Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numerami

B | C | G | H | J | K | M | P | S | T | W | Z |

B


B. Biedrońska-Słotowa, Andrzej Pisowicz, Jerzy Petrus, Ormianie polscy. Odrębność i Asymilacja [01/2000]
Bonusiak Andrzej i Stolarczyk Marian, Galicja w 1848 roku. Demografia, działalność polityczna i społeczna, gospodarka i kultura [02/2000]
Bonusiak Andrzej, Lwów w latach 1918–1939 [04/2000]
Broński Krzysztof, Rozwój społeczno-gospodarczy Stanisławowa w latach 1867–1939 [02/2000]


C


Cieślikowa Agnieszka J., Oddziały Legii Kobiet 1918–1922 [05/2000]


G


Goldziński Zygmunt, Na zachód od Lwowa. Kompania Milczyce [05/2000]
Gowarzewski Andrzej, Lwów i Wilno w ekstraklasie. Dzieje polskiego futbolu kresowego [03/2000]
Gusławska Jadwiga, Krzemieniec i okolice [05/2000]


H


Hałuniewicz Zygmunt, Zostaje tylko pamięć. Listy z łagrów 1947–1953 [03/2000]


J


Juzwa Józef, Zagłada Czerwonogrodu [03/2000]
Juzwenko Bernard, Syn Ziemi Podolskiej. Wspomnienia, relacje [04/2000]


K


Karasowski Kasper Kazimierz, Wspomnienia z zesłania [05/2000]
Klimecki Michał, Czortków 1919 [04/2000]
Korfel Jerzy, Włodzimierz Zagórski (Chochlik) [04/2000]
Kowalów Witold J., Zmartwychwstały Kościół [05/2000]
Krasny Piotr, Sztuka dawnej Ziemi Chełmskiej i Województwa Bełskiego [02/2000]
Krzyżewscy Krystyna i Tadeusz, Przysmaki lwowskie [01/2000]
Kubasik Adam, Arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego wizja ukraińskiego narodu, państwa i cerkwi [04/2000]


M


Malinowski Mieczysław i Kołosok Bogdan, Zarys dziejów diecezji łuckiej oraz katedry św. Piotra i Pawła w Łucku [05/2000]
Marszałek Agnieszka, Lwowskie przedsiębiorstwa teatralne lat 1872–1886 [03/2000]
Masior Jerzy, Widnokręgi do powtórzenia [03/2000]
Mieczysława Piotrowska, Supełki Tęsknoty [01/2000]


P


Petrus Jerzy, Lwowska Katedra obrządku łacińskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny [02/2000]
Petryk-Głowacka Elżbieta, Kalejdoskop życia [05/2000]
Piotr Kozarski, Tadeusz Swata, Żółkiew [01/2000]


S


Sheybal Stanisław, Wspomnienia 1891–1970 [05/2000]
Stefan Miśnic ks, Dar nawrócenia. Doświadczenie łaski w procesie nawrócenia Eugeniusza Romera [01/2000]
Stefan Mróz, Renata Kuźmińska, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich - Oddział Kłodzko. Dziesięć lat działalności 1988-1998 [01/2000]
Szeremeta Bronisław, Związek Walki Zbrojnej zwalczany przez NKWD we Lwowie 1939–1941 [05/2000]


T


Trela-Mazur Elżbieta, Sowietyzacja oświaty w Małopolsce Wschodniej pod radziecką okupacją 1939–1941 [04/2000]
Tylus Stanisław, Fundacje kościołów parafialnych w średniowiecznej archidiecezji lwowskiej [03/2000]


W


Waligóra Jacek, Z życiem jest jak z bajką [04/2000]
Warachim Hieronim, Duchowa sylwetka Sługi Bożego o. Serafina Kaszuby [05/2000]
Waruszyński Zbigniew, Dewajtis 2 [03/2000]
Wasylkowski Janusz, Lwowska piosenka na wojennym szlaku [04/2000]
Wasylkowski Janusz, Lwowskie misztygałki [04/2000]
Wierni Bogu i Polsce Drohobyczanie [01/2000]
Wigierski Mirosław, Ze Lwowa na Kołymę [05/2000]
Wilgusiewicz Władysław, Energetycy kresowiacy na Śląsku [02/2000]
Wołczański Józef, Lwowska sufragania Jana Puzyny w opinii biskupa Leona Wałęgi [04/2000]


Z


Zaleski Jan, Kronika życia [02/2000]
Zeszyty Literackie 4/99 [01/2000]