwów. Wspomnienie lat szczęśliwych
[04/1999] Kozłowski Maciej, Zapomniana wojna
[04/1999] Kukiz Tadeusz, Madonny Kresowe i inne obrazy sakralne z Kresów w archidiecezji wrocławskiej i diecezji legnickiej
[05/1999] Ziejka Franciszek, Panorama Racławicka
[05/1999] Aleksander Batowski, Diariusz wypadków 1848 roku
[05/1999] Ślipiec Jeremiasz, Lwów 1–22 listopada 1918 roku
[05/1999] Ludwik Mroczek,Spór o Galicję Wschodnią 1914–1923
[05/1999] Ciesielski Stanisław, Życie codzienne polskich zesłańców w ZSRR w latach 1940–1946. Studia
[05/1999] Władysław Żołnowski, Matka Boża Buszczecka i jeźdźcy Apokalipsy
[05/1999] Mironowicz Jan, Więzień Gułagu
[05/1999] Leinwand Artur, Dokumenty obrony Lwowa 1939
[05/1999] Zawadzka Anna, Harcerstwo żeńskie na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej 1911–1945
[05/1999] Zator-Przytocki Józef, Pamiętniki z lat 1939–1956
[01/2000] Zeszyty Literackie 4/99
[01/2000] Stefan Miśnic ks, Dar nawrócenia. Doświadczenie łaski w procesie nawrócenia Eugeniusza Romera
[01/2000] Wierni Bogu i Polsce Drohobyczanie
[01/2000] Piotr Kozarski, Tadeusz Swata, Żółkiew
[01/2000] B. Biedrońska-Słotowa, Andrzej Pisowicz, Jerzy Petrus, Ormianie polscy. Odrębność i Asymilacja
[01/2000] Mieczysława Piotrowska, Supełki Tęsknoty
[01/2000] Krzyżewscy Krystyna i Tadeusz, Przysmaki lwowskie
[01/2000] Stefan Mróz, Renata Kuźmińska, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich - Oddział Kłodzko. Dziesięć lat działalności 1988-1998
[02/2000] Krasny Piotr, Sztuka dawnej Ziemi Chełmskiej i Województwa Bełskiego
[02/2000] Bonusiak Andrzej i Stolarczyk Marian, Galicja w 1848 roku. Demografia, działalność polityczna i społeczna, gospodarka i kultura
[02/2000] Petrus Jerzy, Lwowska Katedra obrządku łacińskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
[02/2000] Broński Krzysztof, Rozwój społeczno-gospodarczy Stanisławowa w latach 1867–1939
[02/2000] Wilgusiewicz Władysław, Energetycy kresowiacy na Śląsku
[02/2000] Zaleski Jan, Kronika życia
[03/2000] Tylus Stanisław, Fundacje kościołów parafialnych w średniowiecznej archidiecezji lwowskiej
[03/2000] Hałuniewicz Zygmunt, Zostaje tylko pamięć. Listy z łagrów 1947–1953
[03/2000] Juzwa Józef, Zagłada Czerwonogrodu
[03/2000] Gowarzewski Andrzej, Lwów i Wilno w ekstraklasie. Dzieje polskiego futbolu kresowego
[03/2000] Masior Jerzy, Widnokręgi do powtórzenia
[03/2000] Marszałek Agnieszka, Lwowskie przedsiębiorstwa teatralne lat 1872–1886
[03/2000] Waruszyński Zbigniew, Dewajtis 2
[04/2000] Bonusiak Andrzej, Lwów w latach 1918–1939
[04/2000] Trela-Mazur Elżbieta, Sowietyzacja oświaty w Małopolsce Wschodniej pod radziecką okupacją 1939–1941
[04/2000] Juzwenko Bernard, Syn Ziemi Podolskiej. Wspomnienia, relacje
[04/2000] Kubasik Adam, Arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego wizja ukraińskiego narodu, państwa i cerkwi
[04/2000] Wołczański Józef, Lwowska sufragania Jana Puzyny w opinii biskupa Leona Wałęgi
[04/2000] Klimecki Michał, Czortków 1919
[04/2000] Korfel Jerzy, Włodzimierz Zagórski (Chochlik)
[04/2000] Wasylkowski Janusz, Lwowskie misztygałki
[04/2000] Wasylkowski Janusz, Lwowska piosenka na wojennym szlaku
[04/2000] Waligóra Jacek, Z życiem jest jak z bajką
[05/2000] Wigierski Mirosław, Ze Lwowa na Kołymę
[05/2000] Petryk-Głowacka Elżbieta, Kalejdoskop życia
[05/2000] Karasowski Kasper Kazimierz, Wspomnienia z zesłania
[05/2000] Szeremeta Bronisław, Związek Walki Zbrojnej zwalczany przez NKWD we Lwowie 1939–1941
[05/2000] Goldziński Zygmunt, Na zachód od Lwowa. Kompania Milczyce
[05/2000] Kowalów Witold J., Zmartwychwstały Kościół
[05/2000] Malinowski Mieczysław i Kołosok Bogdan, Zarys dziejów diecezji łuckiej oraz katedry św. Piotra i Pawła w Łucku
[05/2000] Warachim Hieronim, Duchowa sylwetka Sługi Bożego o. Serafina Kaszuby
[05/2000] Gusławska Jadwiga, Krzemieniec i okolice
[05/2000] Sheybal Stanisław, Wspomnienia 1891–1970
[05/2000] Cieślikowa Agnieszka J., Oddziały Legii Kobiet 1918–1922
[01/2001] Herbert Zbigniew, Labirynt nad morzem
[01/2001] Odojewski Włodzimierz, Oksana
[01/2001] Karolczak Kazimierz, Dzieduszyccy. Dzieje rodu. Linia poturzycko-zarzecka
[01/2001] Kozielecki Józef, Banach – geniusz ze Lwowa
[01/2001] Milo Anstadt, Dziecko ze Lwowa
[01/2001] Kukiz Tadeusz, Madonny Kresowe
[01/2001] Stopka Krzysztof, Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej
[01/2001] Matiuchina Aleksandra, W sowieckim Lwowie. Życie codzienne miasta w latach 1944–1990
[01/2001] Emmerling Danuta, Lwów na dawnej kartce pocztowej 1896–1939
[02/2001] Hemar Marian, To, co najważniejsze
[02/2001] Janicki Jerzy, Czkawka
[02/2001] Budzyński Wiktor, Rozmówki Panów Aprikosenkranza i Untenbauma
[02/2001] Nicieja Stanisław S., Zadwórze, polskie Termopile
[02/2001] Kosyra-Cieślak Hanna, Pani nasza Jazłowiecka
[02/2001] Skałat czasu pokoju i wojny. Miasto, ludzie, obyczaje i wydarzenia widziane oczyma ówczesnych nastolatków
[02/2001] Ostrowski Jan prof., Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich...
[02/2001] Kaliszuk Jadwiga, Sztuka Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej XVI–XVIII w
[02/2001] Wołczański Józef ks., Świątynie na Wołyniu
[03/2001] Jaworska M. Stefania Gertruda, Dzieje Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w latach 1884–1939
[03/2001] Kowalow ks. Witold Józef, Sursum corda – W górę serca
[03/2001] Budzyński Zdzisław i Przyboś Kazimierz, Polska południowo-wschodnia w epoce nowożytnej. Źródła dziejowe
[03/2001] Otko Natalia, Mitogramy – Suita lwowska
[03/2001] Biriulow Jurij, Lwów. Turystyczne mapy miasta
[04/2001] Wingralk Jan Wojciech, Tam gdzie lwowskie śpią Orlęta...
[04/2001] Ciesielski Stanisław, Hryciuk Grzegorza i Srebrakowski Aleksander, Masowe deportacje radzieckie w okresie II wojny światowej
[04/2001] Chamiec Anna, Śmigiel Krystyna i Gołąbek M. Wanda Edyta, Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939–1947, tom XV
[04/2001] Pollack Martin, Po Galicji. O chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach
[05/2001] Siemaszko Władysław i Ewa, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945
[05/2001] Hermaszewski Władysław, Echa Wołynia
[05/2001] Wierzbanowska-Kawalec Irena, Do szczęśliwej rzeki dwa razy nie wejdziesz
[05/2001] Kasprzak Jan J., Polacy w walce o niepodległość Ukrainy 1920
[05/2001] Matyszewski Tomasz, Listy sercem pisane
[05/2001] Buziewicz Mieczysław, Stąd nasz ród
[05/2001] Prokop Krzysztof Rafał, Sylwetki biskupów łuckich
[05/2001] Lanckorońska Karolina, Wspomnienia wojenne
[05/2001] Kotarska Elżbieta, Proces Czternastu
[01/2002] Kukiz Tadeusz, Obrazy sakralne z Kresów w diecezjach Polski
[01/2002] Orman Elżbieta, Henryk Wereszycki. Historia w życiu historyka
[01/2002] Madurowicz-Urbańska Helena, Franciszek Bujak. O nowy kształt historii
[01/2002] Hoff Jadwiga, Działalność wyzwoleńcza
[01/2002] Budzyński Wiesław, Schulz pod kluczem
[01/2002] Kiryk Feliks, Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu
[01/2002] Dichter Wihelm, Koń Pana Boga
[01/2002] Wawryszyn Ludwik, Województwo tarnopolskie i jego zabytki do 1939 roku
[01/2002] Dubicki Tadeusz i Spruch Krzysztof, Przedmoście rumuńskie – wrzesień 1939
[01/2002] Masior Jerzy, Nowe piosenki lwowskie
[01/2002] Pankowicz Andrzej i Wojtycz Janusz, Skauting polski w Galicji w latach 1911–1918
[01/2002] Wachowicz Barbara, Druhno Oleńko! Druhu Andrzeju!
[02/2002] Smyczyńska Lidia, Cmentarz Obrońców Lwowa. Mortui sunt ut liberi vivamus
[02/2002] Ostrowski Jan, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego
[02/2002] Stążka Władysław, Lwowsko-Kresowe korzenie wyższych uczelni Lublina
[02/2002] Ena Maria S., Gdzie miłość dojrzewała do bohaterstwa
[02/2002] Kramarz Henryka, Tadeusz Rutowski. Portret pozytywisty i demokraty galicyjskiego
[02/2002] Jawor Grzegorz, Osady prawa wołoskiego i ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej w późnym średniowieczu
[02/2002] Sudolski Zbigniew, Walka z życiem. Korespondencja lwowskiej rodziny Wildów
[02/2002] Kamiński Tadeusz, Tajemnica Czarnego Lasu
[02/2002] Klimpel Stanisław, W dolinie Wyrwy; W dolinie Pełtwi
[03/2002] Biriulowa Jurija, Lwów. Ilustrowany przewodnik
[03/2002] Ostrowski Jan K. i Petrus Jerzy T., Podhorce. Dzieje wnętrz pałacowych i galerii obrazów
[03/2002] Sura Jan, Panteon Narodowy Żołnierzy Armii Krajowej Polskich Kresów Wschodnich. Folder-Przewodnik
[03/2002] Karolczak Kazimierz, Lwów, miasto, społeczeństwo, kultura
[03/2002] Lesław Będkowski, Adam i Bogusława Krupowie, Borysław w okruchach wspomnień
[03/2002] Ziębik Andrzej, Szymczyk Józef, XXX-lecie Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej
[03/2002] Zaleski-Isakowicz Tadeusz Ks., Słownik biograficzny duchownych ormiańskich w Polsce
[03/2002] Balukiewicz Małgorzata, Protektoraty lwowskie
[03/2002] Klisiewicz Edward, Nazwy miejscowe Tarnopolszczyzny (motywacja – geneza – struktura)
[03/2002] Gąsowski Tomasz, Państwo polskie wobec Polaków na Wschodzie
[03/2002] Chwastowska-Bystram Wanda, W czepku urodzona
[03/2002] Głąbiński Stanisław, W cieniu Ojca
[03/2002] Jaworski Zygmunta Jana, Łuk białej drogi
[04/2002] Kukiz Tadeusz, Suplement
[04/2002] Strojny Aleksander, Lwów. Miasto Wschodu i Zachodu
[04/2002] Trajdos Tadeusz M. i Zaucha Tomasz, Drohobycz miasto królewskie i jego kościoły
[04/2002] Paczkowski Andrzej, Jeńcy obozu lwowskiego
[04/2002] Janów Jan, Słownik huculski
[04/2002] Dawne Pokucie i Huculszczyzna w opisach cudzoziemskich podróżników
[04/2002] Brodzkie Zeszyty Biograficzne
[01/2003] Proksa Michał, Studia nad zamkami i dworami Ziemi Przemyskiej od połowy XIV do początków XVIII wieku
[01/2003] Schleyena Kazimierza, Lwowskie gawędy
[01/2003] Kołosok Bohdan, Kościół Katedralny Łucki
[01/2003] Szocki Józef, Księgozbiory domowe w Galicji Wschodniej 1772–1918
[01/2003] Wojtycza Janusz, Wspomnienia harcerzy – uczestników obrony Lwowa we wrześniu 1939 roku
[01/2003] Nahlik Kazimierz, We Lwowie i na Pokuciu. Ścieżki mojej młodości
[01/2003] Ukraina przyjmuje Papieża
[01/2003] Hauser Zbigniew i Tokarski Jacek, Ilustrowany przewodnik po Ukrainie
[02/2003] Majki Jędrzej, Kresy. Śladami naszych przodków
[02/2003] Marcinek Roman, Polska – Kresy Wschodnie
[02/2003] Jacek Malczewski w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki
[02/2003] Czuba Tadeusz, Gotycka Archikatedra łacińska we Lwowie
[02/2003] Jarowiecki Jerzy, Kraków–Lwów. Książki, czaopisma, biblioteki XIX i XX wieku
[02/2003] Riedl Tadeusz, Lwów w pamięci i fotografii
[02/2003] Heintsch Paweł ks., Przedmioty
[02/2003] Solecka Janina, Wyszli z Andersem
[02/2003] Warachim Hieronim o., Apostoł Kościoła milczenia o. Serafin Kaszuba OFM Cap
[02/2003] Kołtun Krzysztof, Wołyńska Litania
[03/2003] Maresz Barbara, Ze Lwowa do Katowic. Przedwojenne księgozbiory lwowskie i kresowe w Bibliotece Śląskiej
[03/2003] Barczyk W., Gołębiowski A., Łańcucki E., Pietraszyn E., Stopa J., Wyrozumski W., Skałat – czas pokoju i wojny. Wspomnień księga druga
[03/2003] Kowalczuk Jerzy, Wyższa Szkoła Realna we Lwowie i jej przekształcenia; II Szkoła Realna we Lwowie
[03/2003] Dabulewicz-Rutkowska Jadwiga, Poezja, proza i dramat. Pamiętnik nastolatki. Lwów 1939–1941
[03/2003] Opałek Mieczysław, Ze wspomnień lwowskiego bibliofila
[04/2003] Wołczański Józef ks. prof., Pasterz i Twierdza
[04/2003] Wołczański Józefa ks., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1939
[04/2003] Kulikowicz-Dutkiewicz Teresa, Cena tożsamości
[04/2003] Wagner Arkadiusz, Sztuka ekslibrisu na Kresach Wschodnich
[04/2003] Bilska Miriam s., Nowenna i Litania do bł. ks. Zygmunta Gorazdowskiego
[04/2003] Franaszek Piotr, Zdrowie publiczne w Galicji w dobie autonomii (wybrane problemy)
[04/2003] Jurecka-Krzyżanowska Renata, Mój Ojciec
[04/2003] Turzański Kazimierz, Eksterminacja ludności polskiej na Trembowelszczyźnie w latach 1939–1946
[04/2003] Żołnierze Wołynia. Powojenna działalność 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK
[05/2003] Kulińska Lucyna, Martyrologia polskich dzieci na Kresach RP 1942–1945
[05/2003] Sura Jan, Panteon Narodowy Żołnierzy Armii Krajowej Polskich Kresów Wschodnich
[05/2003] Kowalów Witold Józef Ks., Szkice z dziejów kościelnych
[05/2003] Wernik Romuald, Habit i nagan
[05/2003] Bukowiński Władysław ks., Spotkałem człowieka
[0S/2003] Żurakowski Stanisław Ludwik, LISTY Z KATYNIA
[03/2004] Paczkowski Andrzej, Prasa polska w latach 1918–1939
[03/2004] Janicki Jerzy, Kluczyk Yale
[04/2004] Rocznik Lwowski 2003, red. Janusz Wasylkowski
[04/2004] Betlej Andrzej, Paweł Giżycki SJ – architekt polski XVIII wieku
[04/2004] Siedlar-Kołyszko Teresa, Reportaże z ziem I i II Rzeczypospolitej: Od Kircholmu po Jałtę
[04/2004] Sapieżyna Matylda, My i nasze Siedliska
[04/2004] Stemler Franciszek, Ludzie Doliny
[04/2004] Wajman Jan, Urodzeni na Dolińskiej Ziemi, tom II
[04/2004] Krzyżanowski Jerzy R., Myślę że wrócę kiedyś...
[04/2004] Majka Jędrzej, Ostatni dzień Lwowa
[04/2004] Jenner Zygmunt, Wyrwane kartki...
[01/2005] Rodziewicz Bogdan (red.), Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu
[01/2005] - Wyd. BOSZ, Jacek Malczewski. Dzieła ze zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki
[01/2005] Stanek Zofia, Listy z Syberii. Lata 1951–1957
[01/2005] Zwarycz Zbigniew, W syberyjskiej szkole
[01/2005] Korabiewicz Wacław, Serce w dłoniach
[01/2005] Żakowicz Aleksander (red.), Dawna fotografia lwowska 1839–1939
[01/2005] Sibiga Jadwiga, Tam i tu
[01/2005] Kukiz Tadeusz, Od Redakcji + książki prof. B. Hadaczka
[01/2005] Masłowśki Witalij, Z kim i przeciw komu walczyli nacjonaliści ukraińscy w latach II wojny?
[01/2005] Koporowski Marek A., Wołynia dzień dzisiejszy
[01/2005] -, Inne interesujące pozycje
[02/2005] Żyromski Stanisław M., Historia jednej kresowej rodziny
[02/2005] Kubow Władysław, Terroryzm na Podolu
[02/2005] Brzuchański Rafał ks., Moje miasteczko Brzozdowce
[02/2005] Hussak Tadeusz, Podole. Młodość i nostalgia
[02/2005] Jędrysiak Tadeusz, Truskawiec, perła zdrojowisk Ukrainy
[02/2005] Błachowski Aleksander, Bułhakowa Ludmiła, Zapomniane skarby.. Stroje ludowe...
[02/2005] Dobrowolski Władysław, Oni walczyli o Polskę, Ukrainę... i Europę
[02/2005] Rada Ochrony Paięci Walk i Męczeństwa, Przeszłość i Pamięć (nr 30–31, 2004 r.)
[02/2005] Kukiz Tadeusz, Łopatyn, dzieje i zabytki
[02/2005] Maresz Barbara, Biblioteka Teatru Lwowskiego
[02/2005] Warachim Hieronim o., Kapucyńska odyseja przez Podole i Wołyń
[02/2005] Olbromski Mariusz, Poemat jednej nocy
[02/2005] Marcinek Roman, Polska – Kresy Wschodnie oraz Kresy – Lwów
[02/2005] Ostrowski Jan K., Kościoły i klasztory Lwowa z wieków XIX i XX
[02/2005] Wasylkowski Janusz, Rocznik Lwowski
[02/2005] - Wyd. Kluszczyński, Dwa głosy o Encyklopedii Kresów
[03/2005] Turowski Gabriel, Ilustrowany leksykon polskich świętych, błogosławionych i sług Bożych
[03/2005] Jackowska Jadwiga, Leopolis Semper Fidelis
[03/2005] Wypych-Gawrońska Anna, Lwowski teatr operowy i operetkowy w latach 1872–1918
[03/2005] Purchla Jacek, Kraków i Lwów w cywilizacji europejskiej
[03/2005] Marcinek Roman, Polska – Kresy Wschodnie 2
[03/2005] Tow. Miłośników Wołynia i Polesia, Wołyń naszych przodków. Śladami życia. Czas zagłady
[03/2005] Przybylski Ryszard, Krzemieniec. Opowieść o rozsądku zwyciężonych
[03/2005] Gierowska Kałłaur Joanna, Zarząd cywilny Ziem Wschodnich
[03/2005] Nykołyszyn Jurij, Elegie Lwowa
[03/2005] Pyłypiuk Wasyl, Gdzie szum potoków i świerków – Iwano-frankowszczyzna
[03/2005] - Wyd. „Manuskrypt”, Żółkiew
[03/2005] Bojczun Lubomyr, Tarnopol na przestrzeni lat
[03/2005] Fecjak Igor, Dawny Drohobycz
[03/2005] Pidperygor Zenobij, Jaworowszczyzna oraz W kraju Czeremoszu i Prutu
[04/2005] Dybek Elżbieta, Lokacje na prawie niemieckim w Ziemi Przemyskiej w latach 1345–1434
[04/2005] Tokarski Jacek, Lwów i okolice
[04/2005] Miliński Jacek, Pułkownik Czesław Mączyński 1881–1935
[04/2005] Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej (seria)
[04/2005] Korzeń Jerzy (red.), Pamięć Narodowa
[04/2005] Bursztyńska Halina, Od strony Kresów
[04/2005] Smirnow Jerzy, Jadwiga Horodyska. Życie i twórczość artystyczna
[04/2005] Allerhand Maurycy i Leszek, Zapiski z tamtego świata
[04/2005] Morawska Krystyna, Ciekawe czasy, ciekawi ludzie
[04/2005] Jóźkow Franciszek, Moja rzeka coraz dłuższa
[04/2005] Buczek Marian ks. bp, Sedelnyk Ihor, Archidiecezja Lwowska obrządku łacińskiego. Opowieść ilustrowana. Tom 1. Parafie, kościoły oraz kaplice
[04/2005] Kotłobułatowa Irina, Lwiwski skarbnicy – rzecz o lwowskich bankach do II wojny światowej
[01/2006] Makowski Stanisław, Krzemieniec. Ateny Juliusza Słowackiego
[01/2006] Bator Juliusz, Wojna galicyjska. Działania armii austro-węgierskiej na froncie północnym (galicyjskim) w latach 1914–1915
[01/2006] Karolewitz Robert F., Fenn Ross S., Wojna 1920 r.
[01/2006] Józef Krętosz, Pawłowiczowa Maria, Lista strat wśród duchowieństwa Metropolii Lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1939–1945
[01/2006] Kosętka Halina (red.), Kraków–Lwów. Książki–czasopisma–biblioteki
[01/2006] Wojnar Eugeniusz, Nie przeminęło z czasem
[01/2006] Sołtysiewicz M., Nekropolia na Łyczakowie
[01/2006] Ostrowski Jan K., XIII tom Materiałów do dziejów sztuki sakralnej
[01/2006] Drelicharz Wojciech, Inskrypcje polskich grobów na cmentarzach Podola, I tom
[01/2006] Widacki Jan (red.), Kresy w oczach oficerów KOP
[01/2006] Rylski Eustachy, Warunek
[01/2006] Karolewitz Robert F. i Fenn Ross S; Cooper Merian, Dług honorowy
[02/2006] Janaczek Andrzej, Album Civium Leopoliensium
[02/2006] Wołczański Józef, ks., Eksterminacja narodu polskiego i Kościoła rzymskokatolickiego przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1939––1945. Materiały źródłowe, cz. I
[02/2006] Ciesielski Stanisław, Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej. Przekształcenia struktury narodowościowej 1931–1948
[02/2006] Ordonówna Hanka, Tułacze dzieci
[02/2006] Hauser Zbigniew, Podróże po cmentarzach Ukrainy – dawnej Małopolski Wschodniej
[02/2006] Kowalski Stanisław J., Powiat buczacki i jego zabytki
[02/2006] Smirnow Jurij i Jadwiga, Bazylika Metropolitalna obrządku łacińskiego i kaplica Boimów we Lwowie
[02/2006] Kobak Zygmunt, Z Wysokim Zamkiem za pan brat
[02/2006] Soczyńskiego Alf (Alfons), Kresy. Przywracanie pamięci
[02/2006] Lanckorońska Karolina, Szkice wspomnień
[02/2006] Pałach Stanisław, ks., Ksiądz Stanisław Stojałowski. Obrońca Ludu Polskiego
[02/2006] Data Edward, ks., Kochali młodzież – zginęli za wiarę
[02/2006] Białowąs Jan, Żył i umarł dla innych
[02/2006] Szklarz Władysław, Buczaczanie piszą wiersze
[02/2006] Kulińska Lucyna, Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludności polskich Kresów w latach 1943–1947. Dokumenty i materiały zgromadzone przez działaczy i członków KZW
[02/2006] Kozicki Andrzej i Białostocki Stefan, Szemrany światek starego Lwowa
[03/2006] Żyromski Zbigniew, Monasterzyska wczoraj i dziś
[03/2006] Platowska-Sapetowa Inga, Cudowny Obraz NP Maryi Łaskawej z Archikatedry Lwowskiej w Prokatedrze w Lubaczowie
[03/2006] Pempel Stanisław, O czym szemrze Pełtew
[03/2006] Dziemiańczuk Włodzimierz, Wybaczyć nie znaczy zapomnieć
[03/2006] Leliwa Słotwiński-Konstantey, Katechizm poddanych galicyjskich o prawach i powinnościach ich względem Rządu, Dworu i samych siebie
[03/2006] Biriulow Jurij, Tarnawiecka Maria, Tadeusz Dubicki: Piotr Tarnawiecki, architekt lwowski
[03/2006] Riedl Tadeusz, Chodząc po Lwowie
[03/2006] Taszycka Maria, Pasy wschodnie
[03/2006] Budzyński Wiesław, Miasto Schulza
[03/2006] Obertyńska Beata, Oko świata
[01/2007] Pater Tadeusz, ks., Listy o Kresach Południowo-Wschodnich
[01/2007] Białowąs Jan, Krwawa podolska wigilia w Ihrowicy w 1944 roku
[01/2007] Jaszczuk Paweł, Foresta Umbra
[01/2007] Motyl Bogdan W., Brzeżany, Żółkiew
[01/2007] Janas Aleksandra i Adam Wójcik, Alfred Majewski. Wielki Odnowiciel Zamków Polskich
[01/2007] Wołczański Józef, ks. prof, Księdza Ignacego Chwiruta wspomnienia o arcybiskupie Józefie Bilczewskim
[01/2007] Kotłobułatowa Irina, Lwów na dawnej pocztówce
[01/2007] Czarnecki Władysław, Wspomnienia architekta
[01/2007] Hlib Emil, Piosenki lwowskie i biesiadne
[02/2007] Ostrowski Jan, Materiały do dziejów sztuki sakralnej na Ziemiach Wschodnich dawnej Rzeczypospoltej
[02/2007] Kosętka Halina, Kraków–Lwów: książki–czasopisma–biblioteki
[02/2007] Lewicki Jakub, Między tradycją a nowoczesnością. Architektura Lwowa lat 1893–1918
[02/2007] Stawarz Andrzej, Niepodległość i Pamięć
[02/2007] Węgierski Jerzy, Lwów pod okupacją sowiecką 1939–1941
[02/2007] Jaworski Witold i Zaborny Piotr, Kresy, Kresy. Wspomnienia i szkice
[02/2007] Kulikowicz-Dutkiewicz Teresa, My, ludzie Lwowa
[02/2007] Nespiak Danuta i Orzeł Małgorza, Wrocław–Lwów, Lwów–Wrocław. Historia i współczesność
[02/2007] Kuriat Czesław, Galop do Wielkiego Lasu. Wołanie z Wołynia
[02/2007] Kasprowicz Bogdan St., Lwów sentymentalny.
[02/2007] Rudzki Michał, Notatnik wołyński
[03/2007] Majewska Włada, Z Lwowskiej Fali do Radia Wolna Europa
[03/2007] Draus Jan, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1946. Portret kresowej uczelni
[03/2007] Włodek Przemysław, Lwów
[03/2007] Szolginia Witold, Pudełko lwowskich wspomnień pełne
[03/2007] Nowobilski Andrzej, Fryderyk Pautsch. Portrety
[03/2007] Wandy Macedońskiej – Malarstwo i rysunek
[03/2007] Kasprowicz Bogdan, Daleko od Lwowa
[03/2007] Adamczyk Danuta, Polskie społeczne placówki wydawnicze we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej
[04/2007] Redzik Adam, Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939–1946
[04/2007] Trela-Mazur Elżbieta, Powojenne losy inteligencji kresowej
[04/2007] Jakimowicz Emilia i Miranowicz Adam, Stefan Banach. Niezwykłe życie i genialna matematyka
[04/2007] Kalinin Andrzej, I Bóg o nas zapomniał
[04/2007] Olbromski Mariusz Jerzy i Rafalska Bożena, Śladami słów skrzydlatych
[04/2007] Dąbkowski Henryk, Polesie – moja mała ojczyzna
[04/2007] Jabłonka Krzysztof, Wielkie bitwy Polaków
[04/2007] Polskie miejsca we Lwowie
[04/2007] Grzelak Cz. i Stańczyk H., Kampania polska 1939 roku
[04/2007] Tylko we Lwowie
[04/2007] Budzyński Andrzej, Pamiętników Polaków na wschodzie
[01/2008] Grodziska Karolina, Miasto jak brylant
[01/2008] Grodziska Karolina, Janina Reichert-Toth (1895–1986). Początek drogi artystycznej
[01/2008] Żaki Andrzej, Dzieje Świrza. Średniowiecze
[01/2008] Kapuściński Kazimierz Piotr, Zbrojne ramię Miasta Lwowa
[01/2008] Szklarz Władysław, Życiorysy Buczaczan
[01/2008] Gierczak Marek, Dzieje wsi Strzałkowice
[01/2008] Srokowski Stanisław, Nienawiść
[01/2008] Okoń Waldemar, Kresy w malarstwie
[01/2008] Rozmiłowski Juliusz, Udział Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w życiu naukowym i kulturalnym Poznania i Wielkopolski
[01/2008] Jaśniak Janusz, Święć się imię Twoje
[01/2008] Żołnierze Wołynia
[02/2008] Kukiz Tadeusz, Ziemia Radziechowska i ludzie stamtąd
[02/2008] Czerep Stanisław, II Brygada Legionów Polskich
[02/2008] Żupański Andrzej, Tragiczne wydarzenia za Bugiem i Sanem przed ponad sześćdziesięciu laty
[02/2008] Wyspiański Józef, Żołnierze ze świrskiego lasu
[02/2008] Karaś Marcin, Szlakiem zesłańców. Szesnaście trudnych lat w ZSRR 1944–1959
[02/2008] Olbromski Mariusz i Rafalska Bożena, Śladami słów skrzydlatych
[02/2008] Prokopa Krzysztof Rafał, Biskupi kamienieccy od średniowiecza do współczesności
[02/2008] Galusek Łukasz i Jurecki Michał, Kresy na nowo odkryte
[02/2008] Duda Roman, Lwowska szkoła matematyczna
[02/2008] Olesiak Zbigniew i Engel Zbigniew, Maksymilian Tytus Huber
[02/2008] Szczepańska Jolanta, Zawiła droga z Biłki Szlacheckiej do Strzelec Opolskich – wspomnienia
[02/2008] Szeremet Władysław, Stanisłówka. Wspomnienie o rodzinnej ziemi
[03/2008] Mazur Grzegorz, Jerzy Skwara, Jerzy Węgierski, Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946
[03/2008] Krętosz Józe­f, Pawłowiczowa Maria, Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939–1945
[03/2008] Podsiad Antoni, Madonny Kresowe u Golgoty Wschodu
[03/2008] Żupański Andrzej, Tragiczne wydarzenia za Bugiem i Sanem przed ponad sześćdziesięciu laty
[03/2008] Zielińska Nina, Towarzystwo Straży Kresowej 1918–1927
[03/2008] Tylko we Lwowie
[03/2008] Górska Aleksandra, Kresy
[03/2008] Petrus Jerzy T., Katedra Lwowska obrządku łacińskiego
[03/2008] Górzyńska Anna Teresa, Ukraińskie doświadczenia i refleksje. Spojrzenia polskiego nauczyciela
[03/2008] Paryl Władysław, Słownik gwary przesiedleńców ze wsi Tuligłowy koło Komarna
[03/2008] Wróbel Tadeusz, Ludzie Borysławia
[03/2008] Gębarowicz Mieczysław, Jan Andrzej Próchnicki (1553–1633), mecenas i bibliofil
[03/2008] Tucholska Krystyna, Kostuch Bożena, Huculszczyzna. Ceramika pokucka
[03/2008] Dębowska Maria, Materiały do dziejów diecezji łuckiej. Relacje o stanie dekanatów i parafii 1941–1944
[03/2008] Grabożak Paweł, Seminaria duchowne łucko-żytomierskiej diecezji 1798–1842
[03/2008] Rybczyńska Danuta, W cieniu historii
[03/2008] Karpacka-Nasiek Joanna, Moje Kresy dawniej i dziś
[04/2008] Czyż Anna Sylwia, Cmentarze dawnego powiatu borszczowskiego i Cmentarze dawnego powiatu czortkowskiego
[04/2008] Brzózka Adrian Wacław, Sny utraconej ziemi
[04/2008] Węgierski Jerzy i Mazur Grzegorz, Konspiracja lwowska 1939–1944. Słownik biograficzny
[04/2008] Domaszewska Teresa, równane z ziemią, z podtytułem: Dzieciństwo w Serednem i we Lwowie
[04/2008] Kościów Zbigniew, Brody. Przypomnienie kresowego miasta
[04/2008] Ginące piękno. Detal architektoniczny w zabytkach polsko-ukraińskiego pogranicza
[04/2008] Prohaśko Jurko, Śniadanko Natalka i Izdryk Jurij, Lwów. Trzy eseje
[04/2008] Dudrówna Zofia, Moja muzyka
[01/2009] Komar Żanna, Trzecie miasto Galicji
[01/2009] Olszański Tadeusz, Kresy Kresów. Stanisławów
[01/2009] Buraczyński Jan, Roztocze, dzieje osadnictwa
[01/2009] Bednarski Tadeusz Z., Krakowskim szlakiem Teodora Axentowicza
[01/2009] Ciepielowski Tomasz i Georgij Czlijanc, Lwowski Klub Krótkofalowców. Zarys dziejów
[01/2009] Kobryń Jerzy, Wspomnienia Sybiraków
[01/2009] Husak Tadeusz, Zakola pamięci. Sybiraka wspomnienia i refleksje
[01/2009] Fridrich Alojzego ks., Historie cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce
[01/2009] Lenkiewicz Antoni, Polskie zmagania z Rosją Sowiecką 1939–1989
[01/2009] Honongsman Jakub, Zagłada Żydów lwowskich
[01/2009] Niedzielko Romuald, Kresowa księga sprawiedliwych 1939–1945
[01/2009] Markowski Damian, Płonące Kresy
[01/2009] Trojan-Krzynowa Mieczysława, Miasto Busk i okolice na Kresach II Rzeczypospolitej, Busk
[01/2009] Wróbel Tadeusz, Ludzie Borysławia
[01/2009] Winnyczuk Jurij, Knajpy Lwowa
[02/2009] Bolesław Hadaczek, Historia literatury kresowej
[02/2009] Jerzy Starnawski, Sylwetki lwowskich historyków literatury
[02/2009] Księga Pamięci Kadetów II Rzeczypospolitej
[02/2009] Mikołajczak Zbigniew, Wydanie specjalne na 90-lecie Korpusów Kadetów II RP 1918–1939–2008
[02/2009] Wawrzyniec Dayczak, Z dni wielkich przemian
[02/2009] Bednarska Zofia i Tadeusz, Krakowskim szlakiem Stanisława Dębickiego
[02/2009] Hlib Emil, Moje chodzenie po Lwowie
[02/2009] Barczyk Wacław, Gołębiowski Antoni i Stopa Jerzy, Skałat czasu pokoju i wojny. Wspomnień księga trzecia
[02/2009] Woźniak Marta, Reportaż z pamięci. Lwów–Zadwórze
[03/2009] Dziedzic Małgorzata i Stanisław, Ojciec Serafin Kaszuba
[03/2009] Gierszewska Barbara, Kino i film we Lwowie do 1939
[03/2009] Lerski Jerzy, Emisariusz Jur
[03/2009] Woźna-Stankiewicz M., Lwowskie geny osobowości twórczej. Rozmowa z Krystyną Moszumańską-Nazar
[03/2009] Janusza Bohdana, Lwów dawny i dzisiejszy
[03/2009] Cuda Polski
[03/2009] Koprowski Marek A., Między Bugiem a Styrem
[03/2009] Kubów Władysław, Frontowe drogi i bezdroża
[03/2009] Kalinin Andrzej, I Bóg o nas zapomniał
[04/2009] Grodziska Karolina, Zapomniana rzeźbiarka
[04/2009] Wasylkowski Janusz, Teatr z ulicy Kopernika
[04/2009] Nicieja Stanisław S., Kresowe Trójmiasto
[04/2009] Dzieje Kresów
[04/2009] Reychan Stanisław, Pamiętnik dziwnego człowieka
[04/2009] Nawrocki Radosław, Ballady kresowe
[01/2010] Stawarz Andrzej, Dziedzictwo i Pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej
[01/2010] Cielątkowska Romana, Detal architektury mieszkaniowej Lwowa XIX i XX wieku
[01/2010] Krawczyński Wiesław, Przez tundrę i tajgę po sowieckich łagrach
[01/2010] Fastnacht-Stupnicka Anna, Zostali we Lwowie
[01/2010] Wołczański Józef, Eksterminacja Narodu Polskiego i Kościoła Rzymskokatolickiego przez ukraińskich nacjonalistów w Małopolsce Wschodniej w latach 1939–1945
[01/2010] Hlebowicz Adam, Biło-żowta Ukraina
[01/2010] Olbromski Mariusz, Lato w Krzemieńcu. Legendy znad Ikwy
[02/2010] Kozakowska-Zaucha Urszula, Kresy w sztuce polskiej. Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie
[02/2010] Adwokaci polscy Ojczyźnie
[02/2010] Gąsiorowski Stefan, Chrześcijanie i żydzi w Żółkwi w XVII i XVIII wieku
[02/2010] Lem Tomasz, Awantury na tle powszechnego ciążenia
[03/2010] Kosętka Halina, Góra Barbara i Wójcik Ewa, Kraków–Lwów, książki-czasopisma-biblioteki w XIX i XX wieku
[03/2010] Wołczański Józef, Wytrwać i przetrwać, jak Bóg daje
[03/2010] Kukiz Tadeusz, Uhnów, Kresowe miasteczko nad Sołokiją
[03/2010] Widajewicz Józef, Południowo-wschodnie Kresy Polski w X i XI wieku
[03/2010] Dobrowolska-Kierył Maria, Przedwojenne Kresy. Najpiękniejsze fotografie
[03/2010] Maćkówka R., Szkice historyczne
[03/2010] Skarby historii Polski. Zakład Narodowy im. Ossolińskich gościem Wiednia
[03/2010] Ziemski Józef, Budzanów
[03/2010] Szeremeta Bronisław, Watażka – jego zbrodnie i zakłamane wspomnienia
[03/2010] Hełm-Pirgo Marian, Zew Lwowa
[03/2010] Lenik Danuta, Ze Wschodu na Zachód
[03/2010] Biblioteka Złoczowska 2010
[04/2010] Wasylkowski Janusz, Rocznik Lwowski 2008–2009, XIV tom
[04/2010] Wołczański Józef, Inwentarz Akt Wydziałów i Studiów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie do roku 1939
[04/2010] Mazan Leszek, Dawno temu w Karpatach
[04/2010] Szolginia Witold, Tamten Lwów
[04/2010] Białowąs Jan, Pogrzeb po sześćdziesięciu czterech latach
[01/2011] Świątek Adam, Krakowskie Pismo Kresowe. Rocznik
[01/2011] Paluch Janusz, Rozmowy o Kresach i nie tylko
[01/2011] Machniak Jan, Duchowa spuścizna abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
[01/2011] Godlewski Michał, Tragedia Arcybiskupa Felińskiego (1862–63)
[01/2011] Zelga Adam, Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński (1822–1895)
[01/2011] Wołczański Józef, Rodzina Maryi. Dzieło bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (1857–2007)
[01/2011] Przewoźnik Andrzej i Adamska Jolanta, Katyń. Zbrodnia. Prawda. Pamięć.
[01/2011] Bogucka Maria, Ludzie z Kresów
[01/2011] Kukiz Tadeusz, Kukizów, miasteczko koła Lwowa
[01/2011] Firlej Konrad, Pamiętnik V Zlotu Sokolstwa Polskiego w Krakowie w 1910 r.
[01/2011] Koprowski Marek A., Podolskie klejnoty
[01/2011] Allerhand Leszek, Żydzi Lwowa. Opowieść
[01/2011] Rzepkowski Janusz, Pisane sercem i bałakiem
[01/2011] Szablowska Agnieszka i Seńkiw Mariana, Plakat polski
[02/2011] Wolańska Joanna, Katedra Ormiańska we Lwowie w latach 1901–1938
[02/2011] Kresy. Najpiękniejsze miejsca i budowle
[02/2011] Nicieja Stanisław S., Lwów, Ogród Snu i Pamięci
[02/2011] Skrzypczakowie Alina i Ireneusz, Cmentarz w Zbarażu. Inskrypcje nagrobne
[02/2011] Ciebiera Bronisława Danuta, Pamiętnik z Sybiru
[02/2011] Żuk Sulimir Stanisław, Skrawek piekła na Podolu
[02/2011] Skwarczyński Jan, Wspomnienie mojej „przygody”
[03/2011] Prokop Krzysztof Rafał, Arcybiskupi haliccy i lwowscy
[03/2011] Kasprowicz Bogdan St., Lwów zawsze i wszędzie
[03/2011] Krzyżanowski Jerzy, Krzyżanowska-Mierzewska Magda, Według ojca, według córki. Historia rodu
[03/2011] Chmielnicki Zygmunt, Kartki wspomnień
[01/2012] Kalczyńska Maria, Kresowianie na Śląsku Opolskim
[01/2012] Wyrozumski Jerzy, Universitati Leopoliensi Trecentesimum Quinqua­gesimum Anniversarium Suae Fundationis Celebranti In Memoriam
[01/2012] Sołtys Maria Ewa, Tylko we Lwowie
[01/2012] Isakowicz-Zaleski Tadeusz, Nie zapomnij o kresach
[02/2012] Schenk Dieter, Noc morderców. Kaźń profesorów we Lwowie i Holocaust w Galicji Wschodniej
[02/2012] Dziedzicowie Stanisław i Małgorzata, Arcybiskup Józef Bilczewski
[02/2012] Bukowiński Władysław, Historia nauczycielką życia
[02/2012] Makuszyński Kornel, Koncert Paderewskiego
[02/2012] Hejke Krzysztof, Huculszczyzna
[02/2012] Wawszczak Zbigniew, Tam był nasz dom
[03/2012] Ostrowski Jan, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego
[03/2012] Czarnowski Ryszard Jan, Lwów, legenda zawsze wierna
[03/2012] Koprowski Marek, Podolskie klejnoty
[03/2012] Wieliczka-Szarkowa Joanna, Czarna Księga Kresów
[03/2012] Kania Leszek, Na odsiecz Lwowa
[03/2012] Pioterek Roman, Przez Sybir do kapłaństwa. Wspomnienia Sybiraka – kapłana
[04/2012] Paczoska Ewa, Osiński Dawid Maria, Modernistyczny Lwów, teksty życia, teksty sztuki
[04/2012] Biedrzycka Agnieszka, Kalendarium Lwowa 1918–1939
[04/2012] Wyspiański Józef, Zbrodnie OUN–UPA
[04/2012] Białowąs Jan, Krwawa podolska wigilia w Ihrowicy w 1944 roku
[04/2012] Helak Wiesław, Lwowska noc
[04/2012] Makuszyński Kornel, Bo Polska zapamięta najdroższe swe chłopięta
[04/2012] Wróblewski Witold, Okruchy wspomnień
[04/2012] Nowogrodzki Zbigniew Tadeusz, Ze Lwowa na morza i oceany
[01/2013] Buraczyński Jan, Roztocze, dzieje osadnictwa
[01/2013] Nicieja Stanisław Sławomir, Kresowa Atlantyda I
[01/2013] Siedlar-Kołyszko Teresa, Przecież tu Polska kiedyś była
[01/2013] Wołczański Józef, Kościół Katolicki i Polacy w Małopolsce Wschodniej podczas wojny ukraińsko-polskiej 1918–1919
[02/2013] Grodziska Karolina, Listy, liście, wspomnienia… Z dziejów lwowskich rodzin Reichertów, Peterów i Negruszów
[02/2013] Koprowski Marek A., Od Humania do Krzemieńca: Irena Sandecka
[02/2013] Czarnyszewicz Florian, Nadberezyńczycy
[03/2013] Redzik Adam, Stanisław Starzyński (1853–1935) a rozwój polskiej nauki prawa konstytucyjnego
[03/2013] Szczęśniak– Brody Jerzy, Jeniecki obóz pracy (1939–1941)
[03/2013] Hoffman-Jędruch Ewa Krystyna, Ślady na piasku – Z Tarnopola do Argentyny
[03/2013] Olbromski Mariusz, RÓŻA I KAMIEŃ
[04/2013] Kowalczuk Jerzy, Politechnika Lwowska
[04/2013] Budzyński Wiesław, Miasto Lwów
[04/2013] Kowalow ks. Witold J. Wołyński Słownik Biograficzny
[04/2013] Szetelnicki Wacław W. Skarbiec piśmiennictwa Diecezji Legnickiej
[04/2013] Czarnik Oskar Stanisław, Powstanie Styczniowe. Uczestnicy, instytucje, wybrane zdarzenia
[04/2013] Skrejko Magdalena, Rybicki Andrzej, Kresy w starej fotografii
[04/2013] Kirschner Henryk, Notatki wołyńskie
[04/2013] Włodek Przemysław, Lwów
[04/2013] Kalczyńska Maria, Rostocka Krystyna, Wierciński Adam, Kresowianie na świecie
[01/2014] Dziedzic Stanisław , Portrety niepospolitych
[01/2014] Wawszczak Zbigniew, Kresy. Krajobraz serdeczny. Wspomnienia wypędzonych
[01/2014] Nicieja Stanisław Sławomir, Kresowa Atlantyda III
[01/2014] Pileccy Jerzy Maria, Halina, Wyłuskane z pamięci
[01/2014] Rybotycki Jan, Schodnica – Majdan – Urycz w zachowanych źródłach i okruchach wspomnień
[01/2014] Niwińska Dunicz Helena, Drogi mojego życia. Wspomnienia skrzypaczki z Birkenau
[02/2014] Bednarscy Tadeusz i Zofia , Krakowskim szlakiem Fryderyka Pautscha
[02/2014] Wernichowska Bogna, Tak kochali Galicjanie
[02/2014] Wołczański Józef, Inwentarz lwowskiej Bazyliki Metropolitalnej obrządku łacińskiego, kaplic rezydencji arcybiskupów we Lwowie i Obroszynie XIX/XX wieku oraz jego losy po II wojnie światowej w Polsce
[02/2014] Skrejko Magdalena, Rybicki Andrzej, Kresy w starej fotografii
[03/2014] Czarnowski Ryszard Jan, Krzemieniec – zaginione miasteczko
[03/2014] Ostrowski Jan K. Kościoły i klasztory Lwowa z okresu przedrozbiorowego
[03/2014] Nicieja Stanisław S. Kresowa Atlantyda IV
[03/2014] Buraczyński Jan, Lwów, miasto mojego dzieciństwa
[04/2014] Riedl Tadeusz, O Lwowie i lwowskim piśmiennictwie
[04/2014] Dayczak-Domanasiewicz Maria, Drużyny Bartoszowe i czasopismo „Dzwon” we wspomnieniach ich twórcy Wawrzyńca Dayczaka
[04/2014] Zaleski Adam, Wspomnienia lwowskie, kazachstańskie i inne
[04/2014] Słoniowska Żanna, Przedwojenny Lwów. Najpiękniejsze fotografie
[04/2014] Lipian Bernadeta, Wybrał Go Jezus… Ks. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk (1918–2012)
[04/2014] Soczyński Alf, Krew i ogień
[04/2014] Wieliczka-Szarkowa Joanna, Wołyń we krwi 1943
[04/2014] Mazurkiewicz-Bednarczukowa Alicja, Wszystko co dobre pamiętam
[04/2014] Nowosad Stanisława, Wierność
[01/2015] Sawicki Leszek, Pies i geolog drogą nie chodzą
[01/2015] Urbanek Mariusz, Genialni. Lwowska Szkoła Matematyczna
[01/2015] - Wyd. „Arsgraf”, Lwów w malarstwie Józefa Lewczaka
[01/2015] Czarnowski Ryszard Jan, Krzemieniec – zaginione miasteczko
[01/2015] Kobryń Jerzy i Janusz, Wspomnienia sybiraków
[02/2015] Zalewski Paweł Daniel, Bez pamięci
[02/2015] Budzyński Andrzej i Jasiewicz Krzysztof, Polskie Radio na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej
[03/2015] Nicieja Stanisław S., Kresowa Atlantyda V
[03/2015] Kotliński Tomasz J., Galicyjskie mowy obrończe
[03/2015] Koper Sławomir, Ukraina – przewodnik historyczny – tragiczne dzieje – polskie ślady.
[03/2015] Żurowska Klementyna, Z Leszczkowa w świat
[03/2015] Kołodziejczyk Krystyna, Z Podola w świat
[03/2015] Nosowski Wiesław, My Krzemieńczanie
[0S/2016] Kawka Magdalena, Pora westchnień, pora burz
[0S/2016] Brykowski Ryszard, Szulińska Margerita, Szuliński Jan, Zieliński Jarosław, Zabytki kultury polskiej poza granicami kraju - Skała nad Zbruczem
[0S/2016] Wilczek-Krupa Maria, Kilar. Geniusz o dwóch twarzach
[0S/2016] Koper Sławomir, Moje kresy sentymentalne
[01/2017] Olejnik Tadeusz, Prut polską krwią i łzami płynący
[01/2017] Piskała Konrad, Popek Leon i Potkaj Tomasz, Kres. Wołyń. Historie dzieci ocalonych z pogromu