Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numerami

[01/1999] Nicieja Stanisław S., Łyczaków – dzielnica za Styksem
[01/1999] Wasylkowski Janusz, Rocznik Lwowski IV
[01/1999] Grodziski Stanisław, Wzdłuż Wisły, Dniestru i Zbrucza. Wędrówki po Galicji dyliżansem, koleją, samochodem
[01/1999] Ostrowski Jan, Kresy bliskie i dalekie
[01/1999] Sudę Józef i Sokół Jan, Polska okupantem?
[01/1999] Rakowski Stanisław, Wspomnienia z Kresowej Osady Kościuszkówki na Podolu
[01/1999] Hordt Henryk, Piękno utraconej ziemi
[01/1999] Wieleżyński Lech, Naftowiec
[01/1999] Wilgusiewicz Władysław, Energetycy lwowiacy na Śląsku
[01/1999] Jakubowska Urszula, Mit lwowskiego batiara
[01/1999] Biblioteka Złoczowska – Zeszyty Złoczowskie
[01/1999] Gołaś-Furgalska Anna, Dzieje jednej rodziny. Lwów 1939–1945
[01/1999] Hlib Emil, Moje chodzenie po Lwowie (do 1945 r.)
[01/1999] Popławski Zbysław, Wykaz pracowników naukowych Politechniki Lwowskiej w latach 1844 – 1945
[02/1999] Ostrowski Jan, Sztuka Kresów Wschodnich
[02/1999] Bieńkowska Barbara, Biblioteki na Wschodnich Ziemiach II Rzeczypospolitej. Informator
[02/1999] Paszkiewicz Urszula, Inwetarze i katalogi bibliotek z Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej
[02/1999] Brykowski Ryszard i Ruszczyk Grażyna, Zabytki Województwa Stanisławowskiego. Wykaz z lat 1920–29
[02/1999] Pijaj Stanisław, Archiwa rodzinne i majątkowe w zbiorach państwowych we Lwowie. Informator
[02/1999] Kukiz Tadeusz, Madonny Kresowe i inne obrazy sakralne z Kresów w diecezji opolskiej
[02/1999] Tymosz Stanisław, Synod archidiecezji lwowskiej z roku 1765
[02/1999] Gąsowski Tomasz, Ronikier Jerzy i Zalewski Zdzisław, Bitwy polskie
[02/1999] Bober Alicja, Tęsknotą pisane
[02/1999] Masior Jerzy, Czas bywa ciszą
[02/1999] Nowacki Roman, Oswald Balzer (1858–1933)
[03/1999] Ostrowski Jan, Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej
[03/1999] Chrząszczewski Jacek, Ormiańskie świątynie na Podolu
[03/1999] Cielątkowska Romana, Architektura i urbanistyka Lwowa II Rzeczypospolitej
[03/1999] Zaleski Jan, Polszczyzna Kresów Południowo-wschodnich. Język Aleksandra Fredry i inne studia
[03/1999] Madyda Aleksander, Zygmunt Haupt. Życie i twórczość literacka
[03/1999] Sobków Michał, Koropiec nad Dniestrem
[03/1999] Eminowicz Marek, Rodzina Eminowiczów
[03/1999] Kossowski Tadeusz, Życie i twórczość Witolda Habdank-Kossowskiego
[03/1999] Brykowski Ryszard, Kołomyja
[04/1999] Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej
[04/1999] Bayger Jan A., Powiat trembowelski. Szkic geograficzno-historyczny i etnograficzny
[04/1999] Trajdos Tadeusz, Uposażenie klasztoru dominikanów lwowskich w średniowieczu
[04/1999] Pawlina Piotr, Tajoj, ta Lwów. Lwowskie opowieści Kazimierza Wesołowskiego
[04/1999] Bulzacki Krzysztof, Zawsze wierni Tobie, Polsko
[04/1999] Hannowa Anna, Miesiące mojego życia
[04/1999] Augustyn-Puziewicz Janina, Lwów. Wspomnienie lat szczęśliwych
[04/1999] Kozłowski Maciej, Zapomniana wojna
[04/1999] Kukiz Tadeusz, Madonny Kresowe i inne obrazy sakralne z Kresów w archidiecezji wrocławskiej i diecezji legnickiej
[05/1999] Ziejka Franciszek, Panorama Racławicka
[05/1999] Aleksander Batowski, Diariusz wypadków 1848 roku
[05/1999] Ślipiec Jeremiasz, Lwów 1–22 listopada 1918 roku
[05/1999] Ludwik Mroczek,Spór o Galicję Wschodnią 1914–1923
[05/1999] Ciesielski Stanisław, Życie codzienne polskich zesłańców w ZSRR w latach 1940–1946. Studia
[05/1999] Władysław Żołnowski, Matka Boża Buszczecka i jeźdźcy Apokalipsy
[05/1999] Mironowicz Jan, Więzień Gułagu
[05/1999] Leinwand Artur, Dokumenty obrony Lwowa 1939
[05/1999] Zawadzka Anna, Harcerstwo żeńskie na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej 1911–1945
[05/1999] Zator-Przytocki Józef, Pamiętniki z lat 1939–1956