Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numerami

A | B | C | E | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | W | Z |

A


Aleksander Batowski, Diariusz wypadków 1848 roku [05/1999]
Augustyn-Puziewicz Janina, Lwów. Wspomnienie lat szczęśliwych [04/1999]


B


Bayger Jan A., Powiat trembowelski. Szkic geograficzno-historyczny i etnograficzny [04/1999]
Biblioteka Złoczowska – Zeszyty Złoczowskie [01/1999]
Bieńkowska Barbara, Biblioteki na Wschodnich Ziemiach II Rzeczypospolitej. Informator [02/1999]
Bober Alicja, Tęsknotą pisane [02/1999]
Brykowski Ryszard i Ruszczyk Grażyna, Zabytki Województwa Stanisławowskiego. Wykaz z lat 1920–29 [02/1999]
Brykowski Ryszard, Kołomyja [03/1999]
Bulzacki Krzysztof, Zawsze wierni Tobie, Polsko [04/1999]


C


Chrząszczewski Jacek, Ormiańskie świątynie na Podolu [03/1999]
Cielątkowska Romana, Architektura i urbanistyka Lwowa II Rzeczypospolitej [03/1999]
Ciesielski Stanisław, Życie codzienne polskich zesłańców w ZSRR w latach 1940–1946. Studia [05/1999]


E


Eminowicz Marek, Rodzina Eminowiczów [03/1999]


G


Gąsowski Tomasz, Ronikier Jerzy i Zalewski Zdzisław, Bitwy polskie [02/1999]
Gołaś-Furgalska Anna, Dzieje jednej rodziny. Lwów 1939–1945 [01/1999]
Grodziski Stanisław, Wzdłuż Wisły, Dniestru i Zbrucza. Wędrówki po Galicji dyliżansem, koleją, samochodem [01/1999]


H


Hannowa Anna, Miesiące mojego życia [04/1999]
Hlib Emil, Moje chodzenie po Lwowie (do 1945 r.) [01/1999]
Hordt Henryk, Piękno utraconej ziemi [01/1999]


J


Jakubowska Urszula, Mit lwowskiego batiara [01/1999]


K


Kossowski Tadeusz, Życie i twórczość Witolda Habdank-Kossowskiego [03/1999]
Kozłowski Maciej, Zapomniana wojna [04/1999]
Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej [04/1999]
Kukiz Tadeusz, Madonny Kresowe i inne obrazy sakralne z Kresów w archidiecezji wrocławskiej i diecezji legnickiej [04/1999]
Kukiz Tadeusz, Madonny Kresowe i inne obrazy sakralne z Kresów w diecezji opolskiej [02/1999]


L


Leinwand Artur, Dokumenty obrony Lwowa 1939 [05/1999]
Ludwik Mroczek,Spór o Galicję Wschodnią 1914–1923 [05/1999]


M


Madyda Aleksander, Zygmunt Haupt. Życie i twórczość literacka [03/1999]
Masior Jerzy, Czas bywa ciszą [02/1999]
Mironowicz Jan, Więzień Gułagu [05/1999]


N


Nicieja Stanisław S., Łyczaków – dzielnica za Styksem [01/1999]
Nowacki Roman, Oswald Balzer (1858–1933) [02/1999]


O


Ostrowski Jan, Kresy bliskie i dalekie [01/1999]
Ostrowski Jan, Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej [03/1999]
Ostrowski Jan, Sztuka Kresów Wschodnich [02/1999]


P


Paszkiewicz Urszula, Inwetarze i katalogi bibliotek z Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej [02/1999]
Pawlina Piotr, Tajoj, ta Lwów. Lwowskie opowieści Kazimierza Wesołowskiego [04/1999]
Pijaj Stanisław, Archiwa rodzinne i majątkowe w zbiorach państwowych we Lwowie. Informator [02/1999]
Popławski Zbysław, Wykaz pracowników naukowych Politechniki Lwowskiej w latach 1844 – 1945 [01/1999]


R


Rakowski Stanisław, Wspomnienia z Kresowej Osady Kościuszkówki na Podolu [01/1999]


S


Sobków Michał, Koropiec nad Dniestrem [03/1999]
Sudę Józef i Sokół Jan, Polska okupantem? [01/1999]


Ś


Ślipiec Jeremiasz, Lwów 1–22 listopada 1918 roku [05/1999]


T


Trajdos Tadeusz, Uposażenie klasztoru dominikanów lwowskich w średniowieczu [04/1999]
Tymosz Stanisław, Synod archidiecezji lwowskiej z roku 1765 [02/1999]


W


Wasylkowski Janusz, Rocznik Lwowski IV [01/1999]
Wieleżyński Lech, Naftowiec [01/1999]
Wilgusiewicz Władysław, Energetycy lwowiacy na Śląsku [01/1999]
Władysław Żołnowski, Matka Boża Buszczecka i jeźdźcy Apokalipsy [05/1999]


Z


Zaleski Jan, Polszczyzna Kresów Południowo-wschodnich. Język Aleksandra Fredry i inne studia [03/1999]
Zator-Przytocki Józef, Pamiętniki z lat 1939–1956 [05/1999]
Zawadzka Anna, Harcerstwo żeńskie na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej 1911–1945 [05/1999]
Ziejka Franciszek, Panorama Racławicka [05/1999]