Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numerami

A | B | C | F | G | H | I | K | L | Ł | M | O | P | S | Ś | T | W | Z |

A


Adamczyk Danuta, Polskie społeczne placówki wydawnicze we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej [01/1998]
Architektura Lwowa XIX wieku [01/1998]
Axer Erwin, Ćwiczenia pamięci [04/1998]


B


Bartyński Andrzej, Wróć bo czereśnie... [01/1998]
Brykowski Ryszard, Zabytki kultury polskiej poza granicami kraju [02/1998]
Bujak Adam, Lwów–Lwiw–Leopolis [01/1998]


C


Cieślikowa Agnieszka, Prasa okupowanego Lwowa [05/1998]
Czernera Olgierda, Lwów na dawnej rycinie i planie [01/1998]


F


Fabiański Tadeusz, Na skraju dzikich pól, Marszanielka [01/1998]
Fras Zbigniew, Demokraci w życiu politycznym Galicji w latach 1848-1873 [05/1998]


G


Głowacki Albin, Sowieci wobec Polaków na Ziemiach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1939–1941 [05/1998]
Górzyński Sławomir, Nobilitacje w Galicji w latach 1772–1918 [03/1998]
Grynberg Henryk, Drohobycz, Drohobycz [03/1998]
Gudowski Janusz, kraińskie Beskidy Wschodnie [04/1998]


H


Hupert Witold, Zajęcie Małopolski Wschodniej i Wołynia w roku 1919 [05/1998]


I


In propria persona. Malarzy polskich portret własny [04/1998]


K


Karaś Marcin, Szlakiem zesłańców. Szesnaście trudnych lat 1944-1959 [05/1998]
Klimecki Michał, Lwów 1918–1919 [05/1998]


L


Langer Jiri, Dziewięć bram [03/1998]
Lenczewski Tomasz, Genealogia rodów utytułowanych w Polsce [03/1998]
Leszek Mazepa, Musica Galiciana [02/1998]


Ł


Łukomski Grzegorz, Partacz Czesław, Polak Bogumił, Wojna polsko-ukraińska 1918–1919 [05/1998]


M


Maresz Barbara, Występy gościnne w teatrze polskim. Z dziejów życia teatralnego Krakowa, Lwowa i Warszawy [01/1998]


O


Orłowicz Mieczysław, Ilustrowany Przewodnik po Galicji [04/1998]
Ostrowski Jan K., Lwów. Dzieje i sztuka [01/1998]
Ostrowski Jan, Kościoły i klasztory rzymskokatolickich dawnego województwa ruskiego [03/1998]
Otko Natalia, Jestem... [01/1998]


P


Petrowicz T., Od Czarnohory do Białowieży i Zaczęło się w Czarnohorze [03/1998]
Polak Bogumił, Walka o polską granicę wschodnią 1918–1921. Wybór źródeł [05/1998]
Polak Tadeusz, Zamki na Kresach [02/1998]
Poliszczuk Wiktor, Ocena polityczna i prawna OUN-UPA, Gorzka prawda. Zbrodniczość OUN-UPA [01/1998]
Poliszczuk Wiktor, Posłanie do Braci Polaków [05/1998]


S


Studziński Adam, Wspomnienia kapelana Pułku 4. Pancernego „Skorpion” spod Monte Cassino [05/1998]


Ś


Śliczna Gwiazda Miasta Lwowa Maryja [03/1998]


T


Trajdos Tadeusz M., Inskrypcje historyczne fary w Drohobyczu [02/1998]


W


Walewander Edward, Katolicyzm na wschód od Bugu. Fakty i nadzieje [04/1998]
Wątor Adam, Ziemianin – polityk Tadeusz Cieński 1856–1925. Z dziejów konserwatyzmu wschodniogalicyjskiego [03/1998]
Węgierski Jerzy, Mazur Grzegorz - Konspiracja Lwowska 1939–1944. Słownik biograficzny [01/1998]
Widziałem. Szkic do Nicości [04/1998]


Z


Zabytki sztuki polskiej na dawnych Kresach Wschodnich [04/1998]